Açın baraj kapaklarını...

Diyarbakır'da akıtılan kan, günlerdir sık sık vurguladığımız "provokasyon" kaygısının maalesef doğrulanmasıydı. Diyarbakır provokasyonundan haberiniz oldu, değil mi?

Bugün 7 Haziran. Seçim günü. Seçim yasakları yürürlükte. Seçimle ilgili bir şey yazılamaz.

Ama haber yazılmasına bir engel yok.

Haberiniz olmuş olabilir ama yine de ben yazayım...

Önceki gün akşamüstü Diyarbakır’da sokakları ve meydanları dolduran yüzbinlerce insanımıza saldırıldı. Haberiniz var mı?

Diyarbakır’da katliam yapılmak istendi. Haberiniz oldu mu?

Diyarbakır’da akıtılan kan, günlerdir sık sık vurguladığımız “provokasyon” kaygısının maalesef doğrulanmasıydı. Diyarbakır provokasyonundan haberiniz oldu, değil mi?

Diyarbakır eğilmez. Diyarbakır boyun eğmez. Diyarbakır yıkılmaz. Eğilmedi. Boyun eğmedi. Yıkılmadı. Sağduyuyu elden bırakmadı. Dimdik durdu. Haberiniz var, değil mi?

Şimdi, Diyarbakır’ın uğradığı saldırı karşısında ortaya koyduğu sağduyuya karşılık, Türkiye’de vicdan sahibi her insanın ödemesi gereken bir “borç” var.

O “borç”un ödenme tarihi bugün, 7 Haziran.

Yapılacak iş basit: Açın “baraj kapakları”nı...

Açın ve zalimleri, yalancıları, zorbaları, provokatörleri, hırsızları, uğursuzları açılan baraj kapaklarından boşalacak sular, seller altında bırakın.

Açın baraj kapaklarını!