'Zorunlu' genelge

Zorunlu hizmet tekrar getirildi. Devlet Hizmeti Yükümlüğü'ne ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Zorunlu hizmet tekrar getirildi. Devlet Hizmeti Yükümlüğü'ne ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgeyle, yurtiçi ve yurtdışında öğrenimlerini bitirerek tabip, uzman tabip olmaya hak kazananlara zorunlu hizmet yükümlülüğü getirildiği belirtilerek, "Yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edenlere çalışma izni verilmeyecek, mesleklerini icra etmelerine imkan tanınmayacak" denildi.
Genelgede, tıp fakülteleri dekanlıklarıyla eğitim hastaneleri başhekimliklerinin, mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirmeleri istendi. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, üniversiteler, mahalli idareler ile tabip ve uzman tabip çalıştırabilecek kamu kurum ve kuruluşlarının hekim ihtiyaçlarını bildirmeleri çağrısı da yapıldı.
Zorunlu hizmetini yerine getiren hekimlerin, bu yükümlülüğünü yerine getirmekteyken kullandığı yıllık, mazeret ve hastalık izinleri de, yükümlülük süresine eklenecek. Genelgede bu durum vurgulanarak, "Göreve başlamalarından ayrılmalarına kadar geçen sürede kullandıkları her türlü izinlerinin takibi yapılacak, yükümlü olduğu süre tamamlanmadan görevinden ayrılanlar ile yükümlülüğünü tamamlayanlar bir ay içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek" denildi.


    http://www.radikal.com.tr/7572647572640

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.