En büyük Kürt partisi kim açıklıyorlar (2)

Bölgedeki Kürtlerin ve Zazaların tercihi açık ara bir partiyi gösteriyor. Yoksullar, gençler ve kendisine mağdur diyenler de orada.

AKP’nin 12 yıllık iktidarında iki türlü kendini tanımla şekli vardır biliyorsunuz: Biri, ‘Biz mağdurların partisiyiz’. Diğeri, ‘Biz Türkiye’nin en büyük Kürt partisiyiz.’

İşte bugün bu iki tanımın doğruluk derecesini test edeceğiz. Hem de bilimsel bir yöntemle.

Girizgahını dün yaptığım araştırmanın künyesini bir kez daha hatırlatayım: TÜBİTAK’ın desteğiyle İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Prof. Mesut Yeğen, Mehmet Ali Çalışkan ve Dr. Uğraş Ulaş Tol tarafından yapıldı. 8 ay sürdü. 1908 kişiyle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 12 ilde (Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Şırnak, Tunceli, Urfa ve Van) yüzyüze görüşüldü. Oy verme davranışlarının neye göre belirlendiğini ve değiştiğini anlamaktı hedef.

Sizlerle hem araştırmanın geri kalanını hem de Prof. Yeğen, Çalışkan ve Tol ile yaptığım görüşmeyi paylaşacağım.

Gelin en merak edilen sorudan başlayalım: Bölgeye hakim parti hangisi?

**

Araştırma, Kürtler ve Zazalar söz konusu olduğunda cevabın açık biçimde HDP olduğunu gösteriyor. 2011 genel seçimlerinde Kürtler ve Zazaların yüzde 47,1’i HDP’ye, yüzde 39,2’si AK Parti’ye oy vermiş. 2014 yerel seçimlerinde HDP Kürt ve Zazalardan yüzde 52,3, AK Parti yüzde 42,1 oranında destek görmüş.

Peki AKP neye göre ‘Ben en büyük Kürt partisiyim’ diyor?

Prof. Yeğen bunu şöyle açıklıyor: ‘Konuya Güney ve Doğu Anadolu diye bir coğrafi unsur olarak bakarsanız AKP’nin oralarda daha çok oy aldığını söyleyebilirsiniz. Kürtlerin çoğunlukta olduğu illere bakarsanız en büyük Kürt partisi HDP’dir bugün. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin coğrafi sınırına giren ama Kürt şehri olmayan Erzurum, Erzincan gibi şehirler mevcut. Biz Kürt seçmeninin ne dediğini anlamak için  Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlere bakacaksınız.’

Kürt bölgesinde gençlerin kimi tercih ettiğini anlamak da çok şey ifade ediyor. Hem bugünü hem de yarını şekillendirecekleri için. Araştırmaya göre, Kürt ve Zaza seçmenler arasında son dört seçim boyunca ilk kez oy kullananların oy tercihleri incelendiğinde HDP oy oranlarının daha da yüksek olduğu görülüyor. İlk kez oy kullanan Kürt ve Zazalar arasında AK Parti oyları dört seçim boyunca ortalama yüzde 32’de kalırken, bu oran HDP’de yüzde 60’ın üzerindedir. Nedir bunun tercümesi: Yeni kuşakların HDP’ye yönelimi belirgin bir şekilde daha yüksek.

YOKSUL DİNDARLAR HDP’YE, ZENGİNLER AKP’YE

‘HDP seküler Kürtlerden, AKP dindar Kürtler oy alır’ şeklinde özetlenebilecek bir algı var. Bu araştırma o algının doğru olmadığını gösteriyor. Hem yoksulların hem de daha yüksek eğitim düzeyinde olanların HDP’yi, gelir düzeyi orta ve üst düzey olanların ve eğitim düzeyi ilköğretim ve altı olanların AK Parti’yi daha fazla desteklediği görülüyor. Orta ve üstü gelir sahipleri çoğunluğu kendi hesabına çalışan esnaf ve küçük işletmeciler. AK Parti’de kadınlar, HDP’de gençler ve erkekler daha etkili. HDP’li gençler, Kürt kimliği talepleri konusunda daha istekli, eğitim düzeyi, anadil konuşma sıklığı ve konuşma düzeyi daha yüksek bir profile sahip.  AK Partili kadınlar, eğitim düzeyi düşük, 90’lardan önce Refah Partisi geleneğine oy vermenin yaygın olduğu dindar bir kitle.

