Erdoğan partisi ve sultanizm

Tayyip Erdoğan ve çevresinin esas özendiği model Malezya'da Mahatmir Muhammed veya Güney Kore'de Park Chung-Hee'nin yönetimidir. Muhafazakar-popülist kalkınmacı bir Başkan/Lider olmaktır.

Önümüzdeki üç ay boyunca sabah akşam duyacağımız tema belli oldu. Seçmenlerden emrine 400 milletvekili vermesini isteyen 'Milli Lider' adayı, lafı evirip çevirmeden, harbi konuştu. Pazar esnafı gibi, “400’ü verin yeni Türkiye kuralım, 400’ü verin yeni anayasa yapalım, 400’ü verin başkanlık sistemini kuralım, 400’ü verin çözüm sürecine koşalım” diye bağırmaya başladı. Görünen o ki, seçimlere kadar her gün ve belki günde birkaç kez cumhurbaşkanı anayasayı açıkça ve kasıtlı biçimde bu yolla ihlal edecek. Cumhurbaşkanının yürürlükteki anayasaya göre yetkilerini suiistimal ettiğini ısrarla ve bıkmadan söylemekten geri durmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanının kime oy verilmesini talep ettiğini belirtmediği için tarafsızlık ilkesini çiğnemediği iddiası gibi bir dalavere, bugün cumhurbaşkanı etrafında kenetlenmiş güruhun gelecekte arzuladıkları rejim kurulursa neler yapabileceklerini, nelere hangi kılıfları geçirebileceklerini gösteriyor.
Tayyip Erdoğan hafta sonunda ağzındaki esas baklayı çıkardı. Liderlik sistemini, başkanlık sistemini savunurken, bunun “bizim kadim devlet geleneğimizdeki sistem” olduğunu söyleyiverdi. Bu bir dil sürçmesi değildi, ertesi günü bunu daha açarak işledi. “Bizim tarihimizde, genlerimizde, geleneğimizde başkanlık sistemi, liderlik sistemi var,” dedi.

Üzerinde durulması gereken bir iddia bu. Erdoğan’ın tarif ettiği liderlik sisteminin tarihimizdeki adı sultanlıktır. Max Weber’den beri siyaset bilimi yazınında “sultanizm” olarak tanımlanan rejimdir. Mülkün hukuken ya da fiilen sahibi konumunda olan hükümdarın yönetimin tüm alan ve kademelerinde güç sahibi olduğu bir rejimdir. Sultanlık rejimi tarihi olarak İslam toplumları için kullanılır ama 20. yüzyılda seküler modern rejimlerin bazılarını da kapsayan yeni bir boyut kazandı. Sultanizm, hükümdar/Lider/Şef konumunda olan kişinin ülkedeki bütün kişi ve kurumlara, önceden belirlenmeyen koşullarda müdahale etme, istediğini dayatma yetkisine sahip olduğu rejimleri tanımlar. Parti, şefin iktidar aygıtıdır. Şef, partiden de özerktir. Otoriter rejimler konusundaki çalışmalarıyla tanınan Juan Linz’e göre, sultanizm Haiti’de Duvalier, Kuzey Kore’de Kim İl Sung, Filipinler’de Marcos yönetimlerini tarif eder. Elbette bunlar bariz diktatörlüğün hüküm sürdüğü uç örneklerdir. Bunlardan daha ılımlı olan cumhuriyetçi sultanlık rejimlerinde egemen kişi her alana doğrudan müdahale etmez. İktisat veya toplumsal hayat kendi devinimi içinde kısmen veya bütünüyle dönebilir. Ama her durumda, siyasal alan, hükümran gücün tekelinde ya da çoğulcu görünüm altında, çok yakın denetiminde olmalıdır. Hükümran gücün diğer alanlara istediği zaman doğrudan müdahale etme yetkisi saklıdır. Böylece bütün yönetim tek elden yürütülür ve tek sesli olarak işler.

Latin Amerika’da yaygın olan Şeflik (Caudillo) sistemi bunun bir alt versiyonudur. Ama Tayyip Erdoğan ve çevresinin esas özendiği model Malezya’da Mahatmir Muhammed veya Güney Kore’de Park Chung-Hee’nin yönetimidir. Muhafazakar-popülist kalkınmacı bir Başkan/Lider olmaktır. Bütün şeflik rejimi savunucuları, Erdoğan gibi, mevcut sistemin tıkandığını, daha ileri gidilemediğini iddia ederler. “Patinaj yapıyoruz” derler. “Aynı güçle, aynı imkanla çok daha hızla ilerleyeceğiz” vaadinde bulunurlar. Çünkü herkes için en iyisini, en doğrusunu bilen Lider ya da Çoban sürüyü en iyi otlağa ve en kestirme yoldan götürme konusunda serbest bırakılmalıdır. Buradan en iyi ihtimalle otoriter demokrasi çıkar ve genellikle o da zaman içinde bozulup otokrasiye dönüşür.

