İl Emniyet Müdürlüğünden "trafik" açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğünden "trafik" açıklaması
İl Emniyet Müdürlüğünden "trafik" açıklaması
VAN (AA) - Van'da trafikte yaşanan sıkıntıları içeren haberler üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.Açıklamada, Büyükşehir...

VAN (AA) - Van'da trafikte yaşanan sıkıntıları içeren haberler üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü trafik konusunda görevlendiren ve yetkilendiren mevzuat olduğu belirtilerek, "Bunlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış yönetmeliklerdir" denildi.

Şehirdeki ana trafik planının yapılması, bu plan doğrultusunda yollar, otoparklar gibi altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, insan ve yük taşıyan motorlu-motorsuz tüm araçların ruhsatlandırılması, yolların işaret ve levhalarının hazırlanıp takılması, karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda tedbir alınması ve denetlenmesi, toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesinin Büyükşehir Belediye Başkanlığının temel görevi olduğu bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Belediyenin, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16. maddesinin (I) bendinde, 'yaya ve taşıt yollarında, yayaların ve taşıtların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak' ifadeleriyle verilen görevden anlaşılacağı üzere, trafikteki araçlarla ilgili herhangi bir denetleme ve cezalandırma yetkisi bulunmamaktadır. Nitekim, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun trafik suçlarının cezalandırılmasına ilişkin 114. maddesinde 'bu kanunda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir' hükmünde de belediyeye hiçbir yetki verilmemiştir."

Müdürlüğün belediyenin "yasal olan bir yetkisini engelliyor" gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmasının gerçeklerle bağdaşmadığı kaydedilen açıklamada, "Öte yandan aynı haberlerde geçen beyanlarda, kaldırımlar ve kaplama üzerine masa, sandalye gibi eşyaların konulmasından bahsedilerek, bu hususta Müdürlüğümüzün
sorumlu tutulması, açıklamayı yapanların bilgisizliğinin, biliyorlarsa art niyetlerinin somut ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Kaldırım ve kaplamalardaki araç ve yaya güvenliğini tehlikeye düşürecek araçlar dışındaki maddelerin engellenmesi ve kaldırılması müdürlüğümüzün değil, belediyenin görevidir" ifadeleri kullanıldı.

"İldeki birçok kaldırımda bulunan masa, sandalye, teşhir malzemesi, tablacılar ile yollara açılan hendekler ve barikatlarla ilgili belediyenin bu güne kadar yaptığı iş ve işlemler, Van halkının bilmesi gereken, açıklanmaya muhtaç konular olarak önümüzde durmaktadır" denilen açıklamada, park sorunu ve otopark ihtiyacına da değinildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız özellikle bilmesi gerekir ki, mevzuata göre trafik suçları ile ilgili olarak belediye yetkilileri hiçbir şekilde ceza tatbik edemezler. Daha açık ifadeyle, hatalı parklarla veya diğer trafik ihlalleriyle ilgili araçlara, sürücülere ve yayalara ceza tatbik edemezler. Müdürlüğümüz bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığını yazılı olarak uyarmış olup, bu husus bugün de güncelliğini muhafaza etmektedir. Belediye görevlilerinin trafik ihlalleri ile ilgili olarak araçlara, sürücülere ve yayalara ceza tatbik etmelerine kesinlikle izin verilmeyecek, buna tevessül etmeleri halinde haklarında derhal yasal işlem yapılacaktır."

Kentte ruhsatlandırma sorununa da dikkat çekilerek belediyenin bu konuda sorumluluklarını henüz yerine getirmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Zira, belediyenin görevini yapmamasından dolayı bugün itibariyle ilimizde toplu taşıma araçlarından hangisinin ruhsatlı, hangisinin ruhsatsız olduğu tespit edilememektedir. Belediye, bu konudaki yasal sorumluluğunu yerine getirmesi için göreve davet ediyoruz. İldeki trafik sorunlarında müdürlüğümüzün görevini yapmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.