Keramet fos çıksa da...

İnsanın saçmalıklara inanabilme kapasitesinin sınırı yok. Artık bunu </br>çok iyi biliyoruz.</br>19. yüzyılda insanın akıl ve mantık sahibi bir yaratık olduğuna...

İnsanın saçmalıklara inanabilme kapasitesinin sınırı yok. Artık bunu
çok iyi biliyoruz.
19. yüzyılda insanın akıl ve mantık sahibi bir yaratık olduğuna inanılıyor, eninde sonunda doğruyu bulacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bilim doğru yolu gösterecekti.
20. yüzyılın akıllara durgunluk veren savaş ve kötülükleri bu iyimser güveni sarstı. İnsanın, bilime rağmen, pekâlâ akıldışı davranabileceği açık bir şekilde ortaya çıktı.
21. yüzyılda ise akıldışına övgüler çekilirken, bilime güvenenler alaya alınıyor.
Dünkü gazetelerde gözünüze ilişmiş olabilir. Rusya'nın güneybatısında bir yerlerde 'Gerçek Ortodoks Tarikatı' adlı bir grubun üyeleri mağaraya çekilip yakında kopacağına inandıkları kıyameti beklemeye başlamışlar. Aralarında dört çocuk da varmış.
20. yüzyılda olsa 'Bu çağda böyle bir şey nasıl olur!' derdik. Artık öyle bir şey bile demiyoruz. İnsanların akıl ve mantıkdışı pek çok şeye inanmalarının ve bu uğurda ölmelerinin olağan sayıldığı zamanlarda yaşadığımızı biliyoruz.
İlle bir şeylere inanmak ve bağlanmak isteyen insanları ne akıl değiştirebiliyor, ne de kanıt.
Rusya'dakine benzer bir olay 1950'li yıllarda Amerika'da yaşanmış, ünlü sosyal psikolog Leon Festinger'in 'Kehanet Fos Çıkınca' adlı
kitabına konu olmuştu.
Orada da bir tarikat var. Şeyh, 20 Aralık gece yarısı kıyametin kopacağını, ama ondan biraz önce bir uzay gemisinin gelip kendisine inananları kurtaracağını söylüyor.
20 Aralık yaklaşırken tarikat üyeleri mallarını mülklerini satıyor, işlerini bırakıyor ve aynı yerde toplanıyorlar. Şeyhlerinin yüzü suyu hürmetine uzay gemisi tarafından kurtarılacaklarına eminler.
20 Aralık gecesi saat 24.00 oluyor, ama gelen giden yok. Birisi yandaki odadaki saatin henüz 11.55 olduğunu söylüyor. Rahat nefes alıyor,
yeniden beklemeye koyuluyorlar.
Tabii, ne gelen oluyor ne de giden!
Nihayet, dört saat sonra, şu sonuca varıyorlar: Tanrı, yine şeyhlerinin üstün özellikleri nedeniyle, onları affetmiş, bu sayede dünya kıyametten kurtulmuştur!
Kehanetin fos çıkması şeyhlerine olan inançlarını sarsmak bir yana, daha da pekişmiştir.
Günü geldiğinde kıyamet kopmayınca Rusya'daki tarikat üyelerinin de aynı şeyi yapacaklarına şüphem yok. Kanıtlar ne kadar güçlü olursa olsun, kesin inanç sahiplerini şeyhlerinden koparmak fevkalade zor.
Dinsel olmayan cemaat ve tarikatlarda da buna benzer şeyler yaşanıyor. Siyasette, iş dünyasında, gazetecilikte, sinemada, sporda... Kerameti kendinden menkul şeyhlerin kehanetleri fos çıksa da müritler gerçeği görmektense körü körüne inanmayı tercih ediyorlar.
İnsanlığa ve çevrenize bir de bu gözlerle bakacak olursanız dudaklarınıza kederli bir gülümsemenin yerleşeceğine eminim.