HDP'yi dikkatle izleyelim

Öngörüm; seçim yaklaştıkça, HDP'nin kilit önemi toplumun farklı kesimleri tarafından daha da anlaşılacak, bu da, HDP'nin seçimlerdeki şansını daha da arttıracak.

2015 Haziran Genel Seçimlerinin “kilit partisi”, HDP olacak.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Öngörüm; seçim yaklaştıkça, HDP’nin kilit önemi toplumun farklı kesimleri tarafından daha da anlaşılacak, bu da, HDP’nin seçimlerdeki şansını daha da arttıracak.

Bunun altı temel nedeni var:

Birincisi; gerek yurtdışında, gerekse yurt içinde yapılan yorumlarda gördüğümüz gibi, 2015 seçimlerinin önemi, seçimin birinci partisinin kim olacağından ziyade, “AK Parti’nin yeni anayasa yapma olasılığını kazanıp kazanamayacağı” sorusuyla ilgili, ve, bu soru, HDP’yi kilit parti konumuna getiriyor. En basit ifadeyle, yeni anayasayı, HDP’siz konuşmak mümkün değil.

İkincisi; zayıf muhalefet, özellikle, AK Parti’nin gücünü dengeleyemeyen ve ona alternatif olamayan CHP, HDP’nin toplumsal destek tabanını genişletebilir. Bu seçimlerde, laik orta sınıfların bir kısmının HDP’ye yakınlaşması mümkün gözüküyor.

Üçüncüsü; AK Parti’nin, Kobani sürecinde, Kürtlere yardım etmeyen konuma düşmesi, ve, çözüm süreci devam ederken, IŞİD’e karşı Kürtleri yeterince korumayan AK Parti algısının bölgede güçlü olması, HDP’nin, Kürtler arasındaki tabanını genişletebilir.

Dördüncüsü; çözüm süreciyle birlikte, toplumun farklı kesimleri içinde, Türkiye’nin bugünkü ve yarınki istikrarı, iç barışı, ve gücü için Kürtlere ve HDP’ye bakışın giderek olumluya dönüşmesi; yeni Türkiye’nin ana aktörlerinden birinin Kürtler olması.

Beşincisi; Ortadoğu’da değişen dengeler içinde, Kürtlerin, bölgenin geleceğinin belirlenme sürecinde “önemli aktör” konumuna gelmeleri, ve, bu aktör konumunun IŞİD sorunuyla birlikte, bölgesel ve küresel düzeyde güçlenmesi.

Altıncısı; siyasi alanda, özellikle CHP’den farklı, hatta zıt olarak, HDP’nin, iyi ve etkili siyaset yapması; siyasi aktör olarak başarılı olması; ve, bu başarının toplum tarafından görülmesi.

HDP üst yöneticileri, partilerinin, % 10 anti demokratik ülke barajına rağmen, 2015 seçimlerine, bağımsız adaylarla değil, “parti olarak” katılacağını söylüyorlar. Bu açıklamayı, son dönemde, sıklıkla duyuyoruz. “Risk alacağız” ve “seçimlere parti olarak katılacağız” diyorlar. Partinin önemli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder, “oy tabanlarının % 11.8” olduğunu söylüyor.

HDP’nin, bu kararını, yukarıdaki altı nokta içinde düşünmeliyiz. % 10 barajını aşan bir HDP, hiç şüphe olmasın, 2015-sonrası dönemin, “etkili ana muhalefet partisi” olur.

Belki, % 10’u aşmak, hatta, % 11.8 oranına yaklaşmak, HDP’ye, çok fazla sayıda milletvekili getirmeyecektir; ama, milletvekili sayıları, nicel anlamda, CHP’den düşük olsa da, HDP, nitel olarak, etkili ana muhalefet partisi olacaktır.

Yeni anayasa, çözüm süreci, Irak ve Suriye sorunları, Ortadoğu’daki değişimler, vb. risklerin ve potansiyellerin aynı anda yaşanacağı seçim sonrası dönemin, güçlü aktörü AK Parti’yken, kilit aktörü HDP olacaktır.

HDP, “seçimlere parti olarak gireceğim” siyasi manevrasıyla, şimdiden, kendisini, siyasi ve kamusal tartışmanın gündeminin merkezine oturtmuştur.

HDP, Türkiyeli olabilecek mi?; HDP, barajı geçebilir mi? HDP, barajı geçemezse ne olur? AK Parti-HDP ilişkisi nasıl gelişecek?; tüm bu sorular, şimdiden, seçim sürecinin ana sorularının içine girmiştir.

CHP, içine düştüğü bu dağınıklıktan çıkamazsa; parti içi kavgaları ve disiplin soruşturmalarını bitiremezse; Şişli Belediyesi sorununu inandırıcı olarak kısa sürede çözemezse; AK Parti’ye etkili muhalefet yapacak politikalar ve söylem geliştiremezse; özellikle, başta İstanbul, büyük şehirlerde, HDP’nin, etkili ana muhalefet rolüne soyunmasına destek verme isteği artacaktır.

HDP, CHP’den farklı olarak, zamanın ruhunu iyi okuyor, iç ve dış dinamikleri iyi analiz ediyor, onların alıcısı olmak yerine, onlara şekil ve yön vermeye çalışıyor, kısaca, stratejik düşünüyor, iyi siyaset yapıyor, siyasetle güçleniyor.

HDP’nin bu stratejik açılımı, toplumda yanıtını bulabilir, farklı kesimlerden, önemli ve ilginç isimler HDP’ye katılabilir...

Seçimler, sürpriz sonuçlar yaratabilir...