Kira geliri beyan dönemi geldi: İşte ince noktalar

Ev sahibi olup kira geliri elde edenler için beyanname verme dönemi geldi. Ancak mükelleflerin dikkat etmeleri gereken noktalar var.

Evlerini kiraya verenler 2014 yılı içinde elde ettikleri kira gelirleri için 25 Mart tarihine kadar beyanname vermek zorundalar.  

Mükellefler, vergi dairesine gitmeden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesini kullanarak “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” ile yıllık beyannamelerini verebilecek.

İnternet imkanı olmayan veya kullanmayan mükellefler ise vergi dairelerinden temin edecekleri beyannameleri elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla vergi dairesine verebilecek.

İSTİSNA TUTARLARINA DİKKAT

Ev sahiplerinin, 2014 yılında 3.300 TL’nin altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamakta.

3.300 TL’nin üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden bu tutar düşülebilmekte.

BİRDEN FAZLA EVİNİZ VARSA...

Eğer birden fazla kirada eviniz varsa 3.300 TL’lik istisna tutarı kira gelirleri toplamına bir kez uygulanabilmekte.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu istisna tutarının sadece konutlara uygulanabilmesi. Yani işyeri kira geliri elde edenler için 3.300 TL’lik istisna uygulanmıyor.

Ayrıca, kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile 3.300 TL’nin üzerinde hasılat elde edenlerden ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 97.000 TL’yi aşanlar, 3.300 TL’lik istisnadan yararlanamayacaklar.

MÜKELLEFLERİN İKİ SEÇENEĞİ VAR

Kira gelirini beyan edecek mükelleflerin tercih edebileceği iki yöntem var. İki yöntemin de avantajları ve dezavantajları bulunmakta.

Birinci yöntem beyanname hazırlanması noktasında daha basit olan “götürü gider yöntemi”…

Götürü gider yönteminde mükellefler, kira gelirlerinden 3.300 TL’lik istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri indirebilmekteler. Yani yıllık kira gelirinden hem 3.300 TL’lik istisna hem de kalan tutarın %25’i indiriliyor ve beyan edilecek gelire ulaşılıyor.

Burada önemli olan nokta şu: Götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl boyunca bu yöntemden vazgeçemiyorlar.

HİÇ VERGİ ÖDEMEYEBİLİRSİNİZ 

Kira geliri elde edenler için ikinci yöntem ise gerçek gider yöntemi. Kira gelirinizi beyan etmeden önce evle ilgili giderlerinize bakmanızda fayda var. Eğer bu giderleriniz istisna sonrası gelirin %25’inden fazla ise götürü gider yöntemi yerine gerçek gider yöntemini seçmenizde fayda var.

Gerçek gider yönteminde brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderler indirilebilmekte;

* Ev sahibi tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

* Ev için yapılan idare giderleri,

* Sigorta giderleri,

* Evinizi banka kredisi ile almışsanız ödediğiniz faiz giderleri,

* Sadece bir ev ile sınırlı olmak üzere elde edilen yıldan itibaren 5 yıl süre ile bedelinin % 5’i,

* Kiraya verilen ev için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

* Amortismanlar,

* Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

* Evini kiraya verenler kendisi de kira da oturuyorsa ödedikleri kira bedeli.

Yani gerçek gider usulünü seçmişseniz ve saydığım giderler kira gelirinizden fazla ise hiç vergi ödemeyebilirsiniz.

VERGİ ÖDEMEYİP ÜSTÜNE VERGİ İADESİ DE ALABİLİRSİNİZ!

Bazı durumlarda kira geliri sahipleri bırakın vergi ödemeyi üstüne vergi iadesi de alabilmekteler. Ancak bu durum konutların kiralanması halinde söz konusu değil. Sadece işyeri kiralarında mümkün olabilmekte.

İşyerleri kira ödemeleri sırasında, brüt tutarı üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapmaktalar. Yapılan bu kesinti yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmekte.

Bu durumda da yapılmış olan kesintiler, beyan edilen gelirden fazla olması halinde iade edilecek gelir vergisi doğmakta.

KİRADA TAHSİL ÖNEMLİ 

Mükelleflerin kira gelirlerini beyan ederken dikkat etmeleri gereken bir başka husus ise kiranın ne kadarını tahsil ettikleri.

Eğer kiracıdan 2014 yılı için 10 aylık kirayı tahsil edebilmişlerse sadece ödenen tutar beyan edilecek. Eğer 2014 yılı içinde 2013’den kalma kiralar da ödenmişse bu ödemeler de 2015 yılında beyan edilecek.

Twitter: @mhmtblt79