Çalışan performansı hala geleneksel yöntemlerle ölçümleniyor

Sadece ülkemizde değil Avrupa'da bile şirketler çalışanlarının performans yönetiminde hala geleneksel yöntemleri tercih ediyor. Ama ne yöneticiler ne de çalışanlar bu durumdan memnun değil.

Willis Towers Watson’ın Avrupa dışında Türkiye’nin de dahil olduğu bölgede gerçekleştirdiği EMEA Performans Yönetimi Araştırması, şirketlerin yalnızca yüzde 36’sının personel yapılanmaları içinde etkili performans yönetimi gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Oysa performans yönetiminde odak artık, geçmişin ölçülmesinden mevcut çalışanların potansiyeline ve yeteneğin geliştirilmesine doğru kayıyor. İK sektörü, yıl boyunca performans yönetimine odaklansa da, söz konusu araştırma, şirketlerin daha yolun başında olduğunu gösteriyor.

Marketing Türkiye’de yer alan Willis Towers Watson’ın Araştırması’na göre, yöneticiler ve çalışanların üçte biri performans yönetim süreçlerinden memnun değil. Fakat araştırmaya katılan kurum ve kuruluşların yüzde 88’lik büyük bir çoğunluğu, bireysel performans hedefleri ile stratejik iş süreci önceliklerini paralel götürmek için performans yönetimine odaklandıklarını gösteriyor. Buna rağmen, şirketlerin yüzde 39’unda yönetici kademesindeki çalışanlar bunun değerini tam olarak kavrayamıyor ve yüzde 47’sinde ise yöneticilerin bunu gerçekleştirmek için yeterince zaman ayırmıyor. Willis Towers Watson’ın araştırması, performans yönetim süreçlerinde şirketlerin her bir çalışan için daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre; şirketlerin yüzde 49’u performans yönetimine çok az zaman ayırırken, yüzde 83’ü her bir çalışanına yılda altı saatten ve yüzde 59’u dört saatten daha az vakit ayırıyor. Çalışanlar ve yöneticiler arasında daha sık temas noktaları oluşturmak isteyen şirketlerin oranı ise sadece yüzde 44.

Araştırmaya yanıt veren şirketler performans yönetimine ayrılan zamanın yüzde 32’sinin form doldurmaya gittiğini, performansa ilişkin görüşmelere ise yeterli zaman ayrılmadığını ifade ediyor. Şirketlerin yüzde 72’si ise çalışanlarla görüşmelere yeterli zaman bulunamadığını dile getirirken, yüzde 69’u da performans geri bildirimi almak ve yüzde 58’i de hedefleri belirlemek için yapılan görüşmelere yeterli vakit ayrılmadığını belirtiyor.

Willis Towers Watson’ın araştırması, Türkiye’deki kurumsal şirketlerin neredeyse tamamının performans yönetimi süreçlerini uyguladığını ortaya koyuyor. Özellikle hızlı tüketim, perakende, bilişim ve teknoloji gibi satış süreçlerinin çok yoğun olduğu sektörlerde araştırmaya göre performans yönetimi konusu çok ciddiye alınıyor.

Yine Türkiye’de çalışanların yüzde 47’si bireysel performansın ölçümünde kullanılan uygun hedeflerin çalışanlar ile birlikte belirlendiğini düşünüyor. Bu oran işverenler için yüzde 61. Aynı oranlar dünyada çalışanlar için yüzde 50, işverenler için ise yüzde 54. Dünyadaki en iyi uygulamaları ortaya koyan ve çalışan değer önermesinde gelişmiş şirketler açısından bakıldığında ise bu oranlar çalışanlar için yüzde 84 ve işverenler için yüzde 72 olarak karşımıza çıkıyor.

Willis Towers Watson’ın EMEA Performans Yönetimi Araştırması’na göre geleneksel performans yönetimi yaklaşımları şirketlerin büyük çoğunluğunda halen hakim.

Araştırma sonuçlarına göre; şirketler yılda bir veya iki kere performans değerlendirmesi yapıyor ve genellikle tek bir performans skoru veya derecelendirmesine bağlı kalıyorlar. Şirketlerin yüzde 5’i performans değerlendirme süreçlerini tamamen ortadan kaldırmış durumda ya da kaldırmayı planlıyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 23’ü performans derecelendirmesini veya skorlarını kullanmaktan vazgeçeceğini söylese de, bunu yapmak için adım atan şirketlerin oranı yalnızca yüzde 6. Araştırma, performans yönetimi algısı ve etkinliği için şirketlerin aşması gereken çok yol olduğunu gösteriyor.

Bu sonuçlar bize; çalışanların performans yönetiminin işletmelerin finansal performanslarına etkilerini göz önüne alındığında, artık acil çözümler gerektiği ve kurumların iletişim aksiyonlarının içine, kurum içi iletişim çalışmalarını da dahil etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.