Türkiye için iyi olan hangisi?

Erken seçimi önerenler, hala, bu tercihin niye ve nasıl Türkiye için iyi olacağını ve sonuç yaratacağını söylemiyorlar. Buna karşın, AK Parti-CHP büyük koalisyonunu önerenler, bu koalisyonun zor olduğunu, ama, iyi yürütülürse, Türkiye'nin yararına olacağını, maddeler halinde sıralıyorlar.

Erken seçim mi? Koalisyon hükümeti mi?

AK Parti hükümetine yakın gazeteler ikiye bölünmüş durumdalar?

Bir grup, erken seçim diyor, başka bir şey demiyor.

Koalisyon hükümetinin AK Parti’ye büyük zarar vereceği söyleniyor.

Erken seçimle, AK Parti’nin rahatlıkla tekrardan çoğunluk hükümeti kuracak % 44 üstü oya ulaşacağı vurgulanıyor. “Merak etmeyin, AK Parti’ye kızan, ya sandığa gelmeyen, ya da MHP ve HDP’ye oy veren AK Parti seçmeni bu sefer doğru olanı yapacak, ve AK Parti’yi tek başına iktidara getirecektir” deniliyor.

Hatta, koalisyon hükümetini, Cumhurbaşkanı Sn. Erdoağan’a karşı bir siyasal mühendislik projesi olarak görenler var. “Koalisyon, AK Parti’ye büyük zarar verir, çünkü, koalisyon demek, Erdoğan'ın başkanlığına ve yeni Türkiye’ye karşı olmaktır” deniliyor. Özellikle AK Parti-CHP koalisyonu, Erdoğan’a karşı tasarlaşmış bir siyasi proje olarak sunuluyor.  Bazı kalemler, “Erken seçim olmalı, çünkü, Erdoğan’ı yedirtmeyiz” demeye kadar işi götürüyorlar.

Ama, AK Parti’ye yakın gazetelerde sıklıkla, koalisyon hükümetinin kurulabileceğini hatta, seçim sonuçlarından doğru mesajı almamın koalisyon hükümetinin kurulması olduğunu söyleyenler de az sayıda değiller. 

Seçimlerden “Konuşun, uzlaşın” mesajı çıktığı; ya AK Parti-CHP, ya da AK-Parti-MHP koalisyon hükümetinin kurulması gerektiği söyleniyor.

AK Parti’ye yakın önemli ismiler ve köşe yazarları, AK Parti-CHP koalisyonunun bugün için en doğru tercih olduğu düşüncesini güçlü bir şekilde seslendiriyorlar ve yazıyorlar.

Sn. Devlet Bahçeli’nin “muhalefette olacağız” mesajı, ve, seçimlerden sonra, koalisyonda olmaya karşı soğukluğu, AK Parti-CHP koalisyonunu bugün için, erken seçime karşı güçlü seçenek yapıyor.

Dahası, AK Parti-CHP koalisyonunun, Türkiye’nin “global dünyayla ilişkilerini hızla düzelteceği”; ekonomik risklere ve dalgalanmalara karşı ekonomiyi güçlü kılacağı; ve, gerek IŞİD terörüne karşı mücadelede, gerekse de, Suriye, Irak ve Mısır sorunlarına çözüm de, aktif dış politikarı tekrardan etkili hale getireceği söyleniyor.

AK Parti içi ve etrafı “siyasi ve tartışma alanı”, Koalisyon hükümeti-erken seçim tercihleri arasında, ikiye bölünmüş gibi.

Son kertede, AK Parti’nin tercihi, AK Parti’yi ilgilendirir. Bu, doğru.

Ama, AK Parti, seçimlerin galibi, Türkiye’nin egemen-hakim partisi.  AK Parti’nin, koalisyon ya  da erken seçim tercihi, büyük ölçüde, koalisyon müzakereleri sürecini belirleyecek.

AK Parti içi ve etrafındaki bu tartışma ve ikili görüş, hepimizi ilgilendiriyor.

Geçen yazımda (4 Temmuz), erken seçimin, Türkiye’yi, 2016 başına kadar hükümetsiz bırakmak anlamına geleceğini, bunun da, Türkiye’yi, ekonomik ve güvenlik risklerine, ve bu riskler etrafında oluşacak güvensizlik ortamına ve provokasyonlara karşı kırılgan yapacağını söylemiştim.

Bundan sonraki altı ay Türkiye, hükümetsiz ve siyasi belirsizlik içinde bırakılmamalı.

Nesnel gözle, koalisyon hükümeti ve erken seçimin, Türkiye’ye getireceklerini ve Türkiye’den götüreceklerini sıraladığımız ve karşılaştırdığımız zaman, erken seçim tercihinin çok riskli olduğunu görebiliriz.  Bu temelde da, Türkiye için iyi olanın, “siyasi ve ilkesel eşitlik temelinde yapılacak ve yürütülecek AK Parti-CHP koalisyonu olduğunu” önermiştim.

Erken seçimi önerenler, hala, bu tercihin niye ve nasıl Türkiye için iyi olacağını ve sonuç yaratacağını söylemiyorlar.

Buna karşın, AK Parti-CHP büyük koalisyonunu önerenler, bu koalisyonun zor olduğunu, ama, iyi yürütülürse, Türkiye’nin yararına olacağını, maddeler halinde sıralıyorlar. 

Küresel dünyadaki olumlu algıya tekrardan dönmek, kutuplaşmaya karşı uzlaşmayı ortaya koymak, Çözüm Sürecini devam ettirmek, ekonomiyi güçlü kılmak, dış politikayı “reset”lemek, yani yeniden yapıcı ve yumuşak gücüne döndürmek; tüm bunlar, AK Parti-CHP büyük koalisyon hükümeti ile mümkün olabilir.

7 Haziran’ın mesajı, “Konuşun ve Uzlaşın” oldu. Yönetilenler, halk, seçmen, yönetenlere bu mesajı verdi. Bu mesaj doğru okunmalı.

Siyaset, iyi yönetmek; gerçekçi ve ahlaki olan ile ülke yararını birleştirme sanatıdır.

Türkiye için iyi olan mı, iktidar/güç mü?

Küresel dünya içinde, riskler ve potansiyeller dengesi, Türkiye için iyi olanın yanıtında ibreyi, AK Parti-CHP Büyük Koalisyonuna doğru çeviriyor.