Hz. Muhammed resimleri gerçekten yasak mı?

Aslında değil. Aslında hiç bir şey göründüğü gibi değil. Michigan Üniversitesi'nden iki değerli akademisyen hem Hz. Muhammed resimleri konusunu hem de hayatımıza hakim olmaya başlayan dayatmaların sebebini anlatıyor. Kaçırmayın derim.

İslam sanatları ve Hz. Muhammed tasvirleri alanında uzmanlaşmış bir akademisyen Doç. Christiane Gruber. Michigan Üniversitesi’nde çalışıyor. Hz. Muhammed’in miracını anlatan metin ve imajlarla ilgili iki kitap yazdı. Şu anda üçüncüsünün üstüne yoğunlaştı.
Charlie Hebdo katliamının ardından batılı bir çok gazeteci Doç. Gruber’e ulaşıp ‘İslam peygamberin resminin yapılmasını gerçekten yasaklıyor mu’ diye sormuş.

Niye? Çünkü Charlie Hebdo’nun karikatüristleri tüm dini sembollerle olduğu gibi (En çok da Hıristiyanlıkla ilgili semboller!) İslami dogma ve kuralları da mizahi bir dille eleştiriyordu. Ve Danimarka’daki karikatür krizinin bir ‘ifade özgürlüğü meselesi’ olduğunu anlatmak için Hz. Muhammed’in karikatürlerini yayınlamıştı. Ölüm tehditleri alması, yıllardır 7/24 polis korumasında yaşaması, genel yayın yönetmeni Charb’ın El Kaide’nin ölüm listesine girmesi bu yüzdendi.

**

Dolayısıyla Batı basını, IŞİD ‘fenomeni’, El Kaide, ılımlı İslam kavramının çökmesi, medeniyetler çatışması ve korkulan bir sonuç olarak İslamafobi gibi ana konular dışında bazı tali meselelerin de konuşulması gerektiğini düşündü. Ve sordu: ‘Hz. Muhammed görüntüsü ölümcül bir yasak mıdır?’ Doç. Gruber ‘Kuran Peygamber’in resimlerini yasaklamıyor’ başlıklı (Newsweek’te yayınlanan) bir yazı yayınladı. Bununla da kalmadı Topkapı Sarayı, Edinburgh Üniversitesi, Smithsonian Enstitüsü ve Berlin Devlet Kütüphaneleri’nden topladığı eskiz ve minyatürleri de yazısına ekledi. Bu eskiz ve minyatürlerin 14 ve 15’inci yüzyıla ait olanlarında Hz. Muhammed’in resmedildiğini görüyoruz.

1800’lere gelindiğinde ise bedene bir altın hare ekleniyor ve yüz silikleşiyor, hatta bir peçe yardımıyla tamamen ortadan yitiyor. Sebebini hepimiz biliyoruz: Paganizme karşı tepki yahut önlem ve tabii peygambere saygı. Gruber’in asıl vurgulamak istediği ve Türkiye dahil Müslüman çoğunluğun bulunduğu ülkelerde dile getirilmeyen şey ‘Kuran-ı Kerim’in hiç bir yerinde Hz. Muhammed’in resminin yasak olduğundan’ bahsedilmemesi. Ve bu yasağın aslında yakın döneme ait olduğu. Gruber’in makalesindeki, bana göre, en çarpıcı nokta ‘köktenci Selefi İslam’ın ortaya çıkmasıyla Hz. Muhammed’in resimlerinin kör bir aşırılıkla yasaklanması’ arasında korelasyon kurması…

**

Doç. Gruber’e ulaştım ve makalesindeki bu konuyu açmasını istedim, şöyle anlattı: ‘Hz. Muhammed’in resmedilmemesi putperestliğe önlemden ziyade bir nevi saygı göstergesi. Osmanlı döneminde yüzü kapatılmış Hz. Muhammed resimleri 17’inci yüzyıldan sonra yerini daha metaforik ve soyut tasvirlere bıraktı. Örneğin gül peygamberi temsil eden bir figürdü. Aslında kesin bir yasak yoktu, sadece Hz. Muhammed’in şahsına yapılan ibadetlerin, bağlılık gösterilerinin, -Mevlid gibi, mezasının başında dua gibi, peygamber resimleri gibi- törpülenmesi veya tamamen ortadan kalkması istendi. Bu tarz ibadetlere ‘bidat’ deniyor ve Selefi İslam bunları maalesef ‘İslam dışı’ görüyor, baskılıyor.’

