Zorunlu din dersine felsefi fren!

Felsefi gerekçelerle kızının din derslerine girmemesini isteyen aileye mahkeme hak verdi: Zorunlu din dersinden muaf olmak için Hıristiyan veya Musevi olmak şart değil
Haber: BEHZAT MİSER / Arşivi

Hukuk ‘Temel özgürlükler konusunda velinin dinine göre karar verilmez’ dedi
ANKARA -  “Kızımıza okulda felsefi görüşlerime aykırı biçimde din dersi verilmesini istemiyoruz” diyen aile, hukuk mücadelesini kazandı. Antalya 3. İdare Mahkemesi, isteğin ‘temel hak ve özgürlükler’ içerisinde olduğunu vurgulayarak aileye hak verdi.
Avukat Nusret Gürgöz, Radikal’e ailenin Alevi olduğunu, ancak davayı ‘inanç’ gerekçesiyle değil, felsefi görüşleri doğrultusunda açtıklarını söyledi. Din, inanç ve inanmama özgürlüğü açısından önemli sonuçları olan dava Antalya Muratpaşa’da 5. sınıf öğrencisi S.D’nin velisi M.A.D.’nin zorunlu din kültürü dersini almasına karşı çıkmasıyla başladı. Muratpaşa Kaymakamlığı aleyhine dava açıldı.
Aile, dilekçede zorunlu din derslerine şu gerekçelerle karşı çıktı:   

AİLENİN FELSEFİ GÖRÜŞLERİNE AYKIRI: Kızımıza okuduğu okulda ailesinin iradesine, dini inançlarına ve felsefi görüşlerine aykırı biçimde dini eğitim veriliyor. 

HUKUKA AYKIRI: Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’ne göre, dini inanç özgürlüğünün temel haklarda. Anayasa’da da “Usule göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir” maddesi bulunuyor. 

MANTIĞA AYKIRI: Ailenin avukatı Nusret Gürgöz de “Zorunlu din dersinden İslam dinine mensup olmayanlar muaf. Herhangi bir dine mensup olmayanların çocuklarının da bu muafiyet kapsamında değerlendirilmesi gerek” dedi. Avukat Gürgöz, zorunlu din dersinin çocuğu olumsuz etkilediğini de belirtti: “S.D.’ye din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden not veriliyor. Çocuk ‘içsel çatışma yaşayarak’ dersi algılamakta zorlanıyor. Öğrencinin sınıfta kalma riski var. Bu  telafisi güç zararlar oluşturuyor.”  

KAYMAKAMLIK REDDETTİ: Muratpaşa Kaymakamlığı ise zorunlu dersler arasında yer alan din kültürü ve ahlak öğretiminden sadece Türk vatandaşı Hıristiyan ve Musevilik dinine mensup olanların muaf olduğunubelirterek davanın reddini talep etti.

KARAR ATEİSTLERİ DE İLGİLENDİRİYOR: Antalya 3. İdare Mahkemesi ise kararında, din kültürü dersinden, ‘İslam dinine mensup olmayanların muaf tutulduğunu’ hatırlattı. Mahkeme “Herhangi bir dine mensup olmayan velilerin çocuklarının da muafiyet kapsamında değerlendirilmesi yasalara ve yasaların amacına uygun olacaktır” dedi. 

‘ANAYASA DEĞİŞSİN’: Ailenin avukatı Nusret Görgöz, Radikal’e bu karar doğrultusunda, farklı dini inancı olan ya da dini inancı bulunmayan vatandaşların zorunlu dini eğitime alınamayacağını söyledi. Gürgöz, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği bu kararı, idarenin uygulamak zorunda olduğunu savundu: “1982 Anayasası Türk-İslam cenderesi ile hazırlanmış bir anayasadır. Bunun bir an önce değişirilmesi gerekir; aksi halde çok dava AİHM’e gider, Türkiye tazminat ödemek zorunda kalır.” 

ÖNCEKİ DAVALAR: Felsefi görüşlerini gerekçe gösteren Antalyalı aileden önce pek çok aile zorunlu din dersine karşı dava açmıştı. Ancak davalar, ‘Vatandaşlarına dini eğitim hizmeti vermek TC?devletinin Anayasal görevi’ kararıyla bitti. “Türkiye’deki din dersi eğitimi, Sünni ağırlıklı ve inançlarımıza aykırı” diyerek itiraz eden iki Alevi vatandaşsa konusu AİHM’e taşıdı. AİHM “Türkiye’de okutulan bu biçimiyle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, temel haklardan olan inanç özgürlüğüne aykırı” kararı verdi.