Abdera'da Ampulosların zaferi

Sevgili okuyucular, bu Pazar size Abdera'da Ampuloslar'ın seçim zaferini anlatmak istiyorum. Geçen hafta tonton İlberyus Hoca aradı. Trova'da, palavracı...

Sevgili okuyucular, bu Pazar size Abdera'da Ampuloslar'ın seçim zaferini anlatmak istiyorum. Geçen hafta tonton İlberyus Hoca aradı. Trova'da, palavracı Homeros'un destanlarındaki hataları ispatlamak için eşinirken, artık taşlaşmış eski bir sandık bulmuş. Hazine bulduğunu sanıp sandığı açınca, içindeki yazı tabletlerinden bunun dünyada kullanılmış
en eski seçim sandığı olduğunu anlamış.
Ünlü tarihçimiz İlberyus Ortaylius'a göre, Abdera'da M.Ö. 507 yılının Temmuz ayında yapılan seçimlerde, Ampuloslar'ın lideri Kral nâibi Tayyibus, Okos'ların lideri Denyos'u müthiş bir mağlubiyete uğratıp yamyassı edesiymiş.
Kadîm dostum İlberyus, 'Mîrim, sen söylerdin de inanmazdım. Bu Abderalılar gerçekten Türk'müş' dedi. Soran bakışlarım karşısında, 'Baksana yahu! Seçim sandığından şu türkünün notaları çıktı: Fincanı taştan oyarlar canım, oyarlaaar!...' Hemen atılıp sözünü kestim: 'Aman Hocam, sakın gerisini söyleme, ayıp olacak'...
İlberyus, sandıkta hazine bulmuşçasına mutluydu. Tabletleri okumaya devam etti. Anlattığına göre, o dönemde Abdera'da iki sınıf halk varmış: Göbekuslar ile Popoyuslar... Abderalılar'ın çoğunluğu Göbekuslar'dan meydana geliyormuş. Bunlar göbeklerini kaşırlar ve genellikle Ampuloslar'a oy verirlermiş. Popoyuslar ise Abdera'nın entelusları imişler. Laicus'a taparlar, Kral 10. Sezeryus'a bayılırlar, Turbanyus'tan nefret ederler, çağdaş yaşamusu severler, generalyusları kışkırtırlar ve Göbekuslar'a tepeden bakarlarmış. Bu popoyuslar, özellikle seçimlerden sonra popolarını kaşıyıp dururlarmış...
***
İlberyus, ilk seçim sandığından çıkan tabletleri okurken gülmekten kırılıyordu. Abdera'lı gülen filozof Demokritos'un neden gülmekten katılarak öldüğünü artık anlıyordum: 'Yahu, meğer parmak boyama rezaletini de ilk olarak Abderalılar bulmuşlar. Halbuki ben de bizimkilerin parmağımızı boyarken Amerikalı kovboyların sığırları damgalamasından esinlendiklerini zannediyordum' dedi.
İlberyus'un naklettiğine göre, Okoslar'ın lideri Denyos, eğer seçimi kaybederse Rodos'a kadar yüzeceğini söylemiş. Kasımpaşoslu Tayyibus ise 'Yemezler canım, şimdiden başla, anca yüzersin' cevabını vermiş. Ağaros da, bir yandan kendini paralarcasına kısık sesiyle seçim nutku atarak 'Kırat geliyor!' diye bas bas bağırıyor, bir yandan da başarılı olmazsa Hakkarios'a kadar yürüme vaadinde bulunuyormuş. Ya, Cemos Eliuzunos'a ne demeli?!... Her gün gazetoslara 'Barajı geçtik' diye ilan veren Eliuzunos, ünlü gazetosçu Takius Doğanos'tan 'Bana Ancora'dan ev bakar mısınız?' diye ricada bulunasıymış...
Seçimde hoca takımı da baltayı taşa vurmuş. Sadetlû Hocayus, eski öğrencisi olan Ampulosları cehennem tanrısı Hades'e havale edip yüzde 2'lik oy alırken; Yaşarus Nuriyus Hoca da internetusta yüzde 80 oy aldığını, yüzde 12-14 ile Senato'ya gireceğini söyleyip, ancak yüzde 0,5 oy alabilmiş. Diğer taraftan 'Herkese iş, aş, bizim tonton Haydar Baş'a gelince, bu sefer yüzde 0,5 ile yetinmişmiş.
M.Ö. 507 Seçimlerinde Abdera'da Lupuslar'ın lideri Devletus da başarılı olmuş. Laubali tarihçi Homeros'un naklettiğine göre, Devletus'un başarısını gören Denyos da Okoslar'a kalan parasıyla birer ip hediye edesiymiş...
***
Lâtife bir yana, bizim budala Abderalılar, göbeklerini kaşıyaraktan bütün jakobenyuslara demoskratos dersi vermişlermiş...