İnsan Hakları Haftası

İnsan Hakları Haftası
İnsan Hakları Haftası
- Tuşba Belediye Başkanı Özgükçe, mesaj yayımladı

VAN (AA) - Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, 10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Özgökçe, mesajında, insan haklarının bütün insanlığın ortak değeri ve uygarlığın da ortak paydası olduğunu bildirdi.

Hayatın her alanında insan haklarına saygılı bir toplumun varlığının önemine dikkat çeken Özgökçe, en başta çocukların ve gençlerin bu yönde eğitilerek yetiştirilmesi herkesin görev ve sorumluluğunda olduğunu aktardı.

Özgökçe, mesajında şunlara yer verdi:

"İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ülkelerin iç sorunu olmaktan çoktan çıkmış, tüm insanlığın ortak bir sorunu haline gelmiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki sorumluluk, öncelikle devletlere ait olmakla birlikte, bu görev medyadan sivil toplum örgütlerine kadar tüm kuruluş ve bireylerin işbirliğini gerektirmektedir. Bu çerçevede, insan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun bireylerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve medyada bulunması büyük önem taşımaktadır."

Dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, renk ayrımı olmaksızın tüm insanların sahip olduğu hak ve hürriyetlere gösterilen saygının, toplumsal hayatta huzurun sağlanması için olmazsa olmaz olduğunu belirten Özgökçe, bu hakkın en önemli ve en kutsal haklardan biri olduğunu bildirdi.

Özgökçe, mesajında şunları aktardı:

"Başta yaşama hakkı olmak üzere, insan olmaktan kaynaklanan ve doğuştan var olan bu haklar, kültürümüzde olduğu gibi özellikle, devletimiz tarafından son yıllarda yapılan düzenlemeler ile anayasa ve yasalarımızla teminat altına alınmış, birçok temel insan hakkının kullanımının önündeki engeller büyük ölçüde kaldırılmış, uygulamanın vatandaşa yansıtılması yönünde modern kurum ve mekanizmalar oluşturulmuştur. Tüm dünyada insan haklarının korunması ve hak sahiplerince eşit kullanımı için herkesimin çaba sarf etmesi gerekiyor. İnsan hakları ihlallerinin son bulması için herkesin sağduyulu davranması gerekiyor."