Yurtdışında öğrenim şansı

ÖSS de, liseler de değişti. Uzman uyarısı: "Hangi dersin kaç puan getireceğini iyi bilerek 2006 için çalışmaya başlayın." Radikal'den özel rehber: Kanada, ABD, Britanya ve Avustralya'da üniversite olanakları ve iletişime geçilebilecek kurumlar.
Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN / Arşivi

İSTANBUL - Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) 2006 yılında yeni sistem ile uygulanacak. Yeni ÖSS'ye göre öğrencilerin çalışma sistemlerinde değişiklikler yapmaları gerekiyor. MEF Dershaneleri Rehberlik ve Araştırma Birim Müdürü Erdem Kaya, önce öğrencilerin sınavı, alanlarını ve hazırlanacakları puan türünü iyi tanımaları gerektiğini söylüyor. Öte yandan sınavın kapsadığı müfredat değiştiği için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da gençlerin hangi derslerin kendilerine ne kadar puan getireceğini çok iyi hesaplaması.
2006 ÖSS'de yapılan değişiklikler içinde en önemlilerinden biri sınav müfredatının artık sadece lise bir değil, lise ikinci ve üçüncü sınıf konularını da kapsaması. Sınavda ortak dersler ve alan dersleri olmak üzere iki grup test yer alacak. Alan derslerine ait sorular öğrencilerin lise iki ve üçüncü sınıfta gördükleri konuları kapsarken, bilgiye dayalı sorular olacak. Tek oturumda uygulanan sınavın süresi ise 195 dakika. Eski sistemde 180 soru vardı. Gelecek sene sınavda 30'ar sorudan oluşan sekiz test yer alırken soru sayısı 240'ı bulacak. Adayların altı testi yani 180 soruyu yanıtlaması yeterli olacak. Bir de önceki senelerden farklı olarak sınavda yedi tür puan hesaplanacak. Önceden üç puan türü hesaplanıyordu. Bütün bu değişiklikler çerçevesinde öğrenciler, önce yanıtlamaları gereken testleri ve hangi konuları kapsadığını iyi öğrenmeli. Gençlerin bilgi sorularında harcayacakları zamanı da hesaba katarak test çözme pratiklerini artırması gerekiyor. Kaya, yeni sisteme göre sınavda yer alacak konuları, hangi alandan hangi puanı hedeflemek gerektiği konusunda bir çalışma hazırladı. Kaya'nın hazırladığı çalışmaya göre yeni sistemdeki puan türleri, katsayılar ve yapılması gerekenler şöyle:
Puan hesaplamalarında ne değişti?

 • SAY-1, SÖZ-1 ve EA-1, puanları mesleki teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlar için geçerli.

  Büyütmek için tıklayınız

 • SAY-1 puanının oluşumundaki farklılık Sos-1 testinin etkisinin artırılarak, Mat-1'in katsayısının azaltılması. Burada alan dersi olan Mat-1, yüksek katkı sağlıyor, ardından Fen-1 testi, sonra Türkçe ve daha sonra Sos-1'den alınacak katkı ile puan oluşturuluyor.
 • SÖZ-1 puanında eski sistemden farklı olarak Fen-1 testinden gelecek olan katkının 0.1'den 0.2'ye çkarılması. Bu puanla bir yere yerleşme hedefi olan öğrenciler Türkçe, Sos-1, Mat-1 hedefli çalışmaya yönelmeli.
 • EA-1 yeni sistemde Fen-1 testinin katsayısı artırıldı. EA-1 puanını hedefleyen öğrenciler Mat-1, Türkçe ve Sos-1 bölümlerinden alacakları katkı ile toplam EA-1 puanının yüzda 91'ine ulaşabilecekler.
 • Meslek lisesi dışındaki öğrencilerin temel hedefi ise SAY-2, SÖZ-2 ve EA-2 puanları olacak. Çünkü bu puanlarla dört yıllık ve üzeri lisans programları tercih edilebilecek.

