Çift aylık almanız mümkün

Hem annesi hem de babası ölmüş olan çocukların belirli şartlar altında SGK'dan iki ölüm aylığı alması mümkün.

Siz değerli okuyucularımızdan her hafta yüzlerce mail alıyoruz. Gerek sosyal güvenlik, gerek çalışma hayatı gerekse de iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ilettiğiniz soruların cevaplarını köşemde konu etmeye çalışıyorum.

Çok sık sorulan sorulardan birisi de çocukların anne ve babalarının ölmesi halinde çift aylık alıp alamayacakları ile ilgili.

Okurlarımızdan Yüksel Hanım 2006 yılında babasını kaybettiğini ve ölüm aylığı almaya başladığını, 2015 yılı başında da annesinin öldüğünü belirterek annesinden de ölüm aylığı alıp alamayacağını sormakta.

Sosyal güvenlik uygulamalarında belirli şartlar altında çift aylık alınması mümkün. Bu durumların içinde hem anne hem de babadan dolayı ölüm aylığı almak da bulunmakta.

1 EKİM 2008 TARİHİ ÖNEMLİ

Anne ve babadan ölüm aylığı alınması noktasında ölümlerin 1 Ekim 2008’den önce veya sonra olması önem taşımakta.

Şayet hem anne hem de baba 1 Ekim 2008’den sonra ölmüşse iki aylığa birden hak kazanılır. Ancak bu iki aylık kıyaslanır ve çocuğa yüksek olanın tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır. Bunun yanı sıra anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin 5434 sayılı Kanun kapsamında (Emekli Sandığı/Eski Kamu görevlisi) olması halinde yetim çocuklara her iki aylık tam olarak ödenecektir.

Anne veya babadan birisi 1 Ekim 2008’den önce ölmüşse bu durumda sigortalılık statülerine bakılır. Sigortalılık statüsü derken ölen kişinin 4/a’lı (SSK’lı), 4/b’li (BağKur’lu) veya 4/c’li (memur) olmasını kastetmekteyiz.

Bu durumda eğer anne ve babanın her ikisi de 4/a’lı veya her ikisi de 4/b’li ise iki aylığa birden hak kazanılır. Ancak bu iki aylık kıyaslanır ve yüksek olanın tamamı, düşük olanın ise yarısı çocuğa bağlanır. Eğer anne ve babanın her ikisi de memur (4/c’li) ise yalnızca yüksek olan aylık bağlanabilmektedir.

Yine anne veya babadan birisi 1 Ekim 2008’den önce ölmüşse ve eğer anne ve baba farklı statüdelerse yine iki aylığa birden hak kazanılır. Üstelik burada çocuğa iki aylığın da tamamı bağlanır.

BAZI ŞARTLAR VAR 

Yukarıda belirttiğimiz hususlar biraz karışık gelmiş olabilir. Ancak sosyal güvenlik mevzuatımızın hem karışıklığı hem de sürekli değişmesi ancak bu kadar basite indirgememize olanak veriyor.

Çocuklara yukarıda belirtildiği gibi ölüm aylığı bağlanabilmesi için ayrıca bazı şartların da gerçekleşmiş olması gerekiyor. Şöyle ki:

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

- 18 yaşından küçük olunmalıdır. Bu yaş koşulu, orta öğrenim yapılıyorsa 20’ye, yükseköğrenim yapılıyorsa 25’e çıkar. Bu yaşlar doldurulunca aylık kesilir.

- 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatına göre çalışılmaması gerekir.

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmaması gerekir.

Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

- 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatına göre çalışılmaması gerekir.

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmaması gerekir.

- Yaşları ne olursa olsun evli olmamaları gerekir.

Twitter: @mhmtblt79