Öyleyse özetleyelim:

-HDP, hem yoksullarda, hem de daha yüksek eğitim düzeyinde olanlarda etkilidir.

-Dindarlık düzeyi yüksek yoksullar HDP’yi, varlıklı dindarlar AK Parti’yi...

-45 yaş ve üstü, eğitim düzeyi ilköğretim ve altı olanlar AK Parti’yi, genç veya orta yaşlarda olanlar HDP’yi...

-Gelir düzeyi daha yüksek fakat eğitim düzeyi ilköğretim ve altı olanlar AK Partiyi, yoksullar ve eğitimli üst gelir düzeyindeki seçmenler HDP’yi...

-Genç kadınlar, eğitim düzeyi yüksek kadınlar, hane geliri düzeyi düşük kadınlar HDP’yi, orta yaş ve üstü, dindarlık düzeyi yüksek olan kadınlar, eğitim düzeyi ilköğretim ve altı olanlar ve hane gelir daha yüksek kadınlar AK Parti’yi destekliyor.

Araştırmacılar bu sonuçları şöyle değerlendiriyor: ‘HDP yoksullardan, gençlerden ve eğitim düzeyi daha yüksek olanlardan, AK Parti’den fazla oy almakta, ayrıca AK Parti’nin daha etkili olduğu dindarlardan da önemli oranlarda destek görmektedir. Özellikle orta düzey dindarların ve yoksul mutaassıpların HDP’ye yönelmesi dikkat çekici.’

Prof. Mesut Yeğen ‘Bölgedeki Kürtlerin dindarlıkla kurduğu ilişki CHP’nin dinle kurduğu ilişkiden farklı. Bu nedenle HDP potasında birleşebiliyor herkes. Ayrıca ülkenin geri kalanında var olan kutuplaşma bölgede yok. AKP’lilerle HDP’liler, dindarlarla dindar olmayanlar arasında sürekli bir diyalog ve sosyalleşme mevcut’ diyor.  Ulaş Tol yoksulların Türkiye’nin geri kalanında olduğu gibi bölgede niye AKP’yi seçmediğini ise şöyle açıklıyor: ‘Bölgedeki yoksullar AKP’nin gıda vesaire gibi yardımlarına bağımlı değiller. Çeşitli dernekler ve gıda bankaları aracılığıyla yoksullar için kendi alternatif ağlarını oluşturmuşlar. Bu da onları HDP’ye yaklaştırıyor.’

HDP’nin siyaset çizgisinde kadınlar öne çıkarken seçmen profilinde sanıldığı kadar yoklar. Bu araştırmaya göre AKP bölgedeki kadınlara daha çok hitap ediyor. Mehmet Ali Çalışkan’a göre bunun sebebi AKP’nin sağlık hizmetleri, engelli ve çocuk yardımlarını kadınların hesabına yatırmasının yani kadını muhattap alması.

**

Bölgenin genelinde kime oy vereceğini belirleyen en önemli unsurun etnik kimlik olduğu söylenebilir:

Kürtlerin içerisinde HDP; Zazalar, Türkler ve Arapların içerisinde AK Parti güçlü. Kürtlerin yüzde 56,2’si HDP’ye, yüzde 38,4’ü AK Parti’ye oy veriyor. Zazaların tamamına bakıldığında AK Parti az bir farkla önde. Bölgedeki Alevilerde yükselen bir HDP desteği var. 2007 seçimlerinde Kürt Alevilerin yüzde 44’ü HDP’yi desteklerken bu oran 2014 yerel seçimlerinde yüzde 75’e yaklaşmış, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş desteği yüzde 80’i bulmuş.

Anadil de oyu belirleyen etkenlerden. Anadili Kürtçe olanlar ve ailede en çok konuşulan dil Kürtçe olanlar yüksek oranda HDP’yi desteklerken, anadili Türkçe ya da Arapça olanlar AK Parti’ye yakın. Zazaca iki kategorinin ortasında yer alıyor. Kürtçe TV izleyen seçmenlerin de büyük bölümü, yüzde 62’si HDP’yi destekliyor. Benzer şekilde en sevilen müzik türleri arasında etnik müziği veya Kürtçe müzik kategorisini seçenlerin HDP desteği daha yüksek. Yüzde 80’ler civarında.

