Üç kamu kurumuna 5 milyon liralık "deprem" cezası

Üç kamu kurumuna 5 milyon liralık "deprem" cezası
Üç kamu kurumuna 5 milyon liralık "deprem" cezası
- Van'daki depremlerde evleri yıkılan depremzedelerin idare mahkemelerine açtığı davalarda, kusurlu bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD'ın, sonuçlanan 100 dosya için 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi - Avukat Aladağ: - "Depremlerde Van şehir merkezinde yaklaşık 10 bin konut yıkıldı ancak idare mahkemelerinde dava açan konut sahibi sayısı 300-400 civarındadır" - "Bu durum Van'da ve Türkiye'de hak arama bilincinin gelişmediğini göstermektedir"

VAN (AA) - CEMAL AŞAN - Van'da meydana gelen depremlerde konutları yıkılan ev sahipleri tarafından açılan davalarda, Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD, sonuçlanan 100 dosya için 5 milyon liralık tazminata mahkum edildi.

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar gören ya da yıkılan depremzedelerin, Van 1., 2. ve 3. İdare Mahkemelerine açtığı tazminat davalarından 100'ü sonuçlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD'ın kusurları oranında konut sahiplerine yasal faizleriyle toplam 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Selimbey Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gördüğü için yıkılan İhsan Çölemerikli'nin de Van 3. İdare Mahkemesinde açtığı tazminat davasında, üç kamu kurumunun yasal faizi hariç 37 bin 760 lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Depremde kusurlu oldukları iddia edilen Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait savunmaların da yer aldığı kararda, Çölemerikli'ye ait taşınmazın 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde ağır hasar görmesi nedeniyle üç kurum hakkında maddi ve manevi 100 bin liralık tazminat davası açtığı belirtildi.

Kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarıyla ilgili kanun maddeleri ile Anayasa'da ifade edilen, "İdarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu" hükmüne yer verilen kararda, Türkiye 'nin, jeolojik ve topoğrafik yapısı nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan deprem felaketleriyle sık sık karşılaşan ülkelerin başında geldiği anımsatıldı.

Kararda, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirleri araştırmak, bu konudaki temel hedef ve politikaları belirlemek, ülkedeki bilimsel, teknik ve idari çalışmaları koordine etmek, afet zararlarının azaltılması amacıyla ulusal ve uluslararası iş birliği, proje ve programları oluşturmak gibi çalışmaların devletin yetki ve sorumlulukları arasında bulunduğu kaydedildi.

- En büyük kusur belediyenin

Bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporlarda da binanın yapı dayanım oranlarıyla ilgili eksikliklere işaret edilen kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Olayda, davacının konutunun yıkılmasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda davalı idarelerden Van Belediye Başkanlığının proje ve uygulama konusundaki denetimini tam yerine getirmediğinden yüzde 28, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plan ve projelendirme konusundaki denetim görevini tam yerine getirmediğinden yüzde 4, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının afet durumuyla ilgili gerekli çalışmaların ve denetimlerin yapılmamasından dolayı yüzde 4 oranında kusurlu, idarelerin kusurları oranında tazminat ödemekle yükümlü oldukları sonucuna varılmıştır."

Kararda, maddi ve manevi tazminat isteminin 37 bin 760 liralık kısmının kabulüne hükmedildiği ve kurumların tazminatı yasal faiziyle ödemeye mahkum edildiği aktarıldı.

- Davanın avukatı Aladağ

Davanın avukatı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, depremlerin ardından kentteki idare mahkemelerine açılan davalarda, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD'ın, sonuçlanan 100 dosya için yaklaşık 5 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini söyledi.

İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD'ın sorumlu bulunduğuna karar verildiğine dikkati çeken Aladağ, mahkemelerin, ilgili idarelerin denetim ve düzenleme görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle sorumlu olduğunu kesin ifadelerle karara bağladığını kaydetti.

- 10 bin konut yıkıldı, 400 dava açıldı

Aladağ, depremin ardından, zarar gören herkesin hukuk mücadelesi başlatabileceği yönünde çağrıda bulunduklarını anımsattı.

Depremin kentteki her yerde değil, bazı bölgelerde yıkıma neden olduğunu, evi yıkılan veya zarar gören herkesin ilgili kişiler ve idareler aleyhine dava açabileceklerini söylediklerini dile getiren Aladağ, şunları belirtti:

"Ancak bu beyan ve açıklamalarımızı aralarında hukukçuların bile olduğu bazı kişiler dahi ciddiye almadı. Depremlerde, Van şehir merkezinde yaklaşık 10 bin konut yıkıldı ancak idare mahkemelerinde dava açan konut sahibi sayısı 300-400 civarındadır. Bu durum Van'da ve Türkiye'de hak arama bilincinin gelişmediğini göstermektedir." 

Tazminata mahkum edilen kurumların mahkeme kararlarını yerine getirmek zorunda olduklarını anlatan Aladağ, kararların temyizi durumunda da Danıştayın konuyla ilgili içtihatlarına dikkati çekti.

Tazminata hak kazanan İhsan Çölemerikli de emeklilik ikramiyesiyle aldığı konutunun depremde yıkıldığını söyledi.

Çölemerikli, şunları dile getirdi:

"Evimin bulunduğu site yıkıldı. Onlarca yıllık emeğimiz yok oldu. Avukatımız Mustafa Aladağ, bize öncü oldu ve davayı açtık. Sitemiz 70-80 kişi olmasına karşın, dava açanların sayısı 20 kişiyi bulmaz ancak Van 3. İdare Mahkemesi, davamızı kısmen dahi olsa kabul etti. Zararımızın hiç olmazsa bir kısmı bize ödenecek. Beklentimiz, başta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere davalı kurumların paramızı bir an önce ödemesi ve bizi bir kez daha mağdur etmemesidir."