ABD-Peşmerge-PKK üçgeninde Türkiye (1)

Yıllardır oynanan oyun artık açıkça ortaya çıktı: </br>ABD, Türkmen illerini de içine alacak şekilde, Irak'ta 34. paralelin üstünde bağımsız bir Kürt devleti kurdurmak istiyor.

Yıllardır oynanan oyun artık açıkça ortaya çıktı:
ABD, Türkmen illerini de içine alacak şekilde, Irak'ta 34. paralelin üstünde bağımsız bir Kürt devleti kurdurmak istiyor. Kurulacak bu devletin nihaî sınırları içinde Türkiye, İran ve Suriye'den de koparılacak toprakların olması düşünülüyor.
ABD'nin bundan beklediği menfaatler şu şekilde sıralanabilir:
1. Petrol kuyularının başına ucuz jandarma dikmek: ABD'nin Ortadoğu'daki politikası, petrole ve İsrail'e bağlı bulunmaktadır. Esasen Irak'ın işgalinin altında yatan sebep de ABD'nin petrol konusundaki menfaatleridir. ABD, Irak'ı işgal ettikten sonra Irak halkının müşterek malı olan petrole el koymuştur. ABD, çekildikten sonra özellikle Kerkük petrolünü yeni kurulacak Kürdistan'a bırakarak, peşmergelere verilecek küçük bir payla bu durumu devam ettirmeyi planlamaktadır.
2. İsrail'e müttefik sağlamak: ABD'nin Ortadoğu politikasını şekillendiren ikinci unsur, daima İsrail'in menfaatleri olmuştur. ABD, İsrail'i Ortadoğu'daki uzantısı olarak görmekte, İsrail'in ABD'deki gücü Amerikan yönetimini her zaman görünenin çok üstünde etkilemektedir. Bu itibarla, Arap ülkeleri ve İran arasında sıkışıp kalan İsrail'e yeni bir müttefik sağlanması, ABD-İsrail mihveri için çok önemli olmaktadır. Bu ittifaka Türkiye'nin katılması hâlinde -ki, bu pek mümkün görünmemektedir- bu ittifakın Ermenistan'ı da içine alarak ABD-İsrail-Kürdistan-Ermenistan hattının kurulması, uzak bir ihtimal değildir.
3. İran faktörü: Humeynî devriminden sonra İran'ı hasmı olarak gören ABD, özellikle İran'ın nükleer silah çalışmalarından ve Ahmedinecad'ın İsrail'i tehdidinden sonra bütün toplarını İran üzerine çevirmiştir. Bir zamanlar İran'a karşı Saddam'ı kullanan ABD'nin, bu defa peşmergeleri ve PKK'nın bir kolu olan PEJAK terör örgütünü kullandığı görülmektedir. Kürdistan'ın kurulmasından sonra, ABD'nin İran'a karşı kullanacağı yeni bir güç ortaya çıkacaktır.
4. Türkiye'den intikam almak: ABD, hâlâ 1 Mart Tezkeresi'nin intikamını alma peşindedir. Zira, kurulacak yeni devletin, Türkiye'nin birliği bakımından ne derece menfî tesir icra edeceğinin farkındadır.
* * *
Peşmergelerin, özellikle Barzani ve Talabani aşiretlerinin, yıllardır bir bağımsız Kürdistan hayali içinde nasıl yanıp tutuştukları bilinmektedir. Önce 1991'deki Körfez Savaşı onlar için fırsat olmuş ve Çekiç Güç'ün himayesinde ilk merhaleyi gerçekleştirmişlerdir. Bu arada, Türkiye'nin gafleti de ekmeklerine yağ sürmüştür. ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali ise en çok peşmergelerin işine yaramış; Türkiye'nin Tezkere hatası sayesinde de ABD'ye stratejik müttefik(!) olmuşlardır. ABD'nin kucağına oturan üç buçuk peşmerge, kısa zamanda Irak'ın 'ikinci efendisi' konumuna gelmiştir.
Talabani-Barzani ikilisinin hesapları da açıktır. Önce, Kerkük merkezli Kürdistan federe devletini uydurma bir halk oylamasıyla kuracaklar; daha sonra ABD'nin himayesinde bağımsız Kürdistan'ı ilân edeceklerdir. Son safhada ise, başta Türkiye'nin Güneydoğusu olmak üzere İran ve Suriye'den de toprak alarak 'Büyük Kürdistan' hayallerini gerçekleştireceklerdir.
Peşmergeler, bu planları istikametinde PKK'yı Türkiye'nin üzerine salarak, Kerkük'ün ilhakını ve Kürdistan'ı tanıma karşılığında Türkiye'yi geçici barışa yöneltmeyi istemektedir.
* * *
PKK terör örgütü ile uzantısı ve legal temsilcisi durumunda olan DTP'nin planı da açıkça ortadadır. Nitekim, bu planın ilk safhası, Diyarbakır'da düzenlenen son kongrede açıklanmış ve 'özerklik' talebi, 17 Aralık 2004'teki AB zirvesinden önce verilen ilânlardan sonra ikinci defa ortaya çıkmıştır. İkinci safhada, 'Türkiye ve Kürdistan Federasyonu', son safhada da Türkiye'den ayrılarak Irak'ta kurulacak olan Kürdistan ile birleşme planları yapılmaktadır.
Bu planlar dahilinde menfaatleri birleşen ABD, peşmergeler ve DTP, terör örgütü PKK'yı Türkiye'yi uzlaşmaya razı etmek için kullanmaktadırlar.
Yarın bu konuya devam edeceğiz.