MAĞDURLARIN PARTİSİ KİM ACABA?

AKP’nin en temel siyasi söylemlerinden biri ‘mağdurların, eski Türkiye’nin ezilmişlerinin partisi’ olmaktır biliyorsunuz. Peki bu söylemin Kürt bölgesinde bir karşılığı var mı... Bu araştırma ilginç sonuçlar çıkarmış.

Öncelikle mağduriyet burada da oy verme davranışı etkileyen faktörlerden. Önemli bir tanesi hatta.

Kürt ve Zazaların yarısına yakını son 30 yılda mağdur olduğunu söylüyor. Mağduriyet nedenleri şöyle: Yüzde 70’inin yakını ya da kendisi kötü muamele görmüş, yüzde 61’i ekonomik zarara uğramış, yüzde 60’ının yakını ya da kendisi cezaevine girmiş, yüzde 53’ünün yakını öldürülmüş, yüzde 50’sinin kendisi ya da yakını göç etmiş, yüzde 45’inin köyü boşaltılmış. İşte bu mağduriyetleri ifade edenlerin oy tercihleri daha fazla HDP’den yana. Mağduriyet yaşayanlar arasında HDP’nin oy oranı yüzde 71,3’ü bulurken, AK parti desteği yüzde 23,3’te kalıyor.

Bu durumda Kürt bölgesinde ‘mağdurların temsilcisi’ HDP’dir demek yanlış olmaz.

Yarın devam edeceğiz. Kürt bölgesindeki AKP ve HDP seçmeninin en büyük beklentisi nedir, 90’lardaki en popüler siyasetçi kimdi, ne olursa partilerinden vazgeçerler? Cevaplar yarın.

Ezgi Başaran yazdı. "Kürt bölgesindeki seçmenle ilgili müthiş araştırma (1)"

 

 

http://www.radikal.com.tr/136544813654488

YORUMLAR
(8 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

user814857 - momentum

Sevgili user814857 abiciğim, konudaki espriyi kaçırmayalım: HDP değil yüzde on, yüzde otuz bile alabilir. Demek istediğim şey, HDP'nin oy oranındaki artışın, onun Türkiye partisi olmasından sonra oluşan bir artış olduğu. Yoksa salt bir Kürt partisi olarak oyu belli işte: yüzde altı buçuk. Yani ülke genelindeki tüm Kürt oylarının üçte biri. Oradan sonra Kürtlük bitiyor. Kürt partiliği falan bitiyor. Türkiye'de Müslüman halkın tamamı çoğunluktur. Bin yıllık gelenek bu. Dolayısıyla dışlayıcı bir kimlik siyaseti, Türkiye'de bir partiyi bir yere kadar taşıyabilir. HDP'de o yere geldi işte. Kürt denizi bitti. Bitti de ne oldu? Hiç bir şey. Çünkü Kürtler bu ülkede başından beri çoğunluğa aitti. Üç beş boş slogan uğruna o elli bin kişinin ölümüne yol açanları Allah'a havale ediyorum. Selametle kal.

Zazaki - ezikmen

Zazaca ayrı bir dil ve zazalar ayrı bir halk. Yazarın ve araştırmacıların bu konuda bir yanlışları yok. Bkz: http://en.wikipedia.org/wiki/Zaza_language

Hdp oyu %10dur - user814857

Değerli kardeşim yazını yazarken Kürtlerin nufus içindeki payını 18 gibi bir rakam göstermişsin. Bu genel nufus içindeki payıdır doğrudur hatta belki bu rakam dahada yüksek olabilir. Ama seçmen olanlar arasında hdpnin %10 ve daha fazlasını aldığını unutmuşsun. Daha özgür bir ülkede bu çok daha yukarıda bir rakam olacaktır. Seçmen olmayan 18 yaş altı kürtlerin sayısı bir hayli fazladır hatta %40ları bulmaktadır. Ayrıca yıllar yılıdır kürtler üzerinde uygulanan asimimilasyon politikaları ve yıldırmalar ile insanların kendi ırkından uzaklaştığınıda unutmamak gerekir. Bu algı yavaş yavaş kırılmaktadır. Ama haklı olduğun en büyük nokta ise şudur büyük şehirlerde rahat bir şekilde yaşayan maddi olanağı yüksek olan kürtler bu olanakları kaybetmemek için kürtlüklerini ikinci plana attıklarıdır.

