Tanrılara yakarı*

Efendimiz </br>Hatti'nin Fırtına Tanrısı</br>Sizler, Efendimiz olan tüm tanrılar!

Efendimiz
Hatti'nin Fırtına Tanrısı
Sizler, Efendimiz olan tüm tanrılar!
Doğru: Günah, tüm insanlara vergidir ya,
Benim Babam da günaha girdi,
Sözünü dinlemedi
Efendimizin, Hatti'nin Fırtına Tanrısı'nın.
Doğru: Baba günah işlerse oğluna da geçer:
Babamın günahı bana geçti işte.
Efendimize, Hatti'nin Fırtına Tanrısı'na
Efendimiz olan tüm tanrılara itiraf ederim:
Babam da günah işledi, ben de.
Efendimiz, Hatti'nin Fırtına Tanrısı,
Sizler, efendimiz olan tüm tanrılar,
İşte babamın suçunu ve kendi günahımı itiraf ettim ya,
Yalvarırım, değiştirin davranışınızı,
Yine iyi şeyler düşünün benim için,
Hatti ülkesinden kovun vebayı artık!
Ey efendimiz olan tanrılar,
Kan davası güdüyorsunuz,
Tuthaliyaş'ın öcünü almak için yapıyorsunuz bunu,
İyi bilin, onun kanına girenler
Cezalarını çektiler,
Hatti'nin sonu geldi nerdeyse o yüzden,
Cezasını çekmiş olmadı mı Hatti?
Kefaret sırası bana geldiyse
Ben kendimi ve ailemi hem günahtan
Hem kefaretten kurtarmak istiyorum.
Sizler, efendimiz olan tanrılar,
Öfkeniz yatışsın artık..
Efendimiz olan tanrılar, İyi şeyler düşünün benim için yine.
Tek dileğim huzurunuza çıkıp dua etmektir:
Dinleyin beni, ben hiç kötülük yapmadım ki...
Eskiden günah işleyenlerden
Kötülük yapanlardan hiçbiri yok artık,
Hepsi ölüp gitti.
Babamın suçu bana bulaştı diye,
Sırf bu yüzden kınamayın beni.
İşte, Efendimiz olan tanrılara, sizlere,
Ülkemin hayrı için,
Vebadan kurtarmak için ülkemi
Adak kurbanları sunuyorum.
Yüreğimden çıkarıp alın bunca acıyı,
Ruhumdan kovun bunca korkuyu.
Hitit şiiri, MÖ 2000, İngilizceden çeviren Talat Halman, Eski Anadolu ve Ortadoğu'dan şiirler, Akbank, İstanbul, 1996