Osmanlı tarihi üzerine doktorasını Harvard Üniversitesi’nde tamamlamış, şu anda Michigan Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Doç. Erdem Çıpa meseleyi biraz daha açıklıyor: ‘Türkiye'de zaman zaman kamuoyunda dile getirilen "Türk/Anadolu İslami" / "Arap Islami" ayrımı aslında bu noktada önemli. Genelde Yunus Emre gibi figürlerle bağdaştırılan ilk akım (Anadolu İslamı) içinde yerel halk kültürü unsurlarını da barındıran, etkileşime açık, farklılıkları belli sınırlar içinde de olsa kabul edebilen nispeten ılımlı bir yaklaşıma dayanıyor. Diğeri (Arap İslamı) ise çok daha kitabi, çok daha katı, kesin ve değiştirilemez sınırları olduğu varsayılan, farklılıkları kesinlikle ‘İslam dışı/din dışı) sayan ve genellikle egemenlerin çevrelerinde sıklıkla dile getirilen bir yaklaşım. İslam’da şu yoktur, bu yoktur diye ortaya çıkan işte bu akım. Sadece Selefilikten ibaret olmasa da günümüzde selefiliği kesinlikle içinde barındıran bir yaklaşım. Ve Türkiye’de gitgide daha fazla öne çıkıyor.’

**

Hah işte bu çok hayati bir konu… Nasıl öne çıkıyor? Hayatımıza etkisi nasıl oluyor?

Şöyle örneklendiriyor Doç. Çıpa: ‘Yılbaşı kutlanmasın, kadın spikete bakmak caiz değildir türünden görüşlerin ana kaynağı burası. Ilımlı İslam’ın bidatlarla (yeniliklerle) bozulmuş İslam olduğunu düşünüyor, ‘esas’ İslam’ı muhafaza ettiklerini iddia ediyorlar.

İşte bu yüzdendir ki necip memleketimizin siyasetçileri hem kendilerine "muhafazakar" diyorlar, hem de "Ilımlı İslam yakıştırmaları çok çirkin. Bu, bir defa dinimize saygısızlıktır, hakarettir. İslamın ılımlısı, ılımsızı falan olmaz, İslam İslamdır, o kadar" (Tayyip Erdoğan, 2007) gibi cümleleri sarfediyorlar. Son yıllardaki Sünniliği ön plana çıkaran, tüm iç ve dış siyaset kararlarına yön veren temel unsur bu.’

Doç. Gruber ve Doç. Çıpa’nın zihin açıcı bu sözleri umarım bazı konuları daha net görmemize yardımcı olur.

NOT: Dün Radikal editörleri olarak oturduk kalktık, Charlie Hebdo’nun son kapağını basamadık. Bu ukdeyi sizinle paylaşmak isterim, ikilemimizi bilin isterim. Haberini yaptık ama kapağı basamadık. Neden? Çünkü Batı basını kapaktaki sarıklı adam karikatürünü Hz. Muhammed olarak yorumlamıştı. ‘Bizce değil’ ya da ‘Nereden belli onun Hz. Muhammed olduğu’ ya da en doğrusu, ‘Hz. Muhammed olsa ne olur’ diyemedik. Kapağı basamadık. Dünya hali işte bu.

