Bozuk uygulama sorunu

Tablet yayıncılığın en temel sorunu düzgün çalışmayan uygulamalar.

Son rakamlara göre iTunes App Store’da yarım milyona yakın iOS uygulaması mevcut. Android ve diğer işletim sistemlerinin uygulamaları da düşünülürse, piyasadaki çeşit bolluğu daha iyi tahmin edilebilir.

Tablet uygulamalara geçiş gazeteler ve dergiler için henüz yeni bir adım olsa da sektörün geleceği açısından olumlu değerlendiriliyor. Çünkü dijital yayıncılık sayesinde kağıt, baskı, dağıtım, bayi komisyonu gibi maliyet artırıcı kalemlerden tasarruf edilirken, ürettilen içeriği online abonelik sistemiyle gelire dönüştürmek mümkün.

Okur açısından ise tablet yayınlar daha ucuz abonelik, daha kolay erişim, istenilen yerde ve hatta karanlıkta bile okuma gibi faydalar sağlıyor. İsteyen okurun uygulama içinden beğendiği haberi, fotoğrafı arkadaşları ile veya sosyal medya üzerinde paylaşabilmesi, yayıncı ile doğrudan ve anında iletişim kurabilmesi, görüş yazabilmesi gibi teknolojinin sağladığı ilave imkanlar da söz konusu.

Reklamverenler açısından da tablet yayınlar pek çok yeni imkan getiriyor. İlanlar fotoğraf ve metin ile sınırlı kalmak zorunda değil. Görüntülü ve sesli ilanlar hazırlamanın yanı sıra internet üzerinden satış yapabilmek gibi uygulamalar mümkün.

Bozuk uygulama problemi
Yayıncıya, reklamverene ve okura bu kadar fayda sağlamasına rağmen henüz tablet yayıncılıktan gerektiği gibi yararlanılamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de gazete veya dergiyi iPad ya da diğer tablet cihazlar üzerinde okumayı sağlayan uygulamaların pek çoğunun düzgün çalışmaması.

Amerika’da yayınlanan haftalık reklamcılık dergisi Advertising Age’de makalesi yayınlanan McPheters & Co. şirketinin İcra Kurulu Başkanı Rebecca McPheters, iPad dergilerini takip eden iMonitor hizmeti için yaptıkları çalışmada, inceledikleri 5.000 adet gazete ve dergi iPad uygulamasının yüzde 45’inin düzgün çalışmadığını tespit ettiklerini yazıyor. Nisan 2010 tarihli bu çalışmada, iPad uygulamalarının en büyük sorununun abone onay mekanizmasının düzgün işlememesi olduğu ortaya çıkmış.

Bunun dışında sayfanın, videonun yüklenmemesi, sesin kısılamaması veya kapatılmaması, uygulamanın kendi kendine çökmesi, çok uzun indirme süresi, kırık bağlantı gibi hatalar en sık görülen sorunlar arasında yer alıyor.

Sorun ne olursa olsun herhangi bir uygulama piyasaya verilmeden önce daha sıkı bir test sürecinden geçirilmesi gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki geçmişteki düzeltme servisleri gibi yayıncıların şimdi de dijital uygulamaları test edecek birimler kurmaları lazım.