Çankaya'da 'Gül Devri'

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı hayırlı uğurlu olsun... Milletimizin kısa sürede bu ismi Cumhurbaşkanı olarak benimseyeceğini ve seveceğini düşünüyorum.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı hayırlı uğurlu olsun... Milletimizin kısa sürede bu ismi Cumhurbaşkanı olarak benimseyeceğini ve seveceğini düşünüyorum.
Feragatta bulunan, adaylığa seçilen, adaylığı engellenen ve adaylığı engelleyen de insanın eski ve yakın dostları olunca, kalem oynatmak kolay değil. Erdoğan ve Gönül'ün hüznünü, Gül'ün sevincini bir arada yaşıyorsunuz.
Sürecin başlangıcından beri, Cumhurbaşkanı Meclis içinden seçildiği takdirde, hem müktesebatı hem de tarafsız görüntüsüyle bu makama Vecdi Gönül'ün uygun olacağını yazmıştım. Aslında, bir bakıma AK Parti'nin troykası olan Erdoğan, Arınç ve Gül'ün de bu görevi layıkıyla ifa edebileceğini biliyordum. Ancak, Türkiye'nin huzuru bakımından Gönül'ün Cumhurbaşkanlığının daha isabetli olacağını düşünüyordum. Bu görüşümü, AK Parti teşkilatında ve taşra yönetiminde yapılan anketler de teyid etmişti. Zira gönül gözü açık olan Anadolu insanı, bu çözümün gerginliğin kalkmasında ve dengelerin yerine oturmasında uygun olacağını düşünüyordu. Başbakan Erdoğan da bunun farkındaydı. Lakin, AK Parti Grubu'nda çatlak istemiyordu. Anlaşılan o ki, bu defa 'türban', dayatmalar neticesinde ters tepmişti.
* * *
Sakın yanlış anlaşılmasın. Abdullah Gül, TBMM içinde Gönül'den sonra gelen en isabetli isimdi. Gönül'ün ismine itiraz edilince, Başbakan doğru olanı yaptı ve tercihini Gül'den yana koydu. Esasen, kim ne derse desin, Erdoğan bu krizi en iyi şekilde yönetmiş ve Türk siyaset tarihinde benzerine rastlanmayan bir fedakârlıkta bulunarak Cumhurbaşkanlığından feragat etmiştir. Başbakan Erdoğan, bu mahviyetkâr tavrıyla Türk Milleti'nin gönlünü kazanmış ve siyaset tarihindeki yerini almıştır. Sayın Başbakanı, bu asilane jestinden dolayı tebrik ediyor ve alkışlıyorum.
Erdoğan ile Gül arasındaki bu gönül dostluğu, gelecek nesillere örnek olmalıdır (Bir zamanlar benim ANAP'taki dostlarım da bunun onda biri fedakârlıkta bulunabilselerdi, bugün bambaşka bir siyasî tablo ortaya çıkardı). Önce Gül, FP içindeki mücadelenin önderliğini yaptığı hâlde, AK Parti liderliğini feragatta bulunarak Erdoğan'a bırakmıştır. Erdoğan da buna karşılık Gül'e kendi hakkı olan Başbakanlığı emanet etmiştir. Daha sonra Gül, bu emanete asla hıyanet etmeden Başbakanlığı Erdoğan'a teslim etmiştir. Şimdi de Erdoğan, bazı riskleri göze alarak ve feragatta bulunarak Devletin en yüksek makamı için Gül'ü aday gösteriyor.
Bu manzara, ihtiras ve entrika üzerine politika yapanların devrinin geçtiğini göstermesi bakımından gurur verici bir tablodur. Düşünebiliyor musunuz, bir Demirel'in, bir Erbakan'ın, bir Baykal'ın bu nevi bir fedakârlıkta bulunması mümkün müdür?...
* * *
Abdullah Gül, AK Parti üzerinde en büyük emek sahiplerinden biridir ve bu makama seçilmeyi de hak etmiştir. Ancak onu, sadece bir siyasî parti emektarı olarak değerlendirmek yanlış olur.
Gül'ün çok önemli vasıfları vardır.
Bir defa Gül, son derece sempatik, güleryüzlü, halka yakın bir halk çocuğudur. Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Çankaya'da yedi yıldır devam eden zulmet sona erecek, 'asık surat' yerine Gül'ün 'gülen yüz'ü Çankaya'yı aydınlatacaktır.
İkinci olarak, Gül'ün ve ailesinin hakkında en ufak bir şaibe dahi yoktur.
Üçüncü olarak, Gül, Türkiye'nin tek akademik kariyer sahibi Cumhurbaşkanı olacaktır. Bilim adamı hüviyeti, tarafsızlık gerektiren yüce görevine katkıda bulunacaktır.
Dördüncü olarak, Gül, hâlen dünya kamuoyunda Erdoğan ile birlikte en fazla tanınan ve takdir edilen devlet adamımızdır.
Nihayet Gül, hem Cumhuriyetin ilkelerine sahip çıkabilecek hem de milletin değerleriyle ters düşmeyecek cumhurla barışık bir cumhurbaşkanı olacaktır.
* * *
Gül'ün değerli eşi, basında 'ilk türbanlı first lady' olarak takdim ediliyor. Halbuki Hayrünnisa Hanım, Atatürk'ün eşi Latife Hanım'dan sonra ikinci başörtülü Cumhurbaşkanı eşidir.
Baykal, CHP Grubu'nda Erdoğan'ı seçtirmedik diye, züğürt tesellisi kabilinden zafer çığlıkları atadursun; Çankaya'da artık 'Gül Devri' başlıyor.