Zorunluda hedef 12 yıl

Hükümet, ortaöğretim sistemini silbaştan düzenleyecek proje çalışmalarını hızlandırdı.

ANKARA - Hükümet, ortaöğretim sistemini silbaştan düzenleyecek proje çalışmalarını hızlandırdı. Bu çalışmaların başında zorunlu eğitim sisteminin gelecek yıldan itibaren 12 yıla çıkarılması öngörülüyor.
AB'ye uyum çerçevesinde Avrupa ülkelerindeki eğitim sistemleri ile karşılaştırma yapılarak yürütülen çalışmalarda ortaöğretim, meslek ve genel eğitim olarak ikiye bölünüyor. Türkiye genelindeki 76 tür lisenin dört türe indirilmesine uğraşılırken, bu türlerin fen, Anadolu, genel ve sosyal bilimler lisesi başlıkları altında toplanması planlanıyor. Çalışmaların ana başlıkları şöyle:

  • Mesleki eğitimde türüne göre lise sistemine son veriliyor. Lise türleri yerine program türlerine geçiliyor.
  • Standart hale getirilecek meslek liselerinde 21 ayrı programdan birini tercih eden öğrencilerin, buna uygun dersleri tamamladıktan sonra uluslararası sertifika sahibi olması isteniyor.
  • İmam-hatip liselerinin beşinci tür lise ya da meslek liseleri içinde bir program olarak görülmesi kararı, son ana dek 'saklı' tutulacak. Hükümet, bu liselerin kapatılarak din programlarına dönüştürülmesi eğilimini taşıyor.
  • 8. sınıfı bitiren her öğrenci zorunlu olarak sınava girecek.
  • Öğrencinin hangi lisede okuyacağı merkezi bir sınavda alacağı puana göre belirlenecek.
  • Öğrencilere 9. sınıf sonunda açılacak ayrı bir sınav ile diğer liselere geçiş hakkı da tanınacak.
  • Yeni ders müfredatı yürürlüğe girecek, kitaplar yenilenecek.