http://www.radikal.com.tr/1271531127153118

YORUMLAR
(18 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

brandywine06 - momentum

Kardeş, dedim ya, o dönemlerde halk İslam’ı-tekke İslam’ı-popüler İslam ile, rasyonel-normatif-kurumsal İslam arasındaki geçişkenlik şimdikinden fazlaydı. İnsanlar bir taraftan namaz kılıp oruç tutarken, bir yandan Şıh’lardan, dedelerden feyz alıyor, kendi yerel yorumlarını geliştiriyor ve eski inançların hurafelerine başvuruyordu. Sadece resim konusu değil diğer hurafeler de muhtemelen rasyonelleşmenin tırpanlamasına uğradı. Türk toplumunda eskisi kadar türbe-yatır rağbeti kaldığını, dedelerin sözünün dinlendiğini, Hızır’dan ve kanatlı meleklerden medet umulduğunu sanmıyorum. Tasvirler konusunda Kuran’da bir şey yok, dediğin doğru, fakat hadislerde var. Bundan dolayı adam öldürmek veya kafir ilan etmek konusunda ise ben bir şey demedim, senin görüşlerine katılabilirim. Charlie Hebdo’nun kendi peygamberine bunu yapıyor olması, benim peygamberime yapması için ölçü değildir. Benim peygamberimle ilgili bir şey diyecekse benim ölçülerimi uygulamalıdır. Şakır şakır haçı sallandıra sallandıra porno filmi de çekiyor, bir sonraki filmde de ezan okusun, sonra da biz kendimiz bunu yapıyoruz desin, olur mu? Olmaz. Kendi din anlayışını ve din ölçütünü merkeze koyma hakkını kim vermiş ona?

Neyin inadı bu? - user433961

İslam sanatları uzmanı gruber müslümanlara yol göstermiş! Hangi kısmına güleyim bilemedim. Belli ki Islam'dan çok uzaksınız. O karikatürün fransada çıkması bile insanları suça teşvik ederken Türkiye'de çıkarmak istemek de neyin inadı? Bu ülkenin %99 u bunu istemez, yapılırsa bu müslüman ülke için provakatif eylem olur, istediğiniz bu mu? Sırf bak gördünüz mü özgür basın susmadı diyeyse de bu hastalıklı bir düşüncedir, özgür basının sınırı ne? fransadaki dergi atatürkün hoş olmayan bir karikatürünü yayınlasa cumhuriyet gazetesi özgür basın da bi yere kadar demezmiydi? Hristiyanların kendi dinleriyle dalga geçme gibi bir anlayışı, genişliği olabilir ama bunu biz müslümanlara ve musevilere dayatma niye?

user869618 - momentum

Allah şu Araplardan razı olsun, ne diyeyim yani. Dinine toz kondurmayan "Araplar" deyip çıkıyor işin içinden, böylece bizim din de kurtuluyor. Yunanlılarla Türklerin birbirlerini yiyip de sonra "canım halklar dost, politikacılar düşman" demelerine benziyor. Böylece kabak politikacıların başına patlayıp halkların dostluğu kurtulmuş oluyor. Neyse, bak user abiciğim, sadece Araplar değil bütün halklar eski putperestlerdir. Putperestlik ya da paganizm, din konusunda insanlığın en eski refleksidir. Adem'den beri de insanlar arasında din süreçlerini bu refleks yönlendirmiş, bunun için Tanrı yeryüzüne biribirinin dediğini tekrar eden 224 bin peygamber göndermiştir. Her akşam aziz ikonları karşısında dua etmesi öğretilen bir çocuk, yatıya gittiği bir evde ikon bulamayınca Sunday Post gazetesinin karşısına geçer ve huşu içinde duasını tamamlar. Yani fotoğrafa tapan sadece Araplar değil. Senin deyiminle resimden ve güzel sanatlardan anlayan Katolikler kiliselerini her biri gerçekten sanat eseri olan Allah, İsa, Meryem, Cebrail, Petrus, Paulus heykelleriyle süslemişlerdir. Mesela Allah, (Tanrı'mız) adaleli, sakallı, güzel vücutlu, orta yaşlı bir erkek olarak mihrabın üzerine yükselmiş, oradan kucağında minik İsa ile boynu bükük, mazlum Meryem'i gözetmektedir. Mükemmel bir teatral ifade. Batı'da Katoliklerle Protestanların arasını açan konulardan biri de budur. Resimler konusunda Protestanların tavrı da en az Müslümanlar kadar fundamentaldir, yani gelenekten, sanattan bağımsız, temel referanslara sadık, kurala bağlı, rasyonel.

