Sosyal medya ve global sesler

Avrupa İletişim Kongresi, 24-27 Ekim 2012'de İstanbul'da yapılacak.

Avrupa İletişim Araştırmaları Derneği (European Communication Research Association-ECREA) ile Türkiye ortağı İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) tarafından düzenlenen Avrupa İletişim Kongresi (European Communication Conference-ECC), “Sosyal Medya ve Global Sesler” temasıyla 24-27 Ekim 2012’de İstanbul’da yapılacak.

Kongre hakkında bilgi vermek için İstanbul’da bir araya gelen, ECREA Başkanı François Heinderyckx, Başkan Yardımcısı Nico Carpentier, Kongrenin Genel Koordinatörü Salvatore Scifo ve Kongre Başkanı ve iLAD Genel Sekreteri Nurçay Türkoğlu iletişim akademisyenleri olarak bu toplantıyı İstanbul’da düzenlemelerinin sebeplerini ve sosyal medya ile akademi dünyasının ilişkisini anlattılar. Salvatore Scifo, Nurçay Türkoğlu, François Heinderyckx ve Nico Carpentier


Kongre Başkanı Nurçay Türkoğlu yaptığı açıklamada “Avrupa İletişim Kongresi ECC, iletişim konusundaki geniş çaplı uluslararası kongreler dizisi olarak iki yılda bir Avrupa’nın çeşitli kentlerinde toplanıyor. Bu konularda değerli eserler vermiş ve dünyaca tanınmış iletişim profesörleri kongrenin konuşmacıları arasında yer alıyorlar” dedi.

Kongreye İstanbul’un ev sahipliği yapma öyküsünü anlatan Türkoğlu şunları söyledi:

“İlk kongre 2005 tarihinde Amsterdam’da, ikincisi ise 2008’de Barcelona’da, üçüncüsü ise 2010’da Hamburg’da yapıldı. İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği)’nin ev sahipliği talebinin kabul edilmesiyle İstanbul’da yapılmasına karar verildi. Böylece şimdiye kadar hep bir üniversite bünyesinde yapılan bu kongreyi ilk kez bir sivil toplum kuruluşu olarak düzenliyoruz.


Dördüncü Avrupa İletişim Kongresi 24-27 Ekim 2012 tarihinde, ECREA-İLAD işbirliği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere ve Santral kampuslarında yapılacak. Konferansın konusu olan ‘Sosyal Medya ve Global Sesler’ tartışmalarının, içinde bulunduğumuz tarihsel dönemde, global kültür akışkanlığına yerel seslerin etkin katılımını etraflıca tartışma olanağı sağlayacağına inanıyoruz.”

ECREA’nın 3000 akademisyen üyesi bulunduğunu ve bunlardan 88’inin Türk olduğunu paylaşan Türkoğlu, “Çoğunluğu Avrupa’dan olmak üzere dünyanın her yerinden gelecek yaklaşık bin iletişim akademisyenini kentimizde ağırlamak, çağımızın en önemli evrensel konularının ilk sıralarında yer alan “iletişim sorunlarının” etraflıca tartışılmasını, bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor” dedi.

“Biz bu yılın ana temasını ‘Sosyal Medya ve Global Sesler’ olarak belirledik. İki yıl önce İstanbul olarak bu konuyla aday olduğumuzda henüz sosyal medya iletişim akademisyenlerinin gündeminde bu denli değildi. Ancak bugün biz bile kendi aramızda iletişimimizi sağlamak, dünyanın farklı yerlerindeki meslektaşlarımızla bir araya gelmek için sosyal medyayı kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Akademik çevre sosyal medyada yavaş kaldı
“Akademik çevre olarak sosyal medya konusunda yavaş davrandık. Şimdi sosyal medyanın gücünü konuşacağız” diyen ECREA Başkan Yardımcısı Nico Carpentier, kendisinin PR 2.0 konusunda bir çalışması olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İster adını PR 2.0 koyun, ister viral marketing deyin, ister başka bir isim verin aslında iletişimin hakimi haline gelen küresel sesleri akademisyenler olarak biz de hem kullanıyor hem de öğrencilerimizi özel sektöre hazırlarken de kendilerini geliştirecek şekilde değerlendiriyoruz.”

“Reklam ve halkla ilişkiler arasındaki çizgiler eriyor, bütünleşik iletişim dönemi bu…” diyen ECREA Başkanı Heinderyckx ise şu açıklamada bulundu:

“Artık reklam ve halkla ilişkiler arasındaki çizgiler gittikçe eriyor. Bunun yerini kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi kavramları alıyor. Çünkü entegre iletişim adını verdiğimiz bu yaklaşımla bir konuyu 360 derece iletmek önem kazanıyor” dedi.

Ünlü iletişim akademisyenleri İstanbul’da
UCLA öğretim üyesi ve globalleşmenin kültürel boyutuyla ilgili çalışmalarıyla tanınan Douglas Kellner, Londra (SOAS) Üniversitesi öğretim üyesi ve IAMCR (Uluslararası İletişim Araştırmaları Derneği) başkanı Annabelle Sreberny, yurttaş medyası ve alternatif medya kavramlarının oluşmasında ve yaygınlaşmasında önemli katkısı bulunan Kolombiyalı Clemencia Rodriguez kongrenin etkili konuşmacıları olarak İstanbul’a gelecekler.

İngiltere’de Westminster Üniversitesinde Hint Medya merkezi yöneticisi Daya Thussu da global ve uluslararası medya konularındaki birikimini konferansta aktaracak.

Kongrenin 17 ana başlık altında yer alacağını belirten Carpentier, Daya Thussu’nun medya akışı konusundaki paylaşımının çok önemli olduğunu da vurguladı.

Kültürleri aktarmanın en çarpıcı yöntemlerinin birinin diziler ve film endüstrisi olduğunun altını çizen Kongre Genel Koordinatörü Salvatore Scifo de, “Ben, Türkiye’de yaşayan bir akademisyen ve araştırmacı olarak Türk dizilerinin ihracatının kültür paylaşımı açısından da çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

Konferans hakkında geniş bilgi www.ecrea2012istanbul.eu adresinde bulunabilir.