Milenyum Kuşağı'nın online davranış özellikleri

Milenyum Kuşağı'nın yüzde 60'ı kişisel bilgilerini markalarla paylaşmaktan çekinmiyor.
Milenyum Kuşağı'nın online davranış özellikleri

Keskin tarih sınırları yok Milenyum Kuşağı’nın. Farklı kaynaklarda, “Y Kuşağı”, “Biz Kuşağı”, “Global Kuşak”, “Net Kuşağı” gibi isimler de verilen bu yaş grubu tüketiciler için doğum tarihi aralığı, genelde 1980’lerin başı ile 2000’lerin başı olarak kabul görüyor.

Yönetim danışmanlığı firması PwC tarafından Güney Kaliforniya Üniversitesi ve London Business School iş birliğinde gerçekleştirilen global nesil araştırması, daha net bir aralık belirliyor ve 1980-1995 tarihlerini veriyor.

Milenyum Kuşağı, tüketici grubu olarak günümüzde 34-19 yaş gurubu insanlar olarak hem ekonominin en önemli gücü hem de markaların temel hedef kitlesi konumundalar. Teknolojiye, önceki X Kuşağı üyelerinden daha yakın olan Milenyum Kuşağı tüketicileri, online tercih ve davranışlarında da farklılıklar gösteriyorlar.

Araştırma şirketi Mintel tarafından gerçekleştirilen güncel bir araştırma, internette kişisel bilgilerin güvenliği konularının en gündemde olduğu şu sıralarda, Milenyum Kuşağı üyelerinin yüzde 60’ının bu bilgilerini, “Baby Boomer” Kuşağı olarak adlandırılan ebeveynlerinden çok daha fazla paylaşmaya razı olabileceklerini gösteriyor.

O kadar ki, eğer karşılığında kayda değer bir indirim vb. alacaklarsa, en özel sayılabilecek kişisel bilgilerini bile paylaşmaya hazır olan Milenyum Kuşağı tüketicilerin oranı yüzde 30 seviyesinde. Bu tür bir teşvikle akılları çelinen Baby Boomer nesli üyeleri ise sadece yüzde 13.

Milenyum ve “Baby Boomer” nesilleri arasındaki davranış değişiklikleri, teknoloji içerikli konularda daha da derinleşiyor. Örneğin Milenyum Kuşağı üyelerinin yüzde 30’u cep telefonu numaralarını, yüzde 27’si sosyal medya profil bilgilerni vermekten çekinmezken, aynı bilgileri paylaşmaya razı olan “Baby Boomer” tüketicilerin oranı yüzde 14 ve yüzde 10.

Eski usul bilgiler söz konusu olduğunda ise trend değişiyor. Posta adresini paylaşmakta sakınca görmeyen Babby Boomer’lar yüzde 40; Milenyum’cular ise yüzde 38.

Her iki nesil açısından da en gizli kişisel bilgi, mali kredi geçmişi olarak kabul ediliyor. Bu bilgiyi paylaşmaya razı olan Baby Boomer tüketicilerin oranı yüzde 8; Mielnyum Kuşağı tüketicilerinki ise yüzde 17.

Araştırmayı yapan Mintel şirketinin yöneticilerinden Fiona O’Donnell, basın açıklamasında şu yorumda bulunuyor:

“Araştırma gösteriyor ki Bilgi Çağı’nda büyüyen kuşak bu tür bilgileri paylaşmaya, bu konuda çekimser duran ebeveynlerinden daha yakınlar. Milenyum Kuşağı üyeleri, şahsi bilgilerini markalarla paylaşmaya yatkınlar ancak bunu; bilgilerini paylaşmakla elde edeceklerinin, girdikleri riskten daha değerli olacağına inandıklarında yapıyorlar. Milenyum Kuşağı üyelerinin genel nüfus içindeki payı düşünülürse, markalar açısından önemi daha rahat anlaşılabilir.”

Milenyum’cuların satın alma güçleri şimdilik ebeveynlerine oranla daha az olsa da yüzde 42’sinin kendilerini iyi hissettiren bir şeyi satın alacaklarını söylemeleri önemli bir işaret.

Günümüz online dünyasına bakıldığında da Milenyum Kuşağı’nın farklılığı hemen göze çarpıyor. Örneğin, Milenyum Kuşağı üyesinin aynı anda bir adetten fazla ekran kullanma (TV seyrederken cep telefonundan bir sosyal ağa girmek gibi) olasılığı ortalama yetişkinden yüzde 64 fazla.

Ayrıca cep telefonu ile TV arasında seçimi sorulduğunda, her 10 Milenyum’cudan üçü cep telefonu yerine TV’den vazgeçmeye razı. Bu oran Baby Boomer’larda sadece yüzde 7.