Nobel ödülü

Nobel ödülü tartışmalı, tartışmalı olduğu kadar da popüler bir konu. </br>2007 ödülleriyle Nobel gene gündemde. Hangi konuda olursa olsun, kim alırsa alsın tartışmalar hep süregelmiş.

Nobel ödülü tartışmalı, tartışmalı olduğu kadar da popüler bir konu.
2007 ödülleriyle Nobel gene gündemde. Hangi konuda olursa olsun, kim alırsa alsın tartışmalar hep süregelmiş.
Örneğin edebiyata aşina olmayanların bile, kimin edebiyat ödülünü almayı
hak edip etmediğini tartışabildiklerine, hepimiz yakın zamanda tanık olduk.
Kimin niçin Nobeli aldığı, ilk bakışta, belki en çok alan için önemli. Zaten istediği belli ki ödülü kabul ediyor. Çoğunun, ödülü belki bir gün alacakları yıllarca akıllarından çıkmamış. Kimine daha çocuk yaştan hedef gösterilmiş. Çalışmalarını sürdürürken ödülü göz önünde tutmasalar, akıllarından kovmak isteseler, başkaları hatırlatıyor.
Genellikle tanınmamış, az tanınmış kişilere verilen ödül, sahibini, bir anda dünya çapında meşhur kılıyor. Onlar artık, sade çalışmalarından ötürü değil, meşhur oldukları için de meşhurlar. Medya görüşlerini almak için peşlerinden koşuyor. Krallar, başkanlar sofralarına davet ediyor.
Ödülü kabul etmelerinden doğan sorumlulukları da tam bu noktada başlıyor.
Adını unuttuğum bir Nobel ödülü sahibi, ödülün değerinin asıl alındıktan sonra anlam kazanabileceğini söylemişti.
Ya ödülü alıp evinize kapanır, ödüle "Benim" diye bakarsınız ya da ödülü almakla kabullendiğiniz meşhurluğunuzun sorumluluğuyla dünyaya seslenirsiniz.
Ödülü alana kadarki başarıları kendilerine ait.
Ödülü aldıktan sonra neler yapıp yapmadıkları, insanlığın güzel günler görmesini teşvik için verilen ödüle ne kadar kıymet verdiklerinden de öte, evrensel değerlere ne denli sahip çıkmak istedikleriyle ilgili.
Egemen düzenin neden olduğu, hasıraltı etmek istediği sorunlarımızı ne kadar gündeme getirmek istedikleriyle ilgili.
Egemen düzenin uyurgezer demokrasilerinin yüzüne ne kadar ayna tutmak istedikleriyle ilgili.
Yüzlerce sivil toplum örgütünün çabaları, on binlerce insanın meydanlarda haykırışları günümüzün tekelleşen medyasında ses bulamazken, tek bir Nobel ödülü sahibinin tek bir cümlesi egemenleri dünyanın vicdanıyla yüzleştirme gücüne sahip.
2007 Nobel Barış Ödülü sahibi Al Gore.
Düzenin içinden gelmesine rağmen dünyaya sahip çıkması, bu ödülü hak edeceğinin somut bir ifadesi.