'Zayıflama ilaçları ölüm tehlikesi içeriyor' uyarısı

ANKARA - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, zayıflama hapından ölüm getirdiği iddiasında bulunarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan ilaç kontrol ve denetiminin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesini istedi. Saydan, sanal ortamda ilaç satışının da durdurulması uyarısında bulundu.
Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, şişmanlık ve saç dökülmesinin tüm dünyada suiistimal edilmeye en uygun iki konu olduğunu ifade ederek, bu sorunlara çözüm getirdiği ve bitkisel olduğu iddiasıyla piyasaya sunulan ilaçların kontrolünün, denetiminin, izninin ve ruhsatının Sağlık Bakanlığı’na ait olması gerektiğini vurguladı. Saydan, sendika olarak başından beri ister bitkisel ister kimyasal olsun, ilacın sadece eczanelerde satılması gerektiğini dile getirdiklerini belirtti.
Saydan’ın verdiği bilgiye göre son yıllarda vitaminler ve bebek mamalarıyla tedavi amaçlı birçok ürün bitkisel kökenli oldukları gerekçesiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan onay alıyor; bu durum, söz konusu ilaçların ‘her yerde kontrolsüz, denetimsiz ve eczacısız satılmasına’ neren oluyor:
“Zayıflama ilaçlarında maalesef daha önce gördüğümüz gibi yine can kaybı yaşanmadıkça ilaçlar toplatılmamaktadır. Bu can kayıplarına dur demek için Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı analizleri yapamayan, uzmanlık alanı ilaç olamayan, kansere neden olan tarım ilaçlarının tüketimi ve kontrolünü bile tam olarak denetlemeyen  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, tanımını değiştirip gıda kapsamına aldığı bitkisel kökenli ilaçlarla ilgili yaptığı düzenlemelerin tamamı iptal edilerek, yetkiler Sağlık Bakanlığı’na devredilmeli, insanımızın sağlığı olumsuz etkilenmelerden korunmalı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da kendi faaliyet konusuna geri dönmelidir.” (Radikal)