Zatürree de aşı takviminde

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, geçen kasım ayından bu yana yenidoğan bebeklere uygulanan zatürree aşısını da aşı takvimine ekledi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın bir genelgeyle duyurduğu güncelleştirilmiş Genişletilmiş Bağışıklama Programı’na göre çocukluk dönemi aşılama takvimi ve uygulanması gereken dönemler ise şöyle:
Hapatit-B: Doğumda (İlk 72 saat içinde), 1 ve 6. ayların sonunda birer doz
BCG (Verem): 2. ayın sonunda DaBT-İPA-Hib (Difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio, hemofilus influenza tip b-Beşli aşı): 2, 4 ve 6. ayların sonunda birer doz, 18-24 aylar arasında pekiştirme dozu
KPA (Konjuge Pnömokok Aşısı-Zatürre): 2, 4 ve 6. ayların sonunda birer doz, 12. ayda pekiştirme dozu.
KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak): 12. ayda bir doz, ilköğretim 1. sınıfta pekiştirme dozu
OPA (Oral Polio Aşısı): 6. ayın sonunda, 18-24 aylıkken ve ilköğretim 1. sınıfta
Td (Erişkin tipi difteri-tetanoz aşısı): İlköğretim 1 ve 8. sınıflarında pekiştirme dozları (Radikal)