Ziller sorunlarla çalacak

ilköğretim okulları ve liselerde okuyan 16 milyon öğrenci ile 555 bin öğretmen bugün ders başı yapıyor. Eğitimin sorunları ise eskisi gibi aynen devam ediyor

İlk ve ortaöğretim okullarında okuyan 16 milyon öğrenci ile 555 bin öğretmen bugün dersbaşı yapıyor. En büyük heyecan, okula yeni kayıt yaptıran 1 milyon çocuk ile velilerinde. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu "Eğitimde çağı yakaladık" dese de, eğitimdeki sorunlar ekonomik krizin de etkisiyle bu yıl alarm veriyor. Yine de bakanlığın derdi ne eğitim hedefleri ne ekonomik kriz. Bostancıoğlu'nun eğitim yılı vaadi, "Okullarımız siyasetten uzak
tutulacak" oldu.

Sorunlar bitmiyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 8 yıllık kesintisiz ilköğretimin başladığı 1997'den beri eğitimdeki altyapı çalışmasını tamamlayabilmek için vatandaşlardan 1
katrilyon 251 trilyon lira toplamasına karşın, eğitimdeki 'açığını' bir türlü
kapatamadı. Bakanlık '12 yıllık eğitim rüyası' görürken, 8 yıllık ilköğretimde
başta 'taşımalı sistem' olmak üzere birçok sorunu çözemedi. Bu sorunların ortaöğretime yansıması durumunda alınabilecek önlemler konusunda da herhangi bir çözüm geliştirilemedi. 8 yıllık ilköğretimle birlikte yüzde 100 okullaşma oranına ulaşılmasını, birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilmesini, sınıf
mevcutlarının 30'a indirilmesini hedefleyen bakanlık, bu doğrultuda ancak şu
yatırımları yapabildi:
* Derslik başına düşen öğrenci sayısının 30'a çekilebilmesi için 147 bin 326
dersliğe ihtiyaç duyulduğu belirlendi, ancak son üç yılda yaklaşık 84 bin yeni
derslik yapılabildi.
* 1999-2000 öğretim yılında 22 bin 282 okulun 619 bin 324 öğrencisi, 5 bin 341
merkez okula taşınabildi. Bu öğrencilerin ortaöğretimden de yararlanması için
hangi okullara taşınabileceği konusunda proje geliştirilmedi.
* 1999'da ilköğretim okul ve dersliklerinin donatımı için 30 trilyon lira ayrıldı. Bu miktarın 22.6 trilyon lirası merkezden ihale edilerek yaptırılan 343 okul ile İMKB tarafından yaptırılan 47 okulun donatımı için harcandı.

Kapasite yok
8 yıllık temel eğitim çağında bulunan 10 milyon 300 bin çocuğun yüzde 97.6'sı
(10 milyon 53 bin) okula devam ediyor. Temel eğitim zorunlu olmasına karşın
halen, 250 bine yakın çocuk okul dışında bulunuyor. Ortaöğretim çağ nüfusundaki 4.5 milyon öğrencinin de yalnızca 2.5 milyonu ortaöğretim okullarına devam ediyor. Bu gruptaki okullaşma oranını yüzde 59.4 olarak
hesaplayan bakanlık, açıkta kalan yaklaşık 2 milyon öğrenciye okul olanağını nasıl yaratacağını çözemedi.

52.5 trilyonluk yardım daha
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıldan itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonu'ndan, dar gelirli ailelerin ilk ve ortaöğretimdeki çocuklarına
52.5 trilyon liralık eğitim yardımı yapacak. Altyapı çalışmalarındaki eksiği
yardımla kapatmaya çalışan bakanlık, yardımın hedefini de şimdilik 'öğrenci
velisini rahatlatmak'tan başka şekilde tanımlayamıyor.