Gelgelelim Türkiye’de iki yüzyıllık siyasal mücadele geleneği, sultanlık rejimine karşı direnişin de hikayesi değil midir? Osmanlı modernleşmesini savunan yöneticiler, düşün insanları sadece değil, muhafazakar dünyadan insanlar da Osmanlı döneminde belli bir güç dengesine dayalı meşruti yönetim talebini ısrarla dile getirmemişler midir? Erdoğan’ın genlerimizde, tarihimizde yer aldığını söylediği kadim gelenek ya 19. yüzyıldan da öncesine giden mutlakıyet rejimidir, ya da İttihat ve Terakki’den günümüze kadar devam eden pozitivist öncü zümre tahakkümüdür.

Türkiye’de muhafazakar düşünce ve siyaset geleneğinin en fazla karşı çıktığı, karşısında mücadele verdiği ve birçok kez darbeler aracılığıyla ağır tokat yediği gelenektir bu. Mustafa Kemal’e karşı oluşan meclis içindeki grubun endişesi meşruti monarşi yerine cumhuriyetin gelmesi değil, cumhuriyet kisvesi altında Mustafa Kemal’in bir liderlik/şeflik/başkanlık sistemini getirecek olmasıdır. Nitekim Mustafa Kemal 1923 ile 1938 arasında fiilen cumhuriyetçi sultan konumuna sahipti. Bazı Kemalist tarihçiler yıllarca Tek Adam sistemini tarihimizin derinlerinden gelen öz be öz yönetim sistemi olarak savundular. Bugün AKP, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının, Serbest Fırkanın, Demokrat Partinin değil, “Türk tipi başkanlık yani liderlik sistemi” adı altında faşizan Kemalist düşünürlerin, siyasetçilerin geçmişte savunduğunu dile getiriyor.

Türk sağ geleneği içinde çoğunlukçu bir güçlü lider özlemi Tayyip Erdoğan’la ortaya çıkmadı. Zamanında Demirel de, Özal da başkanlık sistemini savundular. Bu sistemi, liderliğini subayların yaptığı laikçi ve otoriter asker-sivil bloğuna karşı, toplumun sosyolojik çoğunluğunun desteğini almak ihtiyacı içinde yaptılar. AKP’ye gelene kadar her seferinde Türk sağı bu bloktan darbe yedi. Şimdi Türk sağının hegemonik partisi AKP’nin şefi, yaptığını, söylediğini eleştiren herkese “sen kimsin ya, sen kimsin” diye gürlüyor. Bastırılmış aşağılık kompleksini dışa vuruyor. Ve dikkat ederseniz AKP’nin içinde bu liderlik sistemi için öyle büyük bir heyecan yükselmiyor. AKP’nin güçlü tarihsel simaları bu konuda yutkunmakla meşguller. Avuçlarını patlatırcasına bu esip gürlemeyi alkışlayanlar, AKP’nin değil, Erdoğan partisinin yandaşları. Birçoğu yeni ihtida etmiş olmanın şevk ve azmiyle davranıyor. AKP’nin gücünün Erdoğansız hiçbir şey olduğunu haykırıp, “bu toprakların insanı güçlü, karizmatik ve tek adamı seviyor, çünkü bu bizim genlerimizde var” iddiasını utanmadan, sıkılmadan dile getiriyorlar. Toplumu ve ondan önce AKP seçmenini aşağılıyorlar.

Toplumların geni yoktur. Toplumların geni olduğu iddiası ırkçı bir inançtır. Toplumların ortak hafızaları, ortak değerleri vardır ve bunlar zaman içinde değişir. Bugün AKP’nin değil, Erdoğan partisinin borazanları kendi genlerinde var olan nitelikleri topluma mal ediyorlar. Aynı zamanda muhafazakar siyasal düşün geleneğini de iğfal ediyorlar. Erdoğan partisine herkesten önce gerçek muhafazakarların “yeter” demesi gerekmiyor mu?

http://www.radikal.com.tr/129975512997558

YORUMLAR
(8 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

Bu ülkedeki bütün darbelerden muhazafarlar "sorumludur" - muratcelik123

Bütün askeri müdaheleler muhazakarların desteğiyle muhazakarlığı tekrar tekrar ihya etmek için yapılmıştır. Kemalist niteliğe sahip tek askeri müdahele 27 Mayıstır. Buda zaten binlerce senelik Anadolu tarihinde demokrasinin topluma yayılma fırsatı bulduğu tek dönemdir. Buna tahammül "edemeyen" muhazakarlar buna 12 Mart ve 12 Eylülle karşılık vermiştir. Bu arada Atatürk sultan değil sultanlığı "kaldırıp" cumhuriyeti ilan edendir. Yok muhalifler buna karşı değil miş falan filan. Sadece "boş" laf bunlar. Cumhuriyeti kim ilan etti? Muhazakarlar cumhuriyet rejimine bu kadar meraklıydıda neden ilan etmek için 13 asır beklediler? Cumhuriyeti Mustafa Kemal ilan etti. Yazarın başvurduğu "dezenformasyon" bu tarihi "gerçeği" değiştiremez...

