"İç Güvenlik Paketi"

"İç Güvenlik Paketi"
"İç Güvenlik Paketi"
- Van Barosu Başkanlığı ve Mezopotamya Hukukçular Derneği üyeleri, paketin özgürlük ve güvenlik açısından çok ciddi riskler içerdiğini savundu

VAN (AA) - Van Barosu Başkanlığı ve Mezopotamya Hukukçular Derneği üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması beklenen "İç Güvenlik Paketi"yle ilgili düzenlemelerin yasalaşması halinde bazı sıkıntıların yaşanacağını bildirdi.

Baro ve dernek adına Adliye binasında basın açıklaması yapan Avukat Doğan İlhan, düzenlemenin yasalaşması halinde toplum için özellikle özgürlük ve güvenlik açısından çok ciddi riskler içeren yeni bir uygulama ile karşı karşıya kalınacağını savundu. 

İç Güvenlik Paketiyle, Hakim ve savcı kararı aranmaksızın polisin arama yetkisinin genişletildiğini belirten İlhan, şunları ifade etti:

"Kolluğa gözaltına alma ve yakalama yetkisi tanınmakta yine polise yargı denetimi olmadan telefon dinleme yetkisi verilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının meşru olup olmadığının nitelemesi ve dolayısıyla müdahale yetkisi polisin takdirine bırakılmaktadır. Böylece bir anlamda polis yargılama makamları yerine geçirilmek istenmektedir. Tüm bunların yanı sıra polise tanınan oldukça geniş ve hiçbir objektif kriterle sınırlanmayan silah kullanma yetkisiyle kişilerin yaşam hakkı tehdit altına alınmaktadır. Bu yasa, valilerin idari tasarrufu ile verdiği kararlara adeta yargısal bir içerik kazandırılmaktadır."  

Polisin ve kolluk görevini yürüten jandarmanın, toplumsal olaylarda yetki aşımı ile yaşam hakkının ihlaline kadar varan suçların cezasızlık durumunun öteden beri büyük bir sorun olduğunu öne süren İlhan, söz konusu düzenlenmenin bir an evvel meclis gündeminden çıkarılmasını istedi.