'Zorunlu din dersi kaldırılsın' talebi Diyanet için tehditmiş

'Zorunlu din dersi kaldırılsın' talebi Diyanet için tehditmiş
'Zorunlu din dersi kaldırılsın' talebi Diyanet için tehditmiş
Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumu ve İslam'ı tehdit listesi oluşturdu. 'Tehditler'den biri özellikle Alevi Derneklerin gündeme getirdiği 'Zorunlu din dersinin kaldırılması' talebi

 

TARIK IŞIK

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumu ve İslam’ı tehdit eden unsurların listesini çıkardı. Diyanetin tehdit listesindeki bir madde şöyle: “Kimi çevrelerce zorunlu din öğretiminin kaldırılması taleplerinin olması.” Özellikle Alevi Sivil Toplum Örgütleri zorunlu din dersinin kaldırılması için bir süredir kampanyalar düzenliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planı’nda ‘Dini ve kurumu tehdit eden unsurlar’ şöyle sıralandı:

* İslami alandaki farklı dini görüş ve yorumların ayrı bir din gibi gösterilmesi yönündeki gayret ve çalışmaların olması

* Dış dünyada ‘İslam’, ‘Müslüman’ ve ‘İslam Peygamberi’ hakkında olumsuz imaj oluşturulmaya çalışılması

* İlahiyat fakültesi kontenjan yetersizliği

* Başkanlığımıza eleman temin kaynağı olan İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarının mesleki bilgi ve beceri bakımından takviyeye ihtiyaçlarının olması

* Yeterli teşkilat yasasının olmaması

* Kamu kurumu olarak Diyanet’in varlığının kimilerince devletin temel ilkeleri ile çatıştığı iddiası

* Milli birlik ve dini bütünlüğü olumsuz etkileyen yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin olması

* Dini, ailevi değerleri yıpratan yayınlar

* Kimi çevrelerce zorunlu din öğretiminin kaldırılması taleplerinin olması

Kurumun ‘zayıf noktalar’ı da sıralandı:

* Bütçe imkânlarının kısıtlı olması, bütçenin tamamına yakınının sadece personel giderlerini karşılıyor olması

* Bazı bölgelerde görev yapan personelin lojman imkânlarının olmaması

* Personelin ve ailelerinin istifade edebileceği sosyal tesislerin olmaması

* Tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle mülk edinememesi, yönetiminden ve denetiminden sorumlu olduğu halde dini tesislerin mülkiyetlerinin farklı özel ve tüzel kişilere ait olması

* Dini tesislerin yapımı ve onarımında yetkili olunmaması

* Her camide kadro ve Diyanet görevlisinin bulunmaması.