  Büyütmek için tıklayınız

 • Eski sistemde dil testinin yanı sıra Türkçe ve sosyal testlerini yanıtlayan yabancı dil öğrencileri, bu sene Mat-1 ve Fen-1 testlerini de yanıtlamak zorunda. Dil katsayısı azaltılarak yapılması gereken test sayısı artırıldı.
 • Eski sistemde SAY puanının karşılığı olan SAY-2 puanı için Mat-1, Mat-2, Fen-1, Fen-2, Türkçe katkısına gereksinim duyuluyor. Sınav süresi içinde altı teste ulaşanlar Sos-1 testini de yanıtlayarak puanlarını artırabilirler. Eski sistemde SAY puanı ile öğrenci alan dört yıllık programlar, bu sene SAY-2 puanı ile öğrenci alacak. Lisede Fen alanı öğrencileri SAY-2 puanı dışında EA-2 puanı ile ilgili programları da düşünüyorsa EA-2 puanı için Edebiyat-Sosyal testini de yanıtlamalı.
 • Lisedeki alanı Sosyal Bilimler olan öğrencilerin SÖZ-2 puanı baz alınacak. Eski sistemde SÖZ puan türünün karşılığı olan SÖZ-2 için Türkçe, Edebiyat- Sosyal, Sos-1, Sos-2 ve Mat-1 bölümlerinden yeterli soru çözen öğrenciler toplam SÖZ-2 puanının yüzde 91'ine ulaşabilecek. Bu bölümdeki öğrenciler tercih listelerine iktisat ve işletme de (alanlarında yazabilecekleri EA-2 puanlı bölümler) düşünülüyorsa Matematik-2 testini yanıtlamak durumunda.

  Büyütmek için tıklayınız

 • Eski sistemde EA puan türünün karşılığı olan EA-2 puanıyla dört yıllık lisans programlarına yerleştirme yapılacak. Eski sisteme göre farklılık bu puanın oluşumunda altı testin yer alması. Ayrıca Fen-1 testinin de önceki sisteme göre 0.2 oranında katsayısı artırıldı. Bu puanla bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek isteyen öğrenciler, Mat-1, Mat-2, Türkçe, Edebiyat-Sosyal ve Sos-1 testelerini yanıtlamalı.
  Gençlere yurtdışında üniversite seçenekleri
  Türkiye'de istediği bölümü kazanamayan ya da bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrencilerin bir diğer seçeneği de yurtdışında okumak. Gençlerin alternatifleri arasında dil okulları, üniversiteler ve iki yıllık programlar var. Britanya, Kanada, Avustralya ve Amerika dünyada en çok yabancı öğrencinin eğitim gördüğü ülkeler. Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin, ülkelerin eğitim sistemini ve üniversitelerin koşullarını çok iyi araştırması gerekiyor. Bazı ülkelerdeki eğitim koşulları ve iletişime geçilebilecek kurumlar şöyle:
  KANADA
  Kanada eğitim sistemi ve okulları hakkında detaylı bilgiyi Kanada Eğitim Merkezi'nden almak mümkün. Merkezin verdiği bilgilere göre Kanada'da yaklaşık 100 üniversite bulunuyor. Öğrenciler Kanada'daki üniversitelerde İngilizcenin yanı sıra Fransızca eğitim alma şansına sahip. Üniversiteler eylül ve ocak olmak üzere iki farklı dönemde eğitime başlıyor. Eylül ayında başlamak isteyenlerin en geç marta kadar, ocakta başlamak isteyenler ise en geç ağustos ayına kadar başvuruda bulunmalı. Öğrenci kabul koşulları okullara göre farklılık gösterse de genel kabul şartları şöyle:
 • Not dökümünün gösterildiği transkript. Lisede alınan krediler ve not ortalamaları yeterli görülmezse öğrencilerden Kanada'da bir lisenin son döneminde bazı ek dersler alması istenebiliyor.
 • Minimum yüzde 70 başarı not ortalaması, 550 ve üzerinde TOEFL (Dil yeterliliğini belirleyen sınav) puanı, referanslar ve gerçekleştirilen tüm akademik başarılar gibi şartları taşımak gerekiyor.
 • Dil seviyelerinin yeterli olmaması durumunda, bazı üniversiteler şartlı kabul verebiliyor. Bu durumda da öğrenci üniversite bünyesindeki dil programına başlayarak en fazla bir yıl içinde dil bilgisini yeterli seviyeye getirdiğini belgelemek durumunda. Üniversitelerin yıllık eğitim ücretleri 7 bin ile 10 bin dolar arasında değişirken, konaklama ve yaşam ücretleri 3 bin-5 bin dolar arasında.
  Öte yandan Kanada'da bir diğer seçenek de mesleki sertifika ve diploma programları. Sertifika ve diploma programları Community Kolejler ve Kariyer Kolejlerinde veriliyor. Daha küçük sınıfları, kampüs dışı ders imkânları, daha geniş laboratuvar imkânları ile bu okullar direkt iş hayatına yönelik eğitim veriyor. Kariyer Kolejleri ise öğrencilere iş hayatına yönelik pratik yetenekler kazandırmayı amaçlayan özel kurumlar. Kolejlerin ücretleri ise yıllık 5 bin ile 7 bin 500 dolar arasında. Ayrıca üniversitede okumak için gereken şartları taşımayan öğrenciler, önce Community Kolejlere gidip sonra üniversiteye geçme imkânına sahip. Detaylı bilgi için: www.studycanada.ca/turkey, 0212 245 20 21.