momentum adlı yorumcuya: - brandywine06

İslam tarihinde 15-16. yüzyılda Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed tasvirleri yapılmışsa 21. yüzyılda yapılmamasının nedeni nedir? Açıkça zaman içinde gelişmiş bir yasaktan bahsediyoruz. Konu tasvirlere tapınmak olsa asıl ilk zamanlarda yasaklanması gerekirdi, çünkü tasvirlere tapınmak o zaman yaygındı, 16. yüzyılda tasvire tapınan Müslüman mı kalmıştı ki yasak gelişsin? Yine de İslam fıkıhı içinde tasvirlerinin yapılmaması görüşü ağır basmış olabilir. Ama bu ne Kuran sözüdür ne de Hz. peygamber sözü! Diğer fıkıh kurallarının yeri neyse bununki de odur. Dolayısıyla tasvirini yapan günahkardır, dine küfürdür, vb. aşırı ithamlar tek kelimeyle yanlıştır. Yanlış olmanın da ötesinde, kendini, haşa, Allah'ın ve peygamberin yerine koyup, sanki inanca aitmiş gibi kural uydurmaktır. Hz. Peygamberin tasvirinin yapılmasını, yayınlanmasını doğru bulmayabiliriz, ama bu yüzden kimseyi öldüremez, kimseyi din dışı ilan edemeyiz. Charlie Hebdo yayınlandığı ülkenin halkının çoğunluğunun mensup olduğu Hıristiyanlığın peygamberini kullanarak da karikatürler yayınlıyor, Yahudiliğinkini de. Bizim gibi tepki verenler sadece Yahudi aşırılar. Nr acı ki onlara Yahudi aşırılar diyoruz ama İslam aleminde onlara denk olan grup hiç de azımsanacak sayıda değil.

fecaat bir yazi - meras

Sen git, Hz Muhammed'in resmi yapilir mi diye Michigan universitesine sor. Diyanet'e sor demiyorum tabii de Turkiye'de bu isin ehli yok mu? Misir'da (ki Al Azhar gibi Islam aleminin en eski universitelerinden biri Kahire'de) yok mu? Tam da bu kendi oz kulturu ile bir turlu barisamayan, o konuda bile referans vs icin yabanci kaynaklara basvuran zihniyet batiriyor Turkiye'yi. Cunku AKP fedailerini de tepki uzerinden besleyen bu sakil kafa.

ifade özgürlüğ - liberal demokrat

ifade özgürlüğü denerek bir insanın veya toplulukların inançlarına hakaret etmek veya küçük düşürmek kastedilmiyor sanırım.sorgulamak,yanlıştır-doğrudur demek başka şey;karikatürize ederek insanları rencide etmek başka şey.ayrıca peygamberimizin resminin yapılması konusunda müslümanların görüşü temel alınarak onlara saygılı davranmak medeni olmanın bir şartıdır.cemevi ibadethane midir diye diyanetten görüş alıp yasaklayan zihniyetten ne farkı var bu düşüncenin?aslolan o topluluğun neye inandığı ve o inancı esas alarak saygılı davranmak değil mi?

özgürlük(!) - user388628

özgürlük ihlal ediliyor... Hz. Muhammed (a.s.) bütün insü cin için peygamberdir ama ona inanmamış bir zümrenin ne amaçla olursa olsun onu bir özne olarak kullanması ona inananların haklarına tecavüzdür. bırakın Müslümanlar kendi bağnaz(!) inanışlarıyla inansınlar, sen kendi dinini/dinsizliğini hicvet methet... Yorumda dediği gibi büyük çoğunluk resmedilmesi üzerine görüş birliğine varmış: SAYGISIZLIK... yani bunun ihlali özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Bir de ala alimlere bir lafım olacak. Kur'an'da geçiyor mu afrasını artık bırakalım. İslamın ana kaynağını hiç elinize almayıp yok efendim geçmiyor Müslümanların uydurması.... gibi safsatalarınıza birde bilmem ne akademisyenin bakışını destek gösteriyorsunuz....Yapmayın... İnanlar neye nasıl inandıkları konusunda serbesttirler...isterlerse bağnaz olsun... inanmayan birinin Kur'an hükmü çıkarması pekala ahmaklığın daniskasıdır. Hele özellikle bütün dini argümanların hakim siyasi güce isnat edilmesi onlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan Müslümanlar içinde bir aşağılamadır. kendi aranızdaki siyasi kavgalarınıza İslamı ve Müslümanları alet etmeyi bırakın LÜTFEN