IMF'ye bir Türk dostu geliyor

IMF'de birinci başkan yardımcılığı önemli bir görev. Bu görevi üstlenen kişi, IMF'nin bütün operasyonlarında birinci derecede yetki ve sorumluluk taşır.

IMF'de birinci başkan yardımcılığı önemli bir görev. Bu görevi üstlenen kişi, IMF'nin bütün operasyonlarında birinci derecede yetki ve sorumluluk taşır. Genellikle, üye ülkelerin temsil edildiği ve her konuda son karar yetkisine sahip yönetim kurulunun toplantılarına başkanlık eder.
Son yıllarda bu görevi, Türkiye'de ismi sık sık gündeme gelen profesör Stanley Fischer yürütmekteydi. Başarısız kalan bir önceki
istikrar programının hazırlanmasında ve uygulamasının izlenmesinde Fischer'in önemli
rol oynadığı biliniyordu.
IMF son yıllarda ilginç ve bir anlamda zor bir dönemden geçiyor. Görev ve işleyişi konusunda çeşitli çevrelerden tenkit oklarına hedef oluyor. Amerika'da bu yıl göreve gelen Bush hükümeti, IMF'nin ilgi alanı ve faaliyetleri konusunda değişiklik yapılmasını kafasına koymuştu. Özetle ifade edilen, bundan böyle IMF'nin çıkan
'yangınları' söndürmeye giden itfaiyeci rolünü bırakması gerektiğiydi. Buna karşılık, IMF ülke ekonomilerini yakından izlemeli ve olası 'yangınları' daha çıkmadan önlemeye çalışmalıydı.
Bundan kısa bir süre önce Stanley Fischer hem Bush yönetimine, hem de bir yıl kadar önce göreve gelen IMF Başkanı'na yeni birisi ile çalışma fırsatı vermek için görevinden istifa etmişti. Ondan boşalan görevi üstleneceği ilan edilen kişi Türkiye için hiç de yabancı olmayan birisi.
Geleneksel olarak bir Amerikalı'nın yürüttüğü bu göreve profesör Anne Krueger getiriliyor. Krueger ismini Türk akademisyen ve bürokrat iktisatçılar yakından bilir. 35 yıldan beri Türkiye'ye olan ilgisini sürdüren profesör, ekonomimizi konu alan çeşitli araştırmalar yapmış, kitap ve bilimsel makaleler yazmıştır. Türkiye ekonomisi ile ilgili bu çalışmaların önde gelenleri dış ticaret ve kambiyo rejimleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ve sanayide verimlilik artışının ölçülmesi üzerindedir. Türkiye'yi örnek olarak alan, yıllar önce yazdığı ve bugünlerde daha da ilginç hale gelen bir makalesi, literatürde sık sık referans verilen 'rant peşinde toplum' konusunu işlemektedir.
Bugünlerde Amerika'nın ünlü Stanford Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Krueger, özellikle daha önce bulunduğu Minnesota Üniversitesi'nde birçok Türk öğrencisine doktora çalışmaları düzeyinde hocalık yapmıştır. Bunların arasında, kamuoyunun yakından tanıdığı Rüşdü Saracoğlu ve Salih Neftçi gibi isimler de bulunmaktadır.
Önde gelen uzmanlık alanı dış ticaret, ekonomik kalkınma ve uluslararası ekonomik ilişkiler olan Anne Krueger, Türkiye dışında pek çok ülke ekonomisini çok yakından izler. Gittiği her yerde büyük bir dost çevresi kuran Krueger'in Türkiye'ye büyük yakınlık duyduğu bir gerçek. Biraz Türkçe bilen ve her fırsatta Türkiye'yi ziyaret eden profesör en son iki buçuk yıl kadar önce Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde üç seminer yapmıştı.
Türkiye ekonomisinin işleyişini, sorunlarını ve kurumlarını yakından tanıyan birisinin, özellikle geçmekte olduğumuz çok zor dönemde, IMF'de yukarı düzeyde sorumluluk olmasının bizim için önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu görevi yaparken Türkiye'ye olan ilgisinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Bunun, IMF tarafından sorunlarımızın teşhisinde ve gerçekçi politikaların oluşturulmasında önemli olacağını düşünüyorum.