Karsilastirmaya gel sen - ohabey

1923 ile 1938 arasi yillari bugunler karsilastirmak hangi aklin urunu? Ahmet Insel hizini alamazsa daha da gerilere gidip koleligi kaldiran Lincoln'u diktator ilan edecek (ki o konunun meraklisi da coktur -yani ilgi ceker).

Sultan - user1006186

Artık bundan sonra padişahlık var.Padişahımız çok yaşa.

TAYYİP ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ MUTLAK GÜÇ SAHİBİ TEK ADAM OLMAKTIR! - Ali Fakı

Çalışan demokrasilerin ortak özelliği; yürütmeyi DENGELEYEN ve DENETLEYEN mekanizmalarının olmasıdır. Bunun için de, yürütme (İktidar), yasama (Parlamento) ve bağımsız ve tarafsız yargı (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, HSYK) ile dengelenir ve denetlenir, yürütmenin keyfiliği, anayasaya aykırı kanunlar çıkarılması engellenir, frenlenir. 12. Eylül juntasının anayasasındaki Siyasi Partiler Kanunu ve Seçimlerle ilgili kanunlar, lider sultasını teşvik etmekte ve özgür düşünceli milletvekillerinin, gerektiğinde ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak bağımsız karar vermeklerini engellemektedir. Parlamenter demokrasilerde Cumhurbaşkanı, yürütmenin değil denge ve denetimin bir parçasıdır; kanunları veto edebilir ve yolsuzluklara karşı devlet denetleme kurumlarını görevlendirebilir. Başkanlık sistemine sahip olan ABD'de Senato, Kongre gibi yasama ve Yüksek Mahkeme gibi çok güçlü yargı organları, Başkanın yetkilerini dengeler ve denetler. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak Anayasayı, neredeyse her gün çiğnemektedir ve Burhan Kuzu'nun defalarca söylediği gibi, Amerikan Başkanını frenleyen hiç bir kurumun önünü kesmesini istememektedir. İstediği, astığı astık, kestiği kestik TEK ADAMLIKTIR, SULTANLIKTIR!

Ataturk - user1011374

Su an ki durum ile 1923-1938 yillari arasinda ki Ataturk yonetimini kiyaslamak nasil bir yazarliktir anlamis degilim.

yorum - 1 - momentum

Erdoğan, “bizim tarihimizde, genlerimizde, geleneğimizde başkanlık sistemi, liderlik sistemi var" derken bir hata yapmış, siz de o hatayı takip etmişsiniz. Başkanlık sistemi derken bundan exclusive güce sahip tek bir tepe yöneticisi anlamı çıkmamalı. Sizin söylediğiniz despotik, diktatoryal güç toplanmaları, başkanlık sistemi olmayan yerlerde de olabilir: başında kral veya cumhurbaşkanı bulunan başbakan diktatörler de vardır. Başkanlık sistemi konusu, herşeyden önce bir tarz-format konusudur: devletin başı olan kişi aynı zamanda günlük yürütme işlerinin de başı mı olmalıdır, yani başkanlık sistemi; ya da, devletin başı olan kişiden ayrı bir de icranın başı mı olmalıdır, yani başbakanlık sistemi. Burada padişah, kral, sultan, cumhurbaşkanı, prens her ne ise başkan'dır, devletin başıdır. Başbakan, sadrazam, vezir-i azam, başvekil, şansölye ise icranın başıdır, yani iktidar.

yorum - 2 - momentum

İşte bizim tarihimizde, geleneklerimizde, tam tersine, hiç olmayan şey başkanlık sistemidir. Bizim devletimizin başında bir sultan ya da imparator vardır. Ama bunlar ne kadar güçlü adamlar olursa olsunlar, yürütmenin başında her zaman başka birisi bulunur: sadrazam. Osmanlı günlük literatüründe sadrazamlığa atananlar için "iktidara geldi" tabiri kullanılır, ama tahta çıkan padişahlar için bu tabir kullanılmaz. Bir Köprülü iktidarı, Sokollu iktidarı denir mesela, bugün de AKP iktidarı, ANAP iktidarı dediğimiz gibi. Köprülü örneğinde olduğu gibi yetkilerine dokundurtmayan, padişaha işlerine karışmamasını söyleyen sadrazamlar da vardır. Kanuni gibi bir hükümdar bile, Barbaros'u kaptan-ı deryalığa atarken bunu tepeden inme yapmamıştır. Ona, sadrazama gitmesini, atama teklifinin ondan gelmesini söylemiştir. Ve Barbaros sırf bu formalite için kalkıp ta Halep'e gitmiştir, çünkü sadrazam o sıralar oradadır. (Kim bu sadrazam derseniz, Damat Makbul İbrahim Paşa, yani Pargalı.) Eğer bu bir gelenek konusuysa, ki öyledir, Avrupa'da tartışmasız biçimde en eski ve en köklü başbakanlık sistemine sahip devlet Türkiye'dir. Gelenekler yüzlerce yılda, özümsene özümsene oluşur. Tabii bir gün onlar da değişir ama dönemsel özentiler, model önerileri ile değil. Avrupa'da başkanlık sistemine geçecek en son ülke Türkiye'dir.