Barış dini olarak İslam'ın kanlı tarihi

Şu basit iki paragrafı önünüzde bulduğunuzda "Bizi Batı bu hale getirdi" cümlesinin ötesine geçilmesi gerektiğini görüyorsunuz. Çok net.

Son derece etkileyici bir kapakla çıktı #tarih dergisi bu ay. “Tanrı böyle buyurmadı” diyor kapaktan. Dosyanın başlığı ise “Din adına işlenen günahlar.” Ayşen Gür, İncil’deki “Dağdaki Vaaz” bölümünden yola çıkarak Hz. İsa şiddete bakışıyla, yandaşlarının ve tabii Hıristiyan dünyasının katliamlarını, bu katliamların nasıl rasyonalize edildiğini müthiş yazmış.

İslam’ın şiddetle ilişkisini ise İhsan Eliaçık ile yapılmış röportaj ele alıyor: ‘Barış dini ve kanlı tarihi.

Son derece önemli bulduğum ve çok sarih bir dille meseleyi ortaya koyduğu için kendimce bir özetini sizlerle paylaşmak istiyorum.

**

Şöyle anlatıyor İhsan Eliaçık: “Müslümanlar ancak kendilerini savunmak için silaha başvurabilirler. Savunma sözkonusu değilken bir yeri işgal etmek, fethetmek, haraca kesmek, birilerini din adına öldürmek diye bir şey yoktur. Peygamber zamanındaki durum da genel hatlarıyla böyleydi… Müslümanlar arası şiddetin kökeninde bir siyaset ve iktidar mücadelesi vardı… Kerbela olayında olduğu gibi zorbalık yapıp büyük günahlar işleyenler, yaptıklarını meşrulaştırmak için kelam üretmeye, uydurmaya başladılar. Mesela, büyük hadis kitaplarından herhangi birinin iman bölümü açıldığı zaman şunların yazıldığı görülür: Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan bir kimse deniz köpüğü kadar günah işlemiş olsa bile affolur. Yani Kerbela’da bu katliamları yaptım ama kalbimde iman var. O zaman bu günahların iffedilmesi lazım çünkü peygamberimiz böyle buyurmuş. Bu uydurmalara daha başka bir çok örnek verebiliriz: İkindi namazı kılanların o günkü günahları affolur, Cuma namazı kılanların o haftaki günahları affolur, hacca gidenlerin bir yıllık günahları affolur. Arafat’a çıkanın kul hakkı da affolur. Bunların hepsi uydurmaydı ama hadis kitaplarına geçince nesilden nesile aktarıldı, bunların etrafında bir ilahiyat üretildi ve günümüze kadar ulaştı… Emevilerden sonra gelen Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemleri bu açıdan birbirinin devamıdır. Bu 14 asır boyunca İslam dünyasında barış içinde geçen 10 yıl bile yoktur.”

**

Yine aynı dosya için “Halifelerin marifetleri…” başlıklı bir makale yazan Necdet Sakaoğlu ‘boyun uçurma ve kafir kesme kültürünün’ halk arasında nasıl günlük bir sohbet malzemesi olarak yayıldığını anlatıyor. “Günümüzde giderek kabaran bir insanlık tehdidi, her bombayı, mermiyi bir Allahü ekber nidasıyla atmak… Asıp kesmenin sevap olduğunu anlatan, Dört Halife, Muaviye-Yezid savaşımlarını özendiren yayınlar, inanç ve saplantılarını besleyen yüzlerce yıllık bir gaza literatürü de mevcut. Bunlar dünlerde cami kapılarında, Namaz Hocası, İlmihal, Mevlid-i şerif kitapçıkları yanında ve onlardan çok satılırdı… Olağanüstü asıp kesme öyküleri anlatılan bu kitapçıklar, kasaba çarşılarındaki iş durgunluğunda üçü beşi bir araya gelen esnaf arasında ve kahvelerde sesli okunur, ilkokul-ortaokul çocuklarının çantalarından eksik olmaz, okuryazar köylüler de söğüt gölgesinde okurlardı. Kitapların ortak kurgusu kafir kesme, öteki dinlerden olanları boynunu uçurarak öldürmektir.”

