Zahid Akman'ın avukatından 'karar' açıklaması

Zahid Akman'ın avukatından 'karar' açıklaması
Zahid Akman'ın avukatından 'karar' açıklaması
Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin, 'yargı kararlarını mükerreren uygulamadığı' gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanmak' suçundan aldığı 1 yıl 15 gün hapis cezasının yasalara aykırı olduğunu ve Yargıtay aşamasında bozulacağına inandıklarını' belirtti.

 

radikal.com.tr -  RTÜK'te görevden alınan Cengiz Özdiker'in Danıştay kararına rağmen göreve iade edilmediği iddiasıyla açtığı davada 1 yıl 15 gün hapse mahkum olan ve hakkında 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulan eski RTÜK Başkanı Zahit Akman avukatı Hakan Yıldız aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Avukat Hakan Yıldız'ın açıklamasında şöyle denildi:


1. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun müvekkil dahil dokuz üyesi hakkında “mahkeme kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanma” iddiası ile açılan davada, Ankara 19. Sulh Ceza Mahkemesi; Üst Kurul üyelerinin tamamı hakkında hapis cezası hükmü kurmuştur. Verilen bu kararının Türk Ceza Kanunu’na ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Tarafımızdan temyiz edilen kararın daha önce verilen mahkumiyet kararının bozulduğu gibi yine Yargıtay incelemesinde bozulacağına inanıyoruz.

2. Hükmü veren Mahkeme ayrıca; şikayetçinin isteği üzerine 20.04.2006 tarihli Üst Kurul kararında sahtecilik yapıldığı iddiası ile müvekkil hakkında “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir. Mahkeme tarafından verilen bu karar açıkça hukuka aykırıdır. Şöyle ki; "Müvekkil hakkında aynı iddia ile daha önce aynı şikayetçinin yaptığı şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/95954 Soruşturma No’lu dosya ile soruşturma başlatılmıştır.   Yapılan soruşturma ile ilgili olarak yargılama izni kapsamında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen Teftiş Kurulu Raporu ile; müvekkil hakkındaki iddianın gerçeği yansıtmadığı, anılan Üst Kurul kararı ile ilgili herhangi bir “resmi evrakta sahtecilik” eylemi olmadığı tespit edilmiştir.  Aynı iddia ile ilgili olarak Danıştay 1. Dairesi 2009/1598 Esas 2010/120 Karar sayılı 20.01.2010 tarihli kararında; anılan Üst Kurul kararı ile ilgili herhangi bir “resmi evrakta sahtecilik” eylemi olmadığı şeklinde hüküm kurulmuştur. Tüm bu süreçten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; 2010/15654 Karar No’lu 03.03.2010 tarihli karar ile kesin olarak İşlemden Kaldırma kararı verilmiştir.  Yukarıda yer verdiğimiz tüm bu resmi merci kararları ve raporu, Ankara 19. Sulh Ceza Mahkemesi dosyasında da bulunmakta ve şikayetçi tarafından da bilinmektedir. Tüm bunlara rağmen Mahkemenin; şikayetçinin talebi ile yeniden suç duyurusunda bulunmasının böylece sekiz yıl önceki bir olayın tekrar ısıtılıp gündeme taşınmasının, hukuki hiçbir anlamı ve yönü yoktur.


3. Sonuç olarak; anılan Üst Kurul kararında herhangi bir sahtecilik yoktur ve bu husus, yukarıda yer verilen yargı ve disiplin merci kararları ile de sabittir. 


Zahid Akman'a kötü haber: İkinci sahtecilik davası

 

 

RTÜK'ün eski ve yeni başkanına hapis cezası