Zorla insanlık!

Yeni Türk Ceza Kanunu'yla "Aman şahit yazmasınlar" diye insanlık görevini yerine getirmeyenlere bir yıla kadar hapis ve para cezası gelecek.

ANKARA - Yeni Türk Ceza Kanunu'yla "Aman şahit yazmasınlar" diye insanlık görevini yerine getirmeyenlere bir yıla kadar hapis ve para cezası gelecek. Yasa, zaman zaman insanların ölümüne dahi yol açan duyarsızlığın yerine, yardım etmeyi yerleştirmeye çalışacak.
Yeni yasayla, yurttaşlara, başka insanlara olan yardım yükümlülüğünü yerine getirmemeleri durumunda hapis cezası verilecek. Buna göre, trafik kazasında veya başka bir olayda yaralananlara yardım etmemek veya bu durumu ilgili makamlara bildirmemek suç sayılacak. Bu durumda bu kişilere bir yıla kadar hapis ve adli para cezası verilebilecek. Yasayla atandaşlara yaşı, hastalığı veya başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek kişilere hali ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen veya bu durumu ilgili makamlara bildirmeyen kişilere de aynı oranda ceza verilecek. Mağdur ölürse verilecek ceza üç yıla kadar çıkabilecek.