**

Şu basit tarihi izleği iki paragraf halinde önünüzde bulduğunuzda, Selefiliğin ve Vahabiliğin nasıl oluştuğunu, ne manaya geldiğini de bir lokma okuduğunuzda “Bizi Batı bu hale getirdi” cümlesinin ötesine geçilmesi gerektiğini görüyorsunuz. Çok net. Asıl hüzünlü olan bu konuların Müslümanlar tarafından böylesine açık ve basit biçimde tartışılamaması. İşte bu yüzden #tarih dergisinin yaptığı işi ‘dev hizmet’ olarak yorumlayıp, herkesin haberdar olmasını istedim.

Çoğunluğun bunlardan haberdar olduğu günlerden bir gün, belki, iyi insan olmak ile dindar insan olmak arasındaki bağın cılızlığını, dürüst insan ile dini metinleri kötülüklerine bahane diye kullanan insan arasındaki farkın kıymetini de konuşabiliriz. Bir gün, belki, sekülerizmin faydalarını dile getirebiliriz.

#openlysecular #ayanbeyanseküler

http://www.radikal.com.tr/1285075128507520

YORUMLAR
(20 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

Ben ne kadar yazarsam İhsan ELİAÇIK da o kadar fetva makamı - user982776

Fikrinize uygun,İslam hakkında İlmi bilgisi olmayan İnsanları İslam otoritesi de kabul edip,söylediklerinide İslam gerçeği olarak kabul edip,kabul ettirmeye gayret ediyorsunuz.Elhamdülillah sizin mevsiminiz geçti.

Rahat bırakın! - user433961

Seçimde alınan yenilgilerinin karşılığını islam düsmanlığı yaparak ödemek gibi garip bir durum yaşanıyor ülkemizde, sanki akp Allah'ın seçtiği parti seçmenleri Allah için o partiye oy atıyor gibi bir garip anlayışın pençesindeyiz müslumanlar olarak, yav kardeşim işinize bakın islamın düşmanlık felan yaydığı yok açıkça yalan bu, dikkat ediyorum her zaman kendinize yakın bulduğunuz yanlış adamlarla yanlış bilgileri yaymaya çalışıyosunuz, işid uzerinden islam analizi yapıyosunuz güldürmeyin insanı...

yaşasın sekülerizm (!) - user895424

sanki seküler olmak bu kan dökme sorununu ortadan kaldırırmış gibi bir yazı olmamış mı? kaldı ki 'sözde' din adına dökülen kanın, dinle alakası olmayan, tamamen seküler ama insanların aç gözlülüğü, hırsları, ırkçı zihniyetleri yüzünden dökülen kanın yanında esamesi okunur mu acaba? bunu yarıştırmak için, birini azımsadığım önemsemediğim için söylemiyorum ama müslüman toplumun, kendi içinde yaşananları batının oyunu diye yorumlayıp, özeleştiri yapmadan bir yere varamamaları gibi, seküler taraf da tüm suçu dini hassasiyete atıp bi yere varamaz. bütün bu katliamlar, savaşlar vs. hepsi insanlık suçudur. dünyanın en kanlı yüzyılı 20.yüzyıldır ve insanın açgözlülüğü yüzünden meydana gelen olaylar silsilesidir hepsi. halbuki din insanı açgözlü olmaktan men eder. hazreti peygamber 63 senelik ömründe sadece 19 ayında savaş niteliğinde olay yaşamış ve bu süreçte kendi ordusu ve düşman ordusundan toplamda 500'ü geçmeyen insan hayatını kaybetmiştir. ve bu savaşlar bi şekilde mecburiyetten vuku bulmuştur. israil'in bir günde öldürdüğü insan sayısı bile bunun kaç kat üstünde halbuki öyle değil mi? islam öyle keyfiyete göre savaşa, insan öldüremeye cevaz vermez. ''Barış dini olarak islam'ın kanlı tarihi'' diye şakacı bir başlığı haketmeyecek kadar barış dinidir islam dini. kendini müslüman tanımlayan kendini bilmezlerin her yaptığını islama yükleyemezsiniz. din adına olmayan tüm suçları nasıl ki dindar olmayanlarla ilişkilendiremezsek bu da öyle olmalıdır. kaldı ki yazının girişinde de bu söylediklerimi destekleyen savlar var.

