'Yurtdışı kavgası'nı YÖK kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurtdışına lisansüstü öğrenim için öğrenci gönderilmesiyle ilgili tartışmada kazanan taraf Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) oldu.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurtdışına lisansüstü öğrenim için öğrenci gönderilmesiyle ilgili tartışmada kazanan taraf Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) oldu.
YÖK, MEB tarafından çıkarılan 'Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim İçin Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu' ile buna dayalı olarak yurtdışına lisansüstü öğrencisi gönderilmesi işleminin iptali amacıyla dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi Kılavuzun, 'başvuru belgelerinin değerlendirilmesi', 'mülakat' ve 'yerleştirme' bölümleri ile bu hükümlere göre tesis edilen yerleştirme işlemlerini hukuka aykırı bulmuş ve yürürlüğünü durdurmuştu. Ancak Daire, YÖK'ün diğer durdurma istemlerini reddetmişti. Bunun üzerine hem YÖK, hem bakanlık karara itiraz etmişti. İki itiraz da Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nca değerlendirildi.
Danıştay Genel Kurulu, YÖK'ün itirazını kabul etti ve hem konuyu düzenleyen Kılavuz, hem de buna dayalı olarak bakanlığın yurtdışına öğrenci gönderme işlemleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay, yetkisinde ısrar eden MEB'in itirazını ise yerinde görmedi.