2015 model asgari ücret, vergileri ve işçi sırtındaki yük

2015 yılında asgari ücret artışı yine tatmin edici olmadı. Ayrıca asgari ücretin maliyeti de artış gösterdi.

Belki merak ediyorsunuzdur, bu asgari ücret neye göre belirleniyor diye. Nitekim Bakan, bir sürü bürokrat, sendika temsilcisi günlerdir masa başında yeni asgari ücreti tespit etmek için değerli vakitlerini harcıyorlar!..

Asgari ücret dediğimiz tutarın nasıl belirleneceği ve kıstasları Asgari Ücret Yönetmeliği’nde yer almakta.

Bu yönetmeliğe göre, asgari ücret gelişi güzel belirlenecek bir tutar değil. Birçok kriter göz önünde bulundurulmalı.

Peki bu kriterler neler?

- Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu,

- Ücretliler geçinme indeksleri,

- Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu,

- Vatandaşların geçim şartları.

Aslına bakılırsa gayet güzel ve hüsnüniyetle hazırlanmış bir yönetmelik. Zaten asgari ücret dendiği zaman, kişinin ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır şekilde yaşamasını sağlayacak düzeyde olması gerekmekte ve saydığımız kriterler de bu düzeyi yakalayabilecek nitelikte.

Asgari ücretin gerçeklerle uyumlu düzeyde tespiti çok önemli. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre işçilerin %49’u yani neredeyse yarısı asgari ücret üzerinden bildirilmekte. Yani belirlenen asgari ücret işçilerimizin yarısını ilgilendirmekte.

Gelelim rakamlara.

TÜİK tarafından dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.427 TL, yoksulluk sınır ise 3.500 TL civarında. Yapılan %6’lık asgari ücret zammı ise bu tutarların oldukça gerisinde.

2015 yılı ilk altı ayı için brüt asgari ücret 1.202 TL, ikinci altı ayı için ise 1.274 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla net asgari ücret ilk altı ay için 949 TL, ikinci altı ay için ise 1.000 TL olacak.

Peki belirlenen asgari ücretten devlete ne kadar vergi ve prim ödenecek?

İlk altı ay için hesaplayacak olursak, bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 1.472 TL civarında. Çünkü asgari ücretin yanı sıra %20,5 SGK primi (246 TL) ve %2 işsizlik sigortası primi (24 TL) ödenmesi gerekiyor.

Rakamlara işçi açısından baktığımızda ise işçinin Devlete 261 TL vergi ve prim ödemesi gerekiyor. Yani %14 SGK primi (168 TL), %1 işsizlik sigortası primi (12 TL), %0,75 damga vergisi (9 TL) ve %15 gelir vergisi (63 TL) ödenecek.

Sonuç olarak Devlet bir aylık asgari ücretten yaklaşık 531 TL vergi ve prim almakta. Yani asgari geçim indirimi de göz önünde bulundurulduğunda vergi ve prim yükü yaklaşık % 40 civarında.

Kuşkusuz ülkemizde hiçbir gelir üzerinden bu kadar yüksek kesinti yapılmamakta. Anlayacağınız 2015 yılında da bütçe yükü emekçilerin sırtına yüklenmiş olacak…

Twitter: @mhmtblt79