- momentum

Türkiye genelinde Kürt nüfus oranı ne kadar? Yüzde 16-18 civarında kabul ediliyor. HDP'nin ve diğer gelmiş geçmiş Kürt partilerinin aldıkları oy oranı ne kadar? En yüksek yüzde 6.5. Geçmiş olsun, HDP Kürt partisi falan değil. Güneydoğu'da alamadığı oyların dışında, Batı'ya yerleşmiş, çoğunluğa intibak etmiş, kendi hayatını eline almış, rüştünü ispat etmiş Kürt'ten de oy alamıyor HDP, alamaz da. Bu Kürtler sadece AKP'ye de vermiyor, diğer her türlü partiye veriyor. Kürt partisi olarak HDP yüzde 6.5'ta takıldı kaldı, onun için zaten Türkiye partisi olmaya karar verdiler ya. Kürt partisi, buraya kadardı.

Izlemeye devam! - user433512

Yaklaşım ve metodu itibariyle ilginç bir araştırma.Belki de ilk defa böyle bir araştırma yapılıyor.Keşke,çok daha önceleri,"bölge insanını" anlamaya dönük benzer araştırmalar yapılabilseydi.Ne yazık ki; yapılamadı,belki de yaptırılmadı.Bu tarz bilimsel araştırmalar yerine her zaman "feodal" liderler muhatap alınarak,farklı siyasi partilerden Ankara'ya TBMM'ne "milletvekili!!" devşirildi.Sanıldı ki;sadece büyük toprakların değil,onun üzerindeki köy ve kentlerin insanları dahil herşeyiyle " sahibi " olanlar marifetiyle o "bölgeler" yönetilebilirdi. Varoluşu itibariyle 'maraba' kabul edilen 'bölge insanı' yok sayıldı.En hafif ifadeyle;yıllardır izlenen bu " aymaz" siyasetler sonucunda,'zor oyunu bozar' kuralı işledi ve maalesef çok büyük kayıplar verilerek bugünlere gelindi.Araştırma bulgularının ortaya koyduğu gibi, bölge insanının dini hassasiyetleri istismar edilerek 'gerçekler' bir süre daha belki gözlerden uzak tutulabilecektir.Artık anlaşılan odur ki; 21.yy'ın uluslararası konjonktüründe,bu tutum, 'sürdürülebilir"olmaktan çoktan çıkmıştır.O yüzden bu tür araştırmaların sonuçlarını gerekli ve yeterli ciddiyetle ele alıp değerlendirmek,öncelikle ülke bütünlüğünü koruyarak insanlarımıza hizmetle yükümlü siyasetçilerimize düşmektedir.Devaminı merakla bekliyorum.Tşkler.

... - Yunusa12

Zazaki ( Dımili, Kırdki, Kırmançki) lehçesinin maksatlı bir şekilde ayrı bir ırk gibi lanse edilmesine, farkında olarak ya da olmayarak alet olan entellektüel kişilerin olması üzücü bir durum. Saydıklarım belki yabancı geliyordur bunlar Kürtçenin 4 lehçesinden biri olan zazakinin diğer adları, daha basit olsun diye söylüyeyim Kırgızca nasıl Türkçenin bir lehçesiyse bu da çok basitçe bir Kürtçenin bir lehçesidir.

IRK - DİL - LEHÇE - mzkilic

Bu hata başka gazetelerde, başka yazarlar tarafından yapılsa, bir amaçları var derim. Ama sizin tarafınızdan yapılmasını anlayamıyorum. Bilmemek aypı değil, öğrenmemek ayıp. Kürtler bir IRKTIR. Kurmanci, Sorani, Zazaki, Gorani bu ırkın konuştu LEHÇELERDİR. Bu lehçelerin tümü KÜRTÇEDİR.