Yurtlar dini faaliyette özgür

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'ni değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı, dini faaliyette bulunmayı kapatma nedeni olmaktan çıkardı. Bakanlık: Yönetmelik yanlış yorumlanıyor.

ANKARA - Yenilenen, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği 'tarikat yurtlarına özgürlük' tartışması yarattı. Yönetmelikle, 'dinin veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek faaliyette bulunmak' kapatma gerekçesi olmaktan çıkarıldı. Dün, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikğe göre, şu suçlar yurtları kapatma gerekçeleri sayıldı:

 • Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Cumhuriyet'in temel niteliklerine aykırı hareket eden, Anayasa'da ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan ve öğrencileri bu suçlara yöneltme.
 • Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösterme.
 • Uyarılara rağmen mevzuat hükümlerine ve bu yönetmelikte belirtilen esaslara uymama.
 • Öğrenci ve personelin güvenliğini sağlamama, öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılama yükümlüğünü yerine getirmeme.
  Ancak yeni yönetmelikte, eski yönetmeliğin aksine 'Bölgecilik, ırkçılık propagandası yapan ve dinin veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek faaliyette bulunmak' özel yurtları kapatma gerekçeleri arasında sayılmadı. Bu, 'tarikat yurtları' olarak anılan yurtlara yasal koruma olarak yorumlandı.
  Bakanlıktan itiraz
  Ancak, 'dini alet ederek faaliyet'in kapatma gerekçesi arasından çıkarıldığı, Anadolu Ajansı'nın (AA) bülteninin de başlığını oluşturunca, Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık AA'ya açıklama gönderirken, bir örneğini de basına iletti. Açıklamada, haberin yanlış anlamalara yol açabileceği ifade edilerek, söz konusu suçlara göz yumulmadığı savunuldu. Açıklamada, "Anayasa ve yasaların suç saydığı bütün fiiller yeni yönetmelikte geniş kapsamda suç sayılmakta" denildi.
  Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Cumhuriyet'in temel niteliklerine aykırı suç işleyenlere eski yönetmeliğe göre geçici kapatma cezası verilirken, yeni yönetmelikle bu yurtların süresiz kapatılacağı belirtiliyor. Buna karşın, bakanlık açıklamasında 'dini alet eden faaliyet yasağına' neden eskisinde olduğu gibi yeni yönetmelikte de yer verilmediği anlatılmadı. Bakanlık, yönetmeliğin reformist anlayışla açıklandığını savunurken, "AA, yönetmeliği bir bütün olarak ele almayıp sadece geçmişteki bir maddeyi yok sayarak kamuoyunu yanılttı. AA böylece güvenirliğini zedeledi" dedi.
  Yeni hazırlanan yönetmelikte, öğrencilerin tek tek ya da toplu düşünce açıklamalarına ceza anlayışı ise sürdürüldü. Ayrıca, bugüne kadar bir komisyon tarafından belirlenen yurt ücretleri serbest bırakıldı.