SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları ilan edildi

SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları ilan edildi
SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları ilan edildi
VAN (AA) - Van Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) Proje Koordinasyon Ofisi, SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları ilanıyla ilgili yazılı açıklama...

VAN (AA) - Van Valiliği  Sosyal Destek Programı (SODES) Proje Koordinasyon Ofisi, SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları ilanıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

SODES Proje Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kalkınma Bakanlığı tarafından, 11 Mart 2015 tarihinde SODES 2015 yılı teklif çağrısına çıkıldığı, program önceliklerinin aynı kalmakla beraber, yapı ve içerikte birtakım değişiklikler yapılarak yeniden düzenlendiği ve SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları'nın ilan edildiği bildirildi.

Bu kapsamda kamu kuruluşları, belediyeler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından SODES 2015 Uygulama Usul ve Esasları ile Van Valiliği 2015 SODES İl öncelikleri doğrultusunda hazırlanan projelerin, 15 Nisan 2015 tarihine kadar elektronik ortamda SODES-BİS sistemine yüklenmesi ve ıslak imzalı kağıt kopyalarının Van Valiliği SODES Proje Koordinasyon Ofisine teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SODES Programı kapsamında desteklenen sosyal içerme, istihdam, kültür, sanat ve spor ana başlıkları esas alınarak, valiliğimiz tarafından Van İli 2015 Yılı Eksen ve Öncelikler Raporu hazırlanmıştır. Buna göre, 'Güçlü Toplum Ekseni' altında, genç nesillerde sevgi, saygı, hoşgörü gibi toplumsal değerlerin sosyal yaşama aktarılması, yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi, geleneksel sanatlar ve göreneklerin insan odaklı etkinliklerle canlı tutulması ile ailenin, gençlik ve çocukluk dönemlerini yaşayan bireyleriyle yaşadığı çatışmanın azaltılmasını amaçlayan proje konuları, 'Gençliğin Korunması ve Geliştirilmesi Ekseni' altında, gençlerin alkol, sigara, uçucu, uyuşturucu, uyarıcı, keyif verici maddelere yöneliminin engellenmesi, gençlerin zararlı arkadaş, kötü çevre gibi etkenlerle suça bulaşmasının önlenmesi, kültürel ve ekonomik farklılıkların gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, teknoloji bağımlılığının engellenmesi ile gençlerin sosyo-kültürel açıdan geliştirilmesi ve gençlere spor alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlayan proje konuları, 'Kent Yaşamına Uyum Ekseni' altında, ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla kent yaşamına uyum sorunu yaşayanların sosyal hayata katılımlarının artırılması, kültürel ve ekonomik farklılıklardan kaynaklanan iletişim engellerinin giderilmesi ile kente özgü beşeri, coğrafi, tarihi, mimari ve kültürel değerleri ortaya çıkaran ve yaygınlaştıran, kentin marka değerlerini arttırmayı amaçlayan proje konuları Valiliğimizce öncelikli olarak desteklenecektir."

Açıklamada, ayrıca il önceliklerinin tanıtılması amacı ile yarın Van Ticaret ve Sanayi Odası Tuşba Toplantı Salonu'nda, 2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı yapılacağı hatırlatıldı.