Sahtekârlıkta 2015 öncesi ve sonrası

Sosyal Güvenlik Kurumu sahtekârlara yönelik uygulamasını 2015'ten itibaren değiştirdi. Ama 2015 öncesinde hata yaptığını da kabul etti...

SGK’dan haksız yere aylık alabilmek için geliştirilen birçok sahtekârlık yöntemi var. Bunlar denetimle veya başka yollarla tespit edildiğinde yaptırımları oldukça ağır.

Haksız aylık almaya yönelik başvurulan yöntemlerden birisi de yurtdışı borçlanmaya yönelik sahte belge düzenlemek.

Yurtdışında yaşayan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri istemeleri halinde bazı süreleri borçlanarak erken emekli olabilmekteler. Borçlanılabilecek süreler şöyle;

1- Yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri,

2- Sigortalı oldukları süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri,

3- Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler,

Bu borçlanma işleminin yapılabilmesi için SGK bazı belgeler istemekte. Bu belgelerden birisi de bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerden alınacak hizmet belgesi.

Borçlanma yaparak erken emekli olmak isteyen bazı sahtekârlar Türk temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinin sahtesini düzenlemekte ve SGK’ya sunmakta. Ancak SGK çoğu zaman temsilciliklerle yapılan yazışmalar sonucunda yurtdışı hizmet belgeleri sahte olanların yaptıkları yurtdışı hizmet borçlanmaları ve borçlanma karşılığı bağlanan aylıkları iptal edilmekte, yersiz olarak ödenen aylıkları da geri almakta. Ayrıca, bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmakta.

Peki böyle bir sahtekarlık tespit edildiği zaman yurtdışı borçlanması yapan şahsın SGK’ya ödediği borçlanma tutarları ne olacak?

Borçlar Kanunu’nun 81. maddesine göre; hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenememekte. Bu nedenle, bu tutarların da sahte belge ile emekli olan kişiye iade edilmemesi ve SGK’ya gelir kaydedilmesi gerekmekte. Nitekim 5510 sayılı Kanun’un 96. maddesi de açık olarak bunu öngörmekte.

SGK geçtiğimiz hafta çıkarmış olduğu bir Genelge ile bu konuya açıklık getirdi ve bundan böyle bu tür sahtekârlıkların tespiti halinde ödenen borçlanma tutarlarının iade edilmeyeceğini belirtti.
Ancak Genelgenin son cümlesi çok ilginç.

Bahsettiğimiz bu düzenleme 13 Ocak 2015 öncesinde sahte hizmet belgesi sunarak borçlanıp borçlanma bedeli iade edilenlere uygulanmayacak.

Yani SGK 2015 öncesinde sahtekârlık yapanlara Kanuna aykırı olarak borçlanma tutarlarını iade ettiğini çıkardığı Genelge ile kabul ediyor. Ve daha da acısı Kanun hükümlerini Genelge ile çiğneyip geçmişe dönük istisna getirme gafletinde bulunuyor…

2015 öncesi ve sonrasında Kanun hükümleri aynıyken bir Genelge ile sahtekârlar arası ayrımda bulunmak mevzuat yorumlamada düştüğümüz durumu da ortaya koyuyor…

Twitter: @mhmtblt79