Zinadan işini yitiren imama yargı darbesi

'İslam törelerine uygun tavır ve hareket' şartını öngören yönetmelik Danıştay'dan onay aldı ve evlilik dışı ilişki yaşadığı gerekçesiyle işine son verilen imam, hukuk savaşını kaybetti.

ANKARA - 'İslam törelerine uygun tavır ve hareket' şartını öngören yönetmelik Danıştay'dan onay aldı ve evlilik dışı ilişki yaşadığı gerekçesiyle işine son verilen imam, hukuk savaşını kaybetti. Dava, bir kadınla 'evlilik dışı ilişki yaşadığı' öne sürülen imam A.K.'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nca (DİB) Devlet Memurları Kanunu uyarınca görevine son verilmesi üzerine gelişti. DİB, imamın görevine son verme kararında, yaşandığını öne sürdüğü 'evlilik dışı ilişki'nin 'İslam törelerine uygun hal ve hareket olmadığından' hareket etmişti.
Dayanak: İslam töresi
İşten çıkarılan imam A.K., işine son verilmesine ilişkin işlem ve bu işlemin dayanağını oluşturan yönetmelik maddesindeki bir tümcenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açmıştı. Danıştay 12. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti. A.K., bunun üzerine bu karara itiraz edip, kaldırılmasını istemişti. Danıştay
İdari Dava Daireleri Kurulu, oyçokluğuyla imamın itiraz gerekçelerini reddetti ve yönetmelikle ilgili durdurma kararı vermedi. Bu kararla, imamlık yapabilmek için Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlar dışında Diyanet Yönetmeliği'ndeki hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olması' şartına onay verilmiş oldu.