Balyoz, Ergenekon, Aytaç Paşa ve diğerleri

Mahkeme asli failler dışında emir-komuta içindeki herkesi cezalandırarak TSK'yı emellerine alet etmeye yeltenenlerin üzerine perde örtmemeliydi.

Yakın tarihin en önemli iki davasıyla alakalı olarak yargılama devam ederken mümkün olduğunca yazmamaya özen gösterdim... Karar aşamasında temennimi açıkladım. Mahkeme asli failler dışında emir-komuta disiplini içinde sürece katılan kişileri cezalandırmak suretiyle mağduriyet dalgası üretip TSK’yı kendi emellerine alet etmeye yeltenenlerin üzerine perde örtmemeliydi... Olmadı!..

Ancak ortaya çıkan bu sonuç, hiçbir somut bilgi ve muteber delil yokken yargılamayı yapan heyetlerin kasıtlı/önyargılı/siyasi tavrından kaynaklandı diyen yalan söyler. Dava dosyası soruşturma aşamasında emniyet ekiplerinin ne buldularsa içine tıkmaları sebebiyle çıfıt çarşısına dönmüş olsa bile söz konusu olayların, darbe niyet, plan ve girişimlerinin gerçekliği inkâr edilemez... Aksini iddia etmek, Türkiye’nin yakın tarihini yaşamış herkesin aklına, izanına hakarettir.

Sanıkların önemli bir bölümünün yargılama sürecinde mahkeme karşısında gerek kişisel durumlarıyla ilgili tavır belirleme gerekse atfedilen suçlara ilişkin düşünce ve varsa olaylara ilişkin bilgi açıklama şansına sahip olamadığı da sır değil. İddianamelerde atılı suçlarla bakıldığında birinci derece sorumlu görülen kişilerin yargı organının kendilerine yaklaşımını değerlendirip muhtemelen ağır cezalara çarptırılmaktan kurtulamayacakları kanaatine vardıktan sonra geçmişte komuta ettikleri kişileri manen baskılayıp şahsi savunmalarını engelledikleri de inkâr edilemez... Haklarında açılan davaların cumhuriyeti kuran iradeyle irticai güçler arasında süregelen savaşın devamı olduğu, dolayısıyla gösterilecek tepkinin bununla uyumlu olması gerektiği düşüncesini komutan katından aşağıya yayan asli faillerin zihinsel açıdan bir tür kuşatma altında tuttukları insanları kendileriyle birlikte mahkemenin meşruiyetini redden başlayarak ortak tavır çerçevesinde harekete mecbur bıraktıkları da göz ardı edilemez. Ülke çapında oluşturulmak istenen, basın ve muhalefet partilerince özellikle CHP tarafından ‘Silivri toplama kampı’ anlayışıyla kışkırtılan yaklaşım/yorumlar sebebiyle; işlenmemiş suçlar, sahte deliller, hayal ürünü darbe senaryoları üzerinden yargılama yapıldığı izlenimi uyandırılmaya çalışılmış; müvekkillerini mahkeme önünde savunmayı bir yana bırakıp buldukları her zemini, -bulamadıklarını da icat ederek- kendi PR’larını yapma gayreti içine giren avukatlar Silivri Cezaevi çevresi miting alanına çevrildiği için, atılı suç konusunda fazla bilgisi olmayan ya da emre itaat etme zorunluluğu sebebiyle sanık sıralarında oturan onlarca insan susup kaderine razı olma mecburiyetinde bırakılmıştır.

Sonuç malum... Oluşan yaygın mağduriyet sebebiyle asli failleri fazlasıyla memnun eden tablodur ortaya çıkan.

Bidayet mahkemesinin deliller yanında sanıkların mahkemedeki tutumlarını değerlendirmek suretiyle kısmen duygusal sebeplerle lehte kullanmaktan kaçındığı tavırla kıyaslandığında Yargıtay’ın (*) inisiyatif imkânını sonuna kadar kullandığına ve hükmünü oybirliğiyle verdiğine bakıldığında aynı heyetin değerlendireceği Ergenekon davasının benzer şekilde sonlanacağı düşünülebilir. Ve hüküm tesis edildikten sonra çarkları geriye çevirmenin çok zor olduğu düşünülerek asli faillerden birinin, örneğin İlker Başbuğ’un ‘iade-i muhakeme’ yolunu açacak bir özeleştiriyle mahkemeye başvurması bence hem yaşanan hengâmenin gerçek mağdurlarını hem de şimdi değilse bile seçim fırtınası geçtikten sonra ‘beyaz sayfa’ açmayı düşünecek siyaseti rahatlatabilir.

Başlangıç olarak Balyoz ve Ergenekon davalarının sanık ve sanık aileleri Aytaç Yalman Paşa’nın basında yer alan isyanını doğru okuyup asli faillerin aileleri ve onlarla müşterek hareket eden avukatlarının çevresinden kendilerini kurtarabilirler...

(*) Yakın zamana kadar TBMM’de CHP’nin Grup Başkanvekili olan Emine Ülker Tarhan herhalde 9. Ceza daire başkan ve üyelerini tanır, keza söz konusu kişilerin düşünce yapılarını, AK Parti’ye ya da ‘cemaat’e yakın kişiler olup olmadıklarını bilir.