  AMERİKA
  Amerika'da eğitim almak isteyen gençlerin başvuracakları adreslerdin biri de ASBA Eğitim Danışmanlık. ABSA eğitim danışmanlarının verdiği bilgilere göre Amerika'da eğitim sistemi şöyle:
  Amerika'da eğitim almak isteyen öğrenciler, iki ya da dört yıllık üniversiteleri seçebilir. Ayrıca iki yıllık devlet okullarından üniversitelerin üçüncü sınıfına geçiş sağlayacak transfer programları da mevcut. Üniversitelerin çoğu İngilizce hazırlık programına sahip. Öğrenciler İngilizce programını tamamlamak kosuluyla akademik programa şartlı olarak kabul ediliyor. Başvuru sırasında lise not dökümleri, diploma, akademik referans mektupları, TOEFL puanının gösterildiği belge verilmek zorunda. Üniversitelere eylül ve ocak aylarında başlanabiliyor. Ancak başvuruların başlama tarihinden bir yıl önce yapılması gerekiyor. Öğrencilerin konaklama sorunu için her üniversitenin kampüslerinde yurtları bulunuyor. Dilini geliştirmek isteyenler için Amerika'da pek çok özel dil okulu ve üniversite kampüslerinde dil eğitimi alma seçenekleri var. Öğrenciler dil okullarına minimum iki haftadan başlamak üzere diledikleri uzunlukta devam edebiliyor. Hemen her pazartesi dil okuluna başlamak mümkün. Ancak vize başvuru süresi göz önüne alınarak okullara en az iki ay öncesinden başvurmak gerekiyor. Üniversitelerin ücretleri devlet ya da özel oluşuna, bulunduğu bölgeye, sunduğu imkânlara bağlı olarak değişmekle birlikte yıllık her şey dahil 13 bin dolardan başlayan ücretler 30 bin dolara kadar çıkıyor. Detaylı bilgi için: www.asba.com.tr, 0216 358 89 19.

  BRİTANYA
  Edcon özellikle Britanya'daki üniversitelerin ve dil okullarının Türkiye temsilciliğini yapıyor. Edcon'un eğitim danışmanlarının verdiği bilgilere göre Britanya'da ve Avustralya'da eğitim sistemi şöyle:
  Britanya'da okumak isteyen Türk öğrenciler, bir yıllık farklılık nedeniyle 'hazırlık yılı' diye adlandırılan bir eğitim sürecinden geçiyor. Çeşitli konularda eğitim verilen hazırlık yılından sonra doğrudan bir üniversitenin lisans programına geçiş yapılabiliyor. Lisans eğitim programları genellikle üç yıl olmakla birlikte bazı programlar bir yıl staj süresini de içine aldığında dört yıl sürüyor. Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi bölümler beş-altı yıla kadar uzayabiliyor. Üç yıllık bir lisans programına doğrudan başvurmak öğrencilerden, iyi derecede lise diploması, İngilizce dil seviyesini gösteren IELTS (6-6.5) veya TOEFL (550-600) sınav sonucu, bir akademik referans isteniyor. Üniversite başvuruları lise son sınıfın başında yapılıyor.
  Britanya'da pek çok dil okulu alternatifi var. Özel okulların yanı sıra ortaöğretim kurumları, ileri eğitim kolejleri ve bazı üniversitelerin dil eğitimi veren birimlerinde yabancı dil öğrenmek mümkün. Yıl boyunca eğitim veren okullarda, genel İngilizce, akademik yıl programları, Cambridge Üniversitesi sınavlarına hazırlayıcı programlar uygulanıyor. Ayrıca 'English Plus' programları da oldukça ilgi görüyor. Bu programlar, hukuk, turizm, medya, bilgisayar, golf, binicilik, fotoğrafçılık gibi mesleki ve profesyonel dallarda, kişisel ilgi alanlarına yönelik eğitimler veriyor. Türk öğrencilerin vize prosedürü gereği dil okullarında haftada minimum 15 saatlik (20 ders) bir programa kaydolmaları gerekiyor. İngiliz hükümeti altı aydan uzun süreli programa katılacak öğrencilere haftada 200 saat yarı zamanlı çalışma hakkı da tanıyor. Britanya'da üniversite ücretleri senelik 7 bin 500 ile 9 bin 500 sterlin arasında değişiyor. Altı aylık dil programları aile yanı konaklama dahil 5 bin sterlinden başlıyor. Bir aylık dil programı ise aile yanında konaklama dahil 1100 sterlinden başlıyor. Detaylı bilgi için www.edcon.com.tr, 0212 234 48 99.

  AVUSTRALYA
  Ülkede eğitim yılı kuzey yarımküreden farklı olarak şubatta başlıyor. Son başvuru tarihi ekim. İngilizce kurslarının ise başvuru tarihleri esnek. Bazen aylık olmak üzere yeni kurs dönemi başlar. Ülkedeki 12 yıla karşın Türkiye'de eğitim süresinin 11 yıl olması nedeniyle üniversiteye başlamadan önce bir yıl hazırlık okumak gerekiyor. Avustralya'daki tüm üniversiteler YÖK tarafından tanınıyor. Üniversiteye giriş için yeterli not ortalaması, yeterli düzeyde İngilizce bilgisi (TOEFL 500) gerekiyor. Bir diğer seçenek TAFE adı verilen enstitüler. Meslek eğitimi veren bu yüksekokullara girmek çok daha kolay.
  Radikal okurlarına seminer
  Eğitim ile ilgili internet sitesi tebesir.com ve Advis Akademik Danışmanlık Radikal gazetesi okurlarına ücretsiz olarak Amerika'daki meslek okulları Community Collage'lar ile ilgili seminer veriyor. Seminer, yarın Advis Akademik Danışmanlık'ın Bağdat Caddesi'ndeki ofisinde gerçekleşecek . Community College'lar Amerika'da iki senelik eğitimin ardından dört yıllık üniversitelere üçüncü sınıftan başlamalarını sağlayan eğitim kurumları. Amerika'daki yükseköğretim kurumlarının yüzde 40'ını Community College'lar oluşturuyor. Üniversitelere göre kabul koşulları daha kolay olan kolejlerde İngilizce bilmeyenler için hazırlık sınıfları da bulunuyor. Bu okulların eğitim ücretleri de üniversitelerden daha düşük. Yıllık ücreti 4 bin ile 7 bin dolar arasında olan okullar, YÖK tarafında da tanınıyor. 25 kişilik sınıflarda eğitimin yapıldığı okullarda, işletmeden mühendisliğe, sosyal bilimlerden tıpa kadar her alanda eğitim almak mümkün. İletişim için: 0212 283 41 24


  • http://www.radikal.com.tr/7556337556330

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.