Ombudsmanlık "Kamuda mağduriyet var" dedi...

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 25 Kasım 2014 tarihli kararıyla Maliye Bakanlığı'nda 2011 yılında yapılan ünvan değişikliklerinde adaletsizlik olduğuna karar verdi.

2011 yılı, mevzuat hazırlama usulü açısından “Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” dönemi olarak hafızalara kazınmıştı. Bu yılda çıkartılan KHK’lar ile kamuda önemli düzenlemeler yapılmıştı.

Örneğin; 666 sayılı KHK ile “eşit işe eşit ücret” sloganıyla kariyer mesleklerin (müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi) tümünün maaşları eşitlenmişti. Ancak aslında en büyük eşitsizliğin mutlak eşitlik olduğu gün gibi ortadaydı ve bu düzenleme özellikle teftiş kurullarını rahatsız etmiş, çalışma barışını bozmuştu.

646 sayılı KHK ile Maliye teşkilatındaki 4 denetim birimi tek çatı altında toplanmış ve “Vergi Müfettişliği” ünvanı getirilmişti. Bu düzenlemeden en avantajlı çıkanlar ise Vergi Denetmenleri olmuştu. Çünkü hem yıllardır dışlandıkları diğer denetim birimleriyle birleşmişler hem de maaş olarak onları yakalamışlardı.

659 sayılı KHK ile ise çok garip bir düzenlemeye imza atılmıştı. Vergi Denetmenleri ile aynı statüde yer alan Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri “Defterdarlık Uzmanı” yapılarak emsallerine kıyasla ciddi bir maddi kayba uğramışlardı.

Ayrıca denetim yetkileri de amirlerinin iradelerine bırakılmış ve sözde denetim elemanı olmuşlardı.

Nitekim KHK’lar sonrasında birinci derece Vergi Denetmenlerinin maaşı 2.700 TL’den 5.000 TL’ye sıçrarken, birinci derece Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin maaşı 2.700 TL’den sadece 3.200 TL’ye yükselmişti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), 25 Kasım 2014 tarihli kararıyla; 659 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeler neticesinde? görev, yetki, sorumluluk, mali ve sosyal haklar yönünden mağdur olan defterdarlık uzmanlarının (659 sayılı KHK öncesi eski unvanlarıyla Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin) mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili olarak mevzuat değişikliği konusunda bir tasarı oluşturması ile hakkaniyet ve nesafet ölçülerine aykırı söz konusu uygulamaların giderilebilmesi hususunda Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa tavsiyede bulundular.

Bilindiği üzere Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararları bağlayıcı değil ve sadece tavsiye niteliğinde. Ancak haksızlığın ve mağduriyetin tespiti açısından önem arzetmekte ve ilgili kurumların da bu kararlara karşı 30 gün içinde cevap vermesi gerekmekte.

Umarım bu tavsiye kararı sonrasında defterdarlık uzmanlarının mağduriyeti giderilir. Darısı bir zamanlar vergi denetmenleri ile aynı sınava tabi tutulan ama hem maaş hem de unvan açısından mağdur edilen Gelir Uzmanlarının başına…

Twitter: @mhmtblt79