Türkiye'de gazeteci olmak

Geçmiş 60 yılın hiçbir döneminde Türk zindanlarında bu kadar çok gazeteci olmadı. Bugün Türk zindanlarındaki gazeteci sayısı 83

Ragıp Zarakolu, Doğan Özgüden’in geçen hafta yaptığı aşağıdaki açıklamasına dikkatimi çekti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nde gazeteciliğe tam 16 yaşında, 9 Eylül 1952 günü İzmir’de başladım. Türkiye’yi demokratlaştırmak iddiasındaki Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarıydı. Ama Türkiye’nin seçkin yazar ve sanatçılarının da aralarında bulunduğu 184 kişi komünistlikten zindandaydı. Bunu muhalif gazeteci ve yazarların da giderek artan sayılarda zindanlara atılması izledi.

Türkiye’ye demokrasi getirmek iddiasıyla DP’ye karşı 27 Mayıs 1960 darbesini yapan subaylar da tutuklu Kürt aydınlarını zindanda tutup seçkin Kürt şahsiyetlerini sürgün ederken uluslararası ün sahibi yazarımız Aziz Nesin’i ve seçkin gazeteci İhsan Ada’yı zindana göndermekte gecikmedi.

Koalisyonlar döneminin, 1971 ve 1980 darbelerinin, postmodern darbelerin hedef tahtasında her daim gazeteciler, yazarlar, sanatçılar oldu, emekçilerin, Kürt halkının, ulusal azınlıkların hak ve özgürlüklerini savunanlar oldu.

‘12 Eylül sürüyor’
60 yıllık meslek yaşamımda, sürgün yıllarım da dahil, baskı, soruşturma, dava, mahkûmiyet, sürgün ve hattâ ölüm tehdidinden başka bir şey tanımadım. Bunların öyküsü iki cilt halinde yayımlanan ‘Vatansız’ Gazeteci adlı bin sayfalık anılarımda belgeleriyle mevcuttur.

Meslek yaşamımın 60. yıldönümünde kendi kavgalarımdan bahsetmek istemiyorum. Sadece Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve NATO üyesi, Avrupa Birliği’nin de aday üyesi Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün hâlâ ne denli utanç verici düzeyde olduğunu vurgulamak istiyorum.

(…) Son yüzyılın en kanlı askeri darbelerinden biri 12 Eylül 1980 darbesi. Tüm demokratikleşme iddialarına karşın Türkiye’de hâlâ bu darbenin anayasası yürürlükte, Kürt halkına ve ulusal, dinsel azınlıklara karşı baskı ve zulüm hâlâ aynı hunharlıkta sürdürülüyor.

Sayılarla konuşursak
Geçmiş 60 yılın hiçbir döneminde Türk zindanlarında bu kadar çok gazeteci olmadı. Bugün Türk zindanlarındaki gazeteci sayısı 83. Geçmiş 60 yılın hiçbir döneminde Türk zindanlarında bu kadar çok sayıda siyaset adamı ya da kadını olmadı. Bugün Türk zindanlarında sadece KCK davalarından demir parmaklıklar ardında olanların sayısı 2 bini aşıyor.

Ve 10 Eylül 2012’de, 44 gazeteci İstanbul’daki bir Türk mahkemesinde ‘terörist’ olarak yargılandı. Türk’üyle, Kürt’üyle, Ermenisiyle, Asurisiyle, Eleniyle, Yahudi’siyle ve de 50’ye yakın etnik grubuyla Türkiye halkları buna layık değildir.

Avrupa Birliği’ni özgür halkların barış ver sosyal adalet içinde yaşama projesi olarak gören Avrupa halkları buna layık değildir. Yüzyıllardır 16 devlet kurmuş olmak, Avrupa Birliği’ne Almanya’dan sonra ikinci en güçlü devlet olarak girmek, Ortadoğu coğrafyasında ‘Yeni Osmanlıcı’ bir hegemonya kurmak iddiasındaki tüm Türk siyasetçileri bu manzaradan utansın.

Böyle bir devleti hâlâ Avrupa Birliği’ne aday görüp pazarlık sürdüren, düşünce özgürlüğü ihlalleri karşısında yeterince ses çıkartmayan, Türk kökenli seçmenlerin oylarını çekebilmek için Ankara’nın her dayatmasına kafa sallayan Avrupa siyasal partileri ve liderleri utansın.”