Hiroshima'dan Tayfun Gönül'e

Birinde devlet sivilleri katletti. Birinde derviş mağrurluğunda sivil devlete haddini bildirdi.

6 Ağustos, 1945. 

Amerika’nın unutturmak istediği tarih. Nazım Hikmet’in şiiri olmasa Türkiye’de de hafızalardan silinmişti. ABD propagandası hizmetinde tembel tarihçilerin oluşturduğu dünya kamuoyu, nükleer bombanın II. Dünya Savaşı’nı sona erdirmek için kullanıldığına inandırtıldı. Savaş suçu sivil halk katliamı, meşrulaştırılmak istendi. Siyasal amaçlar gizlendi. Atom bombasının, Sovyetler Birliği’nin yayılmasını engellemek, solu sindirmek için kullanıldığı örtbas edildi.

Aşağıda 1945 yılından derlediğim bombalanma öncesi dünya haberleri, Amerika’yla İngiltere’nin Sovyetler karşısında çaresizliğinin ifadesi. 

Ocak: 

General Scorbie komutasında İngiliz kuvvetleri Atina sokaklarında. Yunanistan’ı faşizmden kurtarmak adına gelmişken, sola karşı savaşıyorlar... Düşman, Yunan halkının Ulusal Kurtuluş Cephesi. İç savaş! 

Şubat: 

- İngiliz komutan Sir Arthur Harris’in “terör bombardmanı” teorisi. Düşmanın morali bozulmalı. Sivil halk katledilmeli. Anglo Amerikan hava kuvvetleri Dresden’de tarihin o ana kadarki en büyük sivil katliamında. Şehir, tam tabiriyle yerle bir ediliyor. (Kurt Vonnegut’un Slaughterhouse Five romanı olmasa, bu da unutulacaktı.)
- ”Üçlü Müttefikler,” Roosevelt, Churchill, Stalin Yalta’da. Gizli görüşmeler. Avrupa parselleniyor. Almanya bölünüyor. Japonya gündemde. 

Mart: 

Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya Sovyet egemenliğinde. 

Nisan: 

Sovyet tankları Berlin’de.
Maraşel Toibhukin komutasında Kızılordu Viyana’da. 

Mayıs: 

Sovyet ordulari Prag’da. 

Haziran: 

- Almanya’nın yarısı Sovyet Rusya işgalinde.
- İngiltere’de seçim arifesi. Churchill, “İşçi Partisi kazanırsa parlamenter sistem biter. Ülke gestapo taktikleriyle yönetilir.”
- Amerikalı komutan General Simon Buckner Japonlara karşı savaşta öldürülür. Paifik cephesinde 83 gün süren çatışmalarda Amerikan zayiatı ülkeyi sarsar. ABD, bugün de üssü olan Okinawa adasını, oradaki sivil halkın dörtte birini katlederek işgal eder. 

Temmuz: 

Churchill, Sovyetlerin Avrupa’yı “Demir Perde”yle böldüğünü ilan eder.
Stalin Doğu Avrupa’da özgür seçim yapılmasını reddeder. 

Ağustos: 

6 ve 9 Ağustos tarihlerinde ABD pilotları “Little Boy” ve “Fat Man” adlarını verdikleri atom bombalarıyla Hiroşhima ve Nagasaki’de sivil halkı katleder.
Uçağın komutanı William Parsons, Little Boy bombasının patlamasını ” güneş gibi görkemli” diye tanımlar. Truman ve Churchill, bombayı atabilmelerini “Tanrı’nın merhametine” borçlu olduklarını söylerler.

Amerikan usulü tarih yazımına itirazım var.
Amaç Japon İmparatoru’nu korkutup teslim masasına oturtmak idiyse, temsilcisini New Mexico’da deneme patlamasına çağırır, gelmezse filmini yollar, bombayı, Hiroşhima ve Nagasaki’de insanlara değil, önce Japonya kıyılarında denize atarak gücünü gösterebilirlerdi.
Amerika, nükleer bombalarıyla, Sovyetler’i saf dışı bıraktı, Japonya’ya tek başına girdi. İmparatoru yanına aldı. Sol muhalefeti sindirdi. Soğuk Savaş’ı başlattı. 

31 Temmuz, 2012 

Tayfun Gönül, Türkiye’nin ilk vicdani retcisi, vefat etti.
Hastahane yatağında Defne Sandalcı’ya dikte ettiği son yazısının son cümlelerinden,
“Hangi “kutsal” dava adına olursa olsun insanların “düşman”ı öldürmek, yok etmek amaçlı örgütlenmelerine karşıyız.”