ah şu takıntılar.... - t1u2n3a4

bir kere islam başından beri dağınık arabistan yarımadasını birleştirip devletleşme amacı güden bu günkü anlayışla egemenlik kurmak isteyen bir düşünce biçimiydi. bunun sebebi de ticaret yollarının kesişme noktasında ve roma zulmünden bağımsız olarak varlık sürdürmesi. mekke de bugünkü new york. ona sahip olan herşeye sahip olur. muhammet ise bunu gören akıllı bir insan. fakat bu ticaret merkezinin başka bir özelliği de vardı o da dini bir merkez olması. hac müessesesi o zaman da vardı ve çeşitli kabilelerden insanlar mekkeye kendi pagan inançları gereği giderlerdi. büyük mücadeleler sonucu arabistan yarımadasının tamamen islamın eline geçtikten sonra kurulan şey bir devletti islam devleti. kanun kitabı da kuran. islam oluşumu sırasında gelişen her olay kanuni olarak değerlendirilip bir vahiyle sonlandırılmıştır ve kendine ait yeni egemenler yaratmıştır. eskinin putperestleri gelişme karşısında islamı seçerek kendi varlıklılıklarını korumuş ve geliştirebilmiştir. bir devletseniz ve kendinize ait egemenleriniz varsa ve bu egemenlerin sömürecekleri bir halk ve sömürünün şartlarını belirleyen bir anayasa o zaman sadece içe dönük olmaz dışa da dönersiniz. o zamandan bu yana ticaretin genel kanunları hiç değişmediği için sermaye birikimi kendi eşyasına uygun davranıp sömüreceği yeni toprak ve halklar aradı. öyle çok detaya gerek yok türkler ile ilk savaş olan talas savaşı buna bir örnek olabilir. fakat bu dini genel olarak ezenlerin ezilenleri baskı altında tutma araçlarından biri olarak görmemize engel değil.

Keşke... - başkabirhayat

Keşke insanoğlu daha az zorlu bir doğada, birazcık daha birey merkezli evrimleşebilseydi, belki o zaman bizi (yaşamak için) bir topluluğa ait olmaya iten bu ilkel güdüden kurtulmuş olurduk. Dinlerin ve iktidarların temelinde bu güdü yatar. Aidiyet duyulan yer bazen bir din, mezhep yahut cemaat, bazen de bir ırk yahut devlet olabilir. İktidarların da işine gelir bu durum, çünkü böylelikle kitleleri yönetmek ve manipüle etmek daha da kolaylaşır. Ve ne yazık ki bir yerde aidiyet güdüsü birey olmanın önüne geçiyorsa, orada dinin çıkış noktası olan "ahlaki değerler" ve "toplumsal vicdan" kavramları da, insanlığın bütün "evrensel değerleri" de ikinci hatta üçüncü planda kalır. Bugün bunun ortadoğudaki örneği kafa kesmek, kadın ve çocuklara tecavüz etmek, masum insanları öldürmek vs. ise yaşadığımız toplumdaki örneği de pekala "adamlar çalıyor ama iş yapıyor" mantığıdır.

Momentum'un yorumunu okumaya vesile oldu bu yazı - enver altın

Yazı iyi değil ama iyi bir yoruma vesile oldu. Momentum, düşündürücü, bilgilendirici, kendinden emin bir duruşu yansıtan sözler etmiş. Ta ilk yorumunu okuduğum bir tarihten bu yana yorum diye yazılan metinlerin en dikkati çekmesi gerekenini o yazıyor. Tebrik ediyorum kendisini. Söyleyecek sözü olan birisi.

bander - momentum

...gayet iyi biliyorsunuz, ...öbürleri de gayet iyi biliyor, ... bilmeyen yok, vesaire. Demek ki bir tek ben bilmiyormuşum. Ne garip bir epistemoloji anlayışınız var: Bir şey ya gayet iyi bilinir, ya da bilinmez. Bilinecek şeyler bu kadar basit mi? Bilgi eylemi bu kadar siyah beyaz bir şey mi? Bildiklerinizi hep böyle mi biliyorsunuz? Bilmiyorum, o açıdan bakmadım, orasını görmedim, fikrim yok, henüz bir sonuca varmadım gibi sözcükler var mı sizin için? Sizin imanınız benimkinden kuvvetli. Bütün sonuçlarınız varılı olduğu için çok mutlu olmalısınız.