Abdera Cumhuriyeti kralını seçiyor

Sevgili okuyucular, bugün belki de yılın en güzel gününü yaşıyoruz. Bir gün önce yazdığım yazıyı okurken, dışarıda yağan yağmura bakıp da 'En güzel gün bu muymuş?' diye burun kıvırmazsınız inşaallah...

Sevgili okuyucular, bugün belki de yılın en güzel gününü yaşıyoruz. Bir gün önce yazdığım yazıyı okurken, dışarıda yağan yağmura bakıp da 'En güzel gün bu muymuş?' diye burun kıvırmazsınız inşaallah...
Bu Pazar sohbetinde, son günlerde iyice gerilmiş sinirlerinizi teskin edecek ve sizi bir nebze olsun güldürecek bir yazı yazayım dedim. Tabiî aklıma evvelâ, özlediğinizi sandığım bizim budala Abderalılar geldi.

Hiç Cumhuriyette kral olur mu?
Efendim, dün yakın dostum tonton tarihçimiz İlberyus Ortaylius telefon etti. Önce, bermutad 'Mîrim, ne olacak bu memleketin hâli?' diye sorduktan sonra bana, 'Yahu Demokritos bozuntusu, şu bizim Deniz Bey (Baykal) var ya. Çok iyi antik çağ tarihi biliyor. Adam, Homeros'u yutmuş âdeta. Abdera Cumhuriyeti'ndeki Okoslar'ın Başkanı Denyos da aynen Deniz Bey'in yaptıklarını yapmış' dedi.
'Haydi canım sen de' diye cevap verdim; 'Ben onun konuşmaktan okumaya vakit bulabildiğini hiç zannetmiyorum.'
İlberyus Hoca, anlatmaya başlamadan önce, 'Üstâdım, hiç Cumhuriyette Kral seçilir mi?' diyerek itiraz edecek oldum. 'Niçin olmasın' dedi. 'Sanki bizimki gibi Cumhuriyetlerde seçilmiş krallar yok mudur; sen hiç Duverger'yi okumadın mı?' deyip lafı ağzıma tıkadı.

Denyos'un entrikosları
Efendim, bendeniz İlberyus'un yalancısıyım.
O da, artık hakkında bir hayli fikir sahibi olduğumuz Homeros'un yalancısı...
Üstâdın naklettiğine göre, M.Ö. 507 yılının ilkbaharında Abdera'da Krallık seçimleri yapılacakmış. Abdera Laicus Cumhuriyeti'nde, şeklen de olsa demoskratos varmış. Gelgelelim Okoslar'ın başı Denyos ile artık krallık süresinin sonuna gelen 10. Sezeryus, demoskratostan hiç hoşlanmazlarmış. Zira, Abdera tarihinde Okoslar 'ın sandıktan çıkarak senato seçimlerini kazandığı hiç görülmemişmiş. Kral 10. Sezeryus'un seçiminde, eski kral nâibi Ecevitus, Ampuloslar'ın pîri Hocayus'u ketenpereye getirip Sezeryus'u demoskratosçu diye yutturasıymış. Bunun üzerine krallığa seçilen Sezeryus da Ecevitus'un çırağı Denyos'u el altından desteklemekten geri durmamış.
Artık krallıktan gideceğini anlayan 10. Sezeryus, bir yandan Ampulos'ların kanunlarını ve kararnamelerini jet hızıyla veto ederken, bir yandan da generalyusları Krallık Sarayı'na yemeğe davet edip 'Abdera elden gidiyor!' diye kulis yapasıymış.
Denyos da hiç boş durmaz, her gün ayrı bir beyanatos vererek Ampuloslar'ın başı ve Kral Nâibi Tayyibus'un krallığa seçilmesine engel olmaya çalışırmış... Bu arada, generalyusları, hukuktayosları, jimnazyumdaki kara cübbosları tahrik ederek 'Biri şu Tayyibus'a bir şey söylesin' deyip darbeyusa açıkça davetiye çıkarırmış.

Bel fıtıklı krala reddiye
Denyos, artık o kadar çileden çıkmış ki, söyledikleri karşısında ünlü Abdera'lı filozof Demokritos, gene gülmekten çatlama tehlikesi atlatmış. Bereket versin ki, hemşehrisi Hipokrates zamanında yetişerek hayatını kurtarmış.
Denyos'a göre Ampuloslar'dan, özellikle başkanları Tayyibus'tan kral olmazmış. Çünkü, bir defasında Tayyibus, Kakayuslar'ın başı Katilos Apoyus'a yanlışlıkla 'Sayın' diyesiymiş. Denyos'a göre Tayyibus bununla da kalmamış, otuz sene evvel Afganos'lu Hikmetyaros'un önünde bağdaş kurarak oturmuşmuş. Üstelik nâipliği sırasında Okos'lu bir Abderalı'ya kızıp
'Al ananı da git, ulanos!' diye bağırmış.
Amma ve lâkin Denyos'un en ciddî itirazı, Tayyibus'un bel fıtığına imiş. İlberyus'un anlattıklarını hayretle dinlerken 'Artık bu kadarı da fazla üstâd!' diye tepki gösterince, 'Önce ben de inanamadım ama Homeros böyle yazıyor. İstersen aç oku' dedi. Ancak, Homeros 'a göre Denyos büsbütün insafsız da değilmiş. Kasık veya göbek fıtığı olanların kral olabileceği kanaatindeymiş. Çünkü, bu tip fıtıklılar Denyos'un beline atacağı tekmelerden etkilenmezler diyesiymiş.

Turbanyuslu olmak ya da olmamak, işte bütün mesele
Efendim, aslında bütün mesele gene Turbanyus'la ilgiliymiş. Zira, Abdera'daki Okos'lar ve cümle Jakobenyus'lar, Ampuloslar'ın eşlerinin turbanyus takmasının Abdera'yı batıracağına inanırlarmış. Nerede bir turbanyuslu kadın görseler kırmızı görmüş boğayuslara dönerlermiş.
Jakobenyuslar'ın bu takıntılarını bilen bîçare Ampuloslar, sonunda kendi aralarında eşlerinin başı turbanyuslu olmayan '4 Abdera Büyüğü' bulmuşlar. Bu konuda Kral.
8. Özalus'un '18 ve 8 Abderalı Büyüğü' formülünden ilham alarak, bu '4 Abdera Büyüğü'nü kendi partiyoslarının ve Denyos'un önüne atmışlar. Ampuloslar'ın başı Tayyibus , 'İşte size çelik çomak, buyrun oynayın' diyesiymiş.
Ünlü tarihçi İlberyus, futbol oyununu; zannedildiği gibi İngilizlerin değil, '4 Abdera Büyüğü'nün kellesiyle oynayarak ilk defa Abderalılar'ın bulduğunu söylüyor.

Hikâyemizin sonu
Bu defa da İlberyus'u gülme krizi tuttuğu için hikâyemizin sonunu Demokritos'un notlarından çıkarmak zorunda kaldım.
Efendim, 4 Abdera Büyüğü'nden Vecdiyos Gönülos, Kral 11. Gönülos ismiyle Abdera Kralı seçilmiş ve Kral 8. Özalus ile birlikte Abdera'nın en sevilen krallarından biri olmuş.
Kral Nâibi Tayyibus, yeni seçimleri de kazanıp 5 sene daha belini tutaraktan kral nâipliği yapmış.
Okoslar'ın başkanı Denyos, seçimlerden yenik çıkmış.
Bir gün gençliğini ve formunu ispat etmek için Senato'daki kürsüyosu kaldırmak isterken fıtık olmuş. Homeros'a göre fıtık olmasının asıl sebebi, gene muhalefette kalmasıymış.
Eski kral Sezeryus, Zeki Sezeryus'un yerine Rahşanos'un partiyosuna başkan olunca, seçimlerde yüzde-1 oranında oy almış.
***
İşte böyle sevgili okuyucular, az gittik uz gittik, tam 2.500 yıl dere tepe düz gittik, bir de ardımıza dönüp baktık ki, bir arpa boyu yol gitmişiz.