Talim Terbiye sunar: Üç noktalı yazarlar

Anayasanın değişmezleri misali hazırlanmış maddelerle talim terbiye nasıl bir yazar eğitimi peşinde?

Okulların açılmasına on gün kala devletin bir ideolojik hizalama aygıtı olarak Talim ve Terbiye Kurulu hızla bilgilendirme aşamasına geçti. Kurulun başkanı Emin Karip kendinden emin bir şekilde haber kanallarında yeni uygulamaları, yeni dersleri anlatıyor. Gururla altını çizdiği derslerden biri ‘En ihmal ettiğimiz’ olarak derecelendirdiği yazarlık eğitimi. 5. sınıf itibariyle seçmeli olarak sunulan ‘Dil ve Anlatım’ dersiyle bu ihmalin telafi edileceğinden bahsederken kendisi, kurulun sitesinde söz konusu dersin öğretmenler için hazırlanan ‘Öğretim Programları’ bölümüne tıklıyorum. ‘Ders kitaplarının hazırlanması ve metin seçimi’ başlığı altında anayasanın değişmez dört maddesi misali hazırlanmış ilk dört madde, bir iktidar kaynağı olarak eğitimce arzu edilen yazarı da açık etmekte sanırım. Şöyle:
1. Metinler, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır.
2. Metinlerde Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı ifadeler yer almamalıdır.
3. Metinlerin millî kültürümüze, ahlâk anlayışımıza, yasalarımıza, geleneklerimize, örf ve âdetlerimize, milletimizin bölünmez bütünlüğüne uygun olmasına özen gösterilmelidir.
4. Siyasi kutuplaşmalara yol açacak bölücü ve ideolojik metinlere yer verilmemelidir.
“Seçilen metinler öğrencileri iyiye, güzele, doğruya yöneltmeli; iyi alışkanlıklar kazandırmalıdır” şeklinde devam eden bölümü geçip “Ders Kitaplarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar’a gelince 8. madde geliyor ki, o da şöyle: “Seçilen metinlerde eğitim öğretim faaliyetlerinin amaçlarına uygun olmayan ifadeler üç noktayla (…) gösterilmek kaydıyla çıkarılmalıdır.”
* * *
Bu üç noktaların neler olduğunu artık iyice öğrenmiş olmalıyız. Davaları devam eden ‘Dini değerleri aşağılayan’ Metis’in ‘inanmama hakkı’ konulu İllallah Ajandası, ‘Müstehcen içerikli’ William S. Burroughs’un ‘Yumuşak Makine’ kitabı, yine bir başka müstehcen Chuck Palahniuk’un ‘Ölüm Pornosu’ ve Cengiz Kapmaz’ın el konulan ‘Öcalan’ın İmralı Günleri’ kitabı gibi uzun bir ‘üç noktalanacak kitaplar’ listesi var önümüzde.
* * *
Bu listeyle birlikte yazar eğitecek ‘Dil ve Anlatım’ dersine devam edelim. ‘Dil Kültür İlişkisi’ başlığı altında, bu ünitenin sonunda öğrencilerin gruplara ayrılıp ‘Anadilin neden o dili konuşan insanların kimliği olduğu’ tartışması yapılması, ardından da uzlaşılan ortak görüşlerin maddeler halinde sıralanması isteniyor. Yukarıda yazdığım madde madde kurallar bu tartışmanın boyutları üzerine ne söylüyorlar? İtaatkâr yurttaş adayları konuşsun, olası militanlar sussun. Veyahut üç noktalayarak konuşsun.
* * *
Bu üç noktalı ağızların hazırlık çalışmalarını görmek için de bu sene yepyeni bir uygulama minnacık çocukların okula uyum ve hazırlığı için tasarlanmış kitaplara, mesela “Atatürk’le yan yana fotoğraf çektirelim” alıştırmasına bakmak yeterli. Çocuklar Atatürk’le fotoğraf çektirdiklerini hayal edecek ve bunu çizecekler. Hayal gücünü küçücükken bu şekilde geliştiren bir sistemin meyvelerine dair yine ‘Dil ve Anlatım’ dersine geri dönüp ‘Düşsel Fantastik Anlatım’ bölümüne bakalım. Programa göre “Bu derste öğrenciler, düşsel anlatımla oluşturulmuş yazılar okur, kitaptaki metinlerin dışında sınıfa düşsel metinler getirirler. İzledikleri korku filmlerinden hatırladıklarını arkadaşlarına anlatırlar. Uzay gemilerinde geçen olayları anlatan ve buradaki kişileri tanıtan yazılar okurlar.” Öğretmenler için hazırlanan bu programa bakınca o derste George Orwell’lar, Huxley’ler, Philip K. Dick metinleri uçuşacak gibi gelmiyor değil mi kulağa? Cem Yılmaz’ın GORA filminden, bir popüler korku filmi serisi ‘Çığlık’a kadar yolu var. Bir de her şeye rağmen bir alternatif var elbet. O da “Bir korku filmi olarak size sizi anlatacağım” diyen ve her şeye rağmen yazacak olan.