Suriyeli göçmenlere çalışma kartı ne oldu?

Ülkemizdeki Suriyeli göçmenler sorunu her geçen gün daha da derinleşiyor. Ve ne yazık ki bu konuda bir politika üretilmediği gibi verilen sözler de unutuluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerindeki şehirlerde Suriyeli göçmenler sorunu gitgide büyüyor. Her köşede dilenen, zor yaşam koşullarına direnmeye çalışan ve karın tokluğuna çalıştırılan Suriyeliler var.

Bu manzara hem vicdanlarımızı kanatmakta hem de ülkemizdeki sosyal yapıyı ve çalışma hayatını olumsuz yönde etkilemekte.

Bildiğiniz üzere işsizlik oranı rekor seviyelere ulaştı. Genç işsizlik oranı %20’lere dayandı. Bu durum, geleceğe dönük istihdama yönelik beklentileri de olumsuz yönde etkilemekte.

Suriyeli göçmenlerin sağlamış olduğu ucuz, maliyetsiz ve kayıtdışı işgücü kaynağı işverenleri buraya yöneltmekte ve bu durum da hem işsizliğin hem de kayıtdışılığın artmasına neden olmakta.

Suriyeli işçilerin çalışma alanları öylesine genişledi ki Devlet kurumlarına iş yapan firmalarda dahi kayıtdışı Suriyelilere rastlamak mümkün. Öyle ki bazı ihale konusu işlerde kamu kurumları gerekli kontrolleri yapmamakta ve mülteci işçilerin kayıtdışı ve çalışma izni olmaksızın çalışmalarına göz yumulmakta.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 2014 Ekim ayının başında Suriyeli mültecilere ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Açıklamasında Suriyeli işçilerin istihdamda haksız rekabete neden olmamaları ve kayıtdışı çalışmamaları için bir vaatte bulunmuş ve bu işçilere açık işlerde çalışma imkanı sunan bir kimlik belgesi (çalışma kartı) verileceğini ifade etmişti.

O günden bu güne yaklaşık 4 ay geçti ve atılmış hiçbir adım yok. Öyle ki bu sorun bir çığ gibi her geçen gün büyüyor. Belli ki şu an itibariyle Suriyeliler sorunu ile ilgili somut bir politikamız yok. Seçim arifesinde de bu sorunu gün yüzüne çıkarmak öncelikler açısından pek doğru bulunmuyor sanırım.

Kaldı ki verilmesi düşünülen söz konusu belgenin ucuz işgücüne, kayıt dışı çalışmaya ve düzensiz iş ilişkilerine çare olacağını da sanmıyorum. Çünkü karın tokluğuna ve kayıtsız çalışmaya gönüllü birçok mülteci olduğu gibi onları çalıştırmaya niyetli işverenler de az değil…

Bakalım bu sorun daha ne kadar görmezlikten gelinecek ve sosyal hayatımızı etkileyen bu vahim durum nereden patlak verecek.

Twitter: @mhmtblt79