Barzani neden kaşınıyor?

Hani şımarık çocuklar vardır; dayılarının paçası arasına sığınıp karşısındakilere nanik yaparlar ya... Kuzey Irak'taki 'Cahş'ın(x) çemkirmesini öğrenince aklıma bu tablo geldi.

Hani şımarık çocuklar vardır; dayılarının paçası arasına sığınıp karşısındakilere nanik yaparlar ya... Kuzey Irak'taki 'Cahş'ın(x) çemkirmesini öğrenince aklıma bu tablo geldi.
Şu sıralarda, Güneydoğu'daki dindar Kürt kardeşlerimiz arasında, kendisini ve babasını 'Nakşibendî Şeyhi' olarak yutturup taraftar toplamaya çalışan Mesut Barzani, işgalci Amerikan ordusunun kucağına oturarak kendi din kardeşlerini alçakça katleden bir işbirlikçiden başka bir şey değildir. Yahudi asıllı olduğu ileri sürülen Barzanileri, kâh Sovyet Komünizmi'nin kucağında, kâh ABD emperyalizminin dizlerinde otururken görürsünüz. Molla Mustafa Barzani, hem KGB, hem CIA için çalışmış ve nihayet Kürt halkına ihanetle suçladığı Amerika'da ölmüştür.
Ne yazık ki, bu cahşlar, Türkiye'yi ve Türk ordusunu da istismar etmişler ve dünün postal yalayıcıları bugünün meydan okuyucuları hâline getirilmişlerdir. Bu süreçte, Özal dönemi de dahil olmak üzere, Türkiye'deki yönetimlerin ve TSK'nın yanlış değerlendirmelerinin rolü vardır.
Artık şunu herkesin anlaması gerekir ki, Türkiye'nin Irak politikası başlangıcından beri yanlıştır.
***
Barzani'nin, durup dururken bu şekilde beyanat vermesinin sebeplerini iyi tahlil etmemiz gerekir.
Bu konuda şu ihtimaller düşünülebilir:
1. Bu meydan okuyuşun peşmergelerin askerî gücüyle ilgisi yoktur. Çünkü, TSK'nın, Barzani'nin peşmergelerini dümdüz etmesi için birkaç saatlik bir çatışmanın yeterli olduğunu, Barzani de, Talabani de çok iyi bilirler. Öyleyse, bu beyanların Güneydoğu'da üslenmiş ırkçı-bölücü Kürtçülere ve etkilemeye çalıştıkları Kürt kardeşlerimize mesaj niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Yani, Barzani aklı sıra Türkiye üzerinde bir psikolojik harekât yürütmeye çalışmaktadır.
2. Ancak asıl sebebin, peşmergelerin Kerkük politikasının iflas etmeye
başladığını farketmeleriyle duydukları huzursuzluktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Nitekim, Batı ülkelerinin konsolosluklarını Kerkük'ten Erbil'e çekmeleri, 2007 Kasımı'nda referandumun yapılması ihtimalinin zayıflamaya başlaması ve İran gerginliği sonucunda ABD'nin peşmerge kozunun önemini kaybetmesi, Barzani'nin Kerkük planını uygulamasının güçlüğünü ortaya koymaktadır. Bu durumda Barzani, meydan okumalarıyla Türkiye'yi tahrik ederek ABD ile karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır.
Barzani'nin meydan okumasıyla PKK'nın yeniden terör eylemlerini arttırmasının tesadüf olmadığını da hesaplamak gerekir. Bu olayın, Güneydoğu'da Barzani ile PKK'nın nüfuz çatışması olmasının ötesinde bir işbirliğine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.
***
Türkiye'nin bu konuda son derece dikkatli hareket etmesi lâzımdır. Barzani'nin oyununa gelmemek için sessiz kalınması, Barzani'nin Güneydoğu'da tesirinin artması sonucunu doğurur. Diğer taraftan, Başbakan'ın sert cevabı, her zaman olduğu gibi laftan ibaret kalırsa, hem Türkiye'nin itibarı azalır, hem de siyasî iktidarın tabanında büyük bir oy kaymasına sebep olur.
Bu durumda yapılması gereken en mantıklı iş, Habur sınır kapısının geçici olarak kapatılmasıdır. Böylece, ABD'nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin geçişi de, Suriye üzerinden açılacak Ovacık sınır kapısından gerçekleştirilir.
***
Barzani ve hempaları şunu iyi bilmelidirler: ABD'nin Irak'taki varlığı geçicidir. Onlar yolcu, biz hancıyız. Bu topraklarda asırlardır beraber yaşadık; bundan sonra da beraber yaşayacağız. Şimdi sırtlarını dayadıkları Amerikalılar çekip gidince başbaşa kalacağımızı düşünmelidirler.
(x)Cahş: Kürtçe hain, işbirlikçi anlamında kullanılır. Talabani, Barzani ve diğer peşmerge grupları birbirlerini bu şekilde sıfatlandırmışlardır.