@omererbil

Zeytinliğe koruma

Zeytinliğe koruma
Zeytinliğe koruma
Bodrum Göltürkbükü'nde park olmak üzere bağışlanan ancak belediye tarafından satışa çıkarılan zeytinlik kurtuldu. Mahkeme zeytinliği 'arsa'ya çeviren imar planı değişikliğini 'hukuka aykırı' bularak iptal etti.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Bodrum Göltürkbükü’nde park olarak ayrılan denize sıfır zeytinlik, belediye tarafından turizm alanına çevirilip satışa çıkarılmıştı. Araziyi park olması için terk eden arsa sahipleri, bunun üzerine yargıya başvurdu. Koruma kuruluna sorulmadan park arazisinin niteliğinin değiştirilemeyeceğini belirten Muğla 2. İdare Mahkemesi, araziyi imara açan ve Belediye Meclisi’nde kabul edilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planları iptal etti.

Tapuda parktı

Bodrum’un en güzel koylarından olan Göltürkbükü’nde 4 hissedarı bulunan yaklaşık 20 dönümden fazla arazi yıllar önce imara açıldı. Arazinin 13 bin 695 metrekaresine konut yapıldı. 493 metrekaresi yola ayrıldı. Konut yapılan alanla deniz arasında kalan 6662 metrekare alan ise ‘park’ olarak tapuya tescil edildi. Evler tamamlandı, denize sıfır zeytinlik ise koya gelenlerce yeşil alan olarak kullanılıyordu.
2008 yılında belediye meclisi kararı ile önce parkın niteliği değiştirildi. Park, ‘arsa vasfında bağımsız parsel’ şeklinde düzenlendi. Daha sonra 2011 yılında encümen kararı ile arsanın mülkiyeti belediyeye kaydedildi. Tapuda park olarak görünen denize sıfır arazi birden belediyenin mülkü oluverdi.
Belediye 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarını da değiştirerek aynı araziyi imara açıp araziyi de satışa çıkardı. Radikal bu durumu 11.3.2013 tarihinde ‘Bodrum’da park satışa çıktı’ başlığı ile duyurmuştu.
Araziyi ‘park olması için’ devreden hissedarlar da imar planlarının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı. Ancak mahkeme açılan davayı ‘hissedarların araziyi geri istedikleri’ şeklinde algılayarak reddetti:
‘‘Sahiplerinin rızası ile kamuya terk edilen ancak, daha sonra imar değişikliği yapılarak özel mülkiyete elverişli parsel haline getirilen yerlerin bedelsiz olarak eski maliklerine verilmesinin istenemeyeceği, imar planı değişikliğiyle iskan sahası olarak ayrılan kısmının belediye adına tahsis edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.’’

‘Yanlış anlaşıldık’

Hissedarlar yanlış anlaşıldıklarını düşünerek bir kez daha mahkemeye gitti. İmar planlarının koruma kurulu kararı olmadan arazinin imara açıldığını, arazinin 100 metrelik sahil şeridi içersinde bulunduğundan turizm alanı olarak değiştirilemeyeceğini belirtti.
Muğla 2. İdare Mahkemesi 25.7.2013 tarihinde aldığı kararla arazi hissedarlarını haklı bularak imar planlarında yapılan değişikliğin usulen yanlış olduğuna karar verdi. Kararda şöyle denildi:
‘‘Revizyon imar planlarının mevzuat hükümleri gereğince Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşünün sorulması, kurul tarafından uygun görülüp onaylanmak üzere davalı idareye gönderildikten sonra kabul edilmesi gerekirken usule uyulmaksızın kabul edilmesi nedeniyle davacıların maliki olduğu taşınmazın önünde bulunan ve daha önce terk edilen alana ilişkin kısmında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.’’


  http://www.radikal.com.tr/115239011523904

  YORUMLAR
  (4 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  ... - k-a-o-s

  yupppiii ...ne güzel ya,parka ne gerek var ki satarık biz orayı...

  Köşe kapmaca.. - _poseidon_

  Belediyedekiler açık gözlülük yapıp bir köşe kapmaya çalışmışlar ama, genelde olmayan bi durum olarak, allahtan bu sefer mahkeme iptal etmiş. Daha geçen sahillerde yeşil alan kalmadı diye buna sebep olanlar bağırıyodu. Şimdi bu belediyedekiler görevi kötüye kullanmaktan ceza alması gerekmiyor mu? Adamlar ne kadar rahat, orası olmazsa başka bi parka sulanırız onu cebe indiririz diye yollarına devam ediyorlar.. Nasıl olsa rantçılığın ve görevi kötüye kullanmanın cezası yok bu kurumlarda.

  Eski sahibine geri vermelilerdi. - brandywine06

  O zaman belediyeye ceza, diğerlerine de ibret olurdu belki, abuk sabuk işleri bir kere daha düşünerek yaparlardı. Hiç yapmazlardı demiyorum, illa ki rant peşinde olduklarından abukluklarına devam edeceklerine şüphe yok! Ama arazi ellerinden gitseydi iki kere daha düşünürlerdi.

  İyi bir karar. - brandywine06

  Arsa sahibinin park olsun diye verdiği araziyi satmaya kalkan belediye olur mu? O zaman bir daha hiç kimse belediyeye arazi bağışlamaz. Arsa sahibi aptal olduğu için değerlendiremediğinden belediyeye bırakmıyor! O bölgeye, orada yaşayanlara bir faydam olsun diye bırakıyor. Belediyelerin ise tamamı imar/inşaat rantı peşinde olduğundan, kendisine park olsun diye bırakılan tapulu araziyi bile satmaya kalkıyor. Gerçekten bu ülke insanı boğuyor.