Zümrützedenin buruk zaferi

Üç yıl önce birbenbire çöken Zümrüt Apartmanı'nın mağdurlarından bir grup, Konya'nın Selçuklu Belediyesi'nin banka hesaplarına haciz koydurarak tazminatlarını almayı başardı.

KONYA - Üç yıl önce birbenbire çöken Zümrüt Apartmanı'nın mağdurlarından bir grup, Konya'nın Selçuklu Belediyesi'nin banka hesaplarına haciz koydurarak tazminatlarını almayı başardı.
Toplam 92 kişiye mezar olan apartmanın sakinleri yaklaşık 760 bin YTL'lik tazminat alacaklarını tahsil ederken, 'Belediyelere, dolayısıyla da kamuya ait mevduat hesaplarına el konulamayacağı' yolundaki hukuki engeli de aşmış oldu.
Davacı Zümrützedelerin avukatı Umut Olcay, "Belediyenin bizim aleyhimize açtığı haczedilmezlik itirazına ilişkin davanın sonuçlanmasıyla, belediyenin hesaplarının kamusal niteliği de ortadan kalkmış oldu. Tazminatı hak edip de bugüne kadar parasını tahsil edemeyen diğer mağdurlar da belediyenin hesaplarına haciz koyma hakkını kazandı" dedi.
'Para kamunun'
Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu ölen emekli hâkim Muzaffer Bişirici, Naciye Küçükoğlu, Filiz Şık'la kızı, 2.5 yaşındaki Çağın Şık'ın yakınlarıyla evini kaybeden Ali Erten'in avukatlığını yapan Umut Olcay, facianın ardından Selçuklu Belediyesi aleyhine Konya 2'nci İdare Mahkemesi'ne toplam 582 bin YTL'lik maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. İki yıl süren dava sonucunda mahkeme, belediyeyi tazminatları ödemeye mahkûm etti.
Ancak Selçuklu Belediyesi, enkazda ölenlerin yakınlarının ve evsiz kalanların kazandığı tazminatları ödemeyi kabul etmeyince, avukat Olcay, belediyenin Ziraat Bankası'ndaki hesabına haciz koydurdu.
Faiziyle birlikte aldılar
Selçuklu Belediyesi'nin avukatları tazminat davasıyla ilgili dosyayı temyiz için Yargıtay'a gönderdi, haciz kararının kaldırılmasını sağlamak için de 'Belediye hesaplarının kamu mevduatı olduğu ve haczedilemeyeceğini' gerekçe göstererek 3'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Olcay'sa bilirkişi raporuyla bloke edilen hesaplardaki paraların sadece kamu hizmetinde kullanılmadığını tespit ettirdi.
Temyize gönderilen dava dosyası Yargıtay tarafından onanırken, 3'üncü İcra Hukuk Mahkemesi de haczin kaldırılması sağlamak için belediyenin açtığı davayı reddetti. Hem Yargıtay'a gönderilen davayı kazanan hem de belediye hesaplarına konulan haciz kararının kaldırılması için açılan davayı kazanan Zümrützedeler, belediyeden faiziyle birlikte 760 bin YTL tazminat aldı. Böylece benzer felaketler sonucu açtıkları davalarda tazminat almalarına karar verilen ama belediyelerin "Ödeme gücümüz yok" demesiyle elleri kolları bağlı kalan diğer mağdurlara da hukuken haklarını alma